FORVALTNINGSDATABASEN

RIKSADVOKATEN (Orgnr. 971524758)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971524758
Navn/foretaksnavn: RIKSADVOKATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 215
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2102 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 13618

Lenker til interne ressurser