FORVALTNINGSDATABASEN

HORDALAND, SOGN OG FJORDANE STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974741113)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974741113
Navn/foretaksnavn: HORDALAND, SOGN OG FJORDANE STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Markeveien 4C, 5012 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.