FORVALTNINGSDATABASEN

AGDER STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974734052)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734052
Navn/foretaksnavn: AGDER STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Rådhusgata 34, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 504 Lundsiden, 4605 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.