FORVALTNINGSDATABASEN

NORDLAND STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974754665)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974754665
Navn/foretaksnavn: NORDLAND STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Moloveien 16, 8003 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 273, 8001 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.