FORVALTNINGSDATABASEN

DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET (Orgnr. 979529805)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979529805
Navn/foretaksnavn: DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
Organisasjonsform: ORGL
Forretningsadresse: Stortorvet 2, 0155 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8002 Dep, 0030 OSLO
Registrert dato: 16-01-1998
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 55310

Lenker til interne ressurser