FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSFOGDEN I TROMS (Orgnr. 989151053)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 989151053
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I TROMS
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Stakkevollvegen 9, 9010 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2630 Stakkevollan, 9273 TROMSØ
Registrert dato: 20-12-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 56729

Lenker til interne ressurser