FORVALTNINGSDATABASEN

ROGALAND STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974736284)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736284
Navn/foretaksnavn: ROGALAND STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Nedre Holmegate 30, 4006 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 180/nSentrum, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.