FORVALTNINGSDATABASEN

OSLO STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974707365)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707365
Navn/foretaksnavn: OSLO STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 59
Forretningsadresse: Pilestredet 27, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2100 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.