FORVALTNINGSDATABASEN

RIKSADVOKATEN (Orgnr. 974707098)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707098
Navn/foretaksnavn: RIKSADVOKATEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2102 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet