FORVALTNINGSDATABASEN

TRØNDELAG STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974751577)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974751577
Navn/foretaksnavn: TRØNDELAG STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Prinsens gate 1/nStatens Hus, 7013 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4733 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.