FORVALTNINGSDATABASEN

MØRE OG ROMSDAL STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974745615)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974745615
Navn/foretaksnavn: MØRE OG ROMSDAL STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Julsundvegen 4, 6412 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2517, 6404 MOLDE
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.