FORVALTNINGSDATABASEN

HEDMARK OG OPPLAND STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 975908844)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 975908844
Navn/foretaksnavn: HEDMARK OG OPPLAND STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Østregate 61, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-11-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.