FORVALTNINGSDATABASEN

VOLDA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VOLDA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 166 106 272 149 54 203 17 52 69
1981 170 131 301 156 73 229 14 58 72
1982 167 118 285 159 68 227 8 50 58
1983 180 127 307 170 66 236 10 61 71
1984 177 125 302 172 62 234 5 63 68
1985 173 128 301 163 68 231 10 60 70
1986 164 137 301 157 74 231 7 63 70
1987 167 144 311 156 75 231 11 69 80
1988 172 144 316 161 85 246 11 59 70
1989 163 144 307 147 81 228 16 63 79
1990 151 146 297 136 82 218 15 64 79
1991 153 159 312 140 96 236 13 63 76
1992 164 164 328 144 97 241 20 67 87
1993 166 170 336 150 97 247 16 73 89
1994 150 151 301 131 84 215 19 67 86
1995 163 141 304 147 75 222 16 66 82
1996 170 144 314 144 77 221 26 67 93
1997 174 139 313 147 76 223 27 63 90
1998 166 125 291 147 71 218 19 54 73
1999 166 119 285 145 69 214 21 50 71
2000 160 111 271 140 72 212 20 39 59
2001 157 112 269 132 71 203 25 41 66
2002 158 118 276 134 78 212 24 40 64
2003 170 136 306 147 100 247 23 36 59
2004 189 146 335 162 106 268 27 40 67
2005 187 148 335 154 102 256 33 46 79
2006 193 159 352 157 104 261 36 55 91
2007 201 159 360 161 103 264 40 56 96
2008 212 180 392 167 123 290 45 57 102
2009 216 193 409 167 137 304 49 56 105
2010 229 211 440 172 150 322 57 61 118
2011 218 206 424 163 140 303 55 66 121
2012 208 215 423 165 144 309 43 71 114
2013 191 218 409 147 141 288 44 77 121
2014 193 214 407 144 150 294 49 64 113
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VOLDA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 155.5 79.7 235.2 149.7 54.0 203.7 5.8 25.7 31.5
1981 160.4 103.3 263.6 156.0 73.0 229.0 4.4 30.3 34.6
1982 162.4 94.4 256.8 159.0 68.0 227.0 3.4 26.4 29.8
1983 174.9 97.7 272.6 170.0 66.0 236.0 4.9 31.7 36.6
1984 173.9 95.4 269.2 172.0 62.0 234.0 1.9 33.4 35.2
1985 166.9 97.4 264.3 163.0 68.0 231.0 3.9 29.4 33.3
1986 158.6 105.7 264.3 157.0 74.0 231.0 1.6 31.7 33.3
1987 159.9 111.0 270.9 156.0 75.0 231.0 3.9 36.0 39.9
1988 164.2 113.9 278.2 161.0 85.0 246.0 3.2 28.9 32.2
1989 152.1 109.4 261.5 147.0 81.0 228.0 5.1 28.4 33.5
1990 141.5 111.1 252.5 136.0 82.0 218.0 5.5 29.1 34.5
1991 144.8 125.1 269.9 140.0 96.0 236.0 4.8 29.1 33.9
1992 152.4 126.6 278.9 144.0 97.0 241.0 8.4 29.6 37.9
1993 156.1 130.3 286.4 150.0 97.0 247.0 6.1 33.3 39.4
1994 140.2 117.4 257.6 131.0 84.0 215.0 9.2 33.4 42.6
1995 155.8 109.2 265.0 147.0 75.0 222.0 8.8 34.2 43.0
1996 153.6 113.8 267.4 144.0 77.0 221.0 9.6 36.8 46.3
1997 159.6 110.5 270.1 147.0 76.0 223.0 12.6 34.5 47.1
1998 155.9 102.6 258.4 147.0 71.0 218.0 8.9 31.6 40.4
1999 153.1 98.5 251.5 145.0 69.0 214.0 8.1 29.5 37.5
2000 149.6 94.3 243.9 140.0 72.0 212.0 9.6 22.3 31.9
2001 145.0 98.0 243.0 132.0 71.0 203.0 13.0 27.0 40.0
2002 145.6 105.1 250.6 134.0 78.0 212.0 11.6 27.0 38.6
2003 157.8 122.1 279.9 147.0 100.0 247.0 10.8 22.1 32.9
2004 175.1 132.8 307.9 162.0 106.0 268.0 13.1 26.8 39.9
2005 170.3 130.5 300.8 154.0 102.0 256.0 16.3 28.5 44.8
2006 176.8 136.3 313.2 157.0 104.0 261.0 19.8 32.3 52.2
2007 179.1 136.5 315.5 161.0 103.0 264.0 18.1 33.5 51.6
2008 187.9 156.4 344.2 167.0 123.0 290.0 20.9 33.4 54.2
2009 191.9 169.6 361.5 167.0 137.0 304.0 24.9 32.6 57.5
2010 199.8 184.9 384.7 172.0 150.0 322.0 27.8 34.9 62.7
2011 190.1 176.2 366.3 163.0 140.0 303.0 27.1 36.2 63.3
2012 184.9 185.0 369.9 165.0 144.0 309.0 19.9 41.0 60.9
2013 167.7 184.4 352.1 147.0 141.0 288.0 20.7 43.4 64.1
2014 170.2 187.4 357.6 144.0 150.0 294.0 26.2 37.4 63.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VOLDA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 272 0.2 235.2 0.1
1981 301 0.2 263.6 0.2
1982 285 0.2 256.8 0.1
1983 307 0.2 272.6 0.2
1984 302 0.2 269.2 0.2
1985 301 0.2 264.3 0.2
1986 301 0.2 264.3 0.2
1987 311 0.2 270.9 0.2
1988 316 0.2 278.2 0.2
1989 307 0.2 261.5 0.2
1990 297 0.2 252.5 0.1
1991 312 0.2 269.9 0.2
1992 328 0.2 278.9 0.2
1993 336 0.2 286.4 0.2
1994 301 0.2 257.6 0.2
1995 304 0.2 265.0 0.2
1996 314 0.2 267.4 0.2
1997 313 0.2 270.1 0.2
1998 291 0.2 258.4 0.2
1999 285 0.2 251.5 0.2
2000 271 0.2 7.1 243.9 0.2
2001 269 0.2 6.9 243.0 0.2
2002 276 0.2 7.2 250.6 0.2
2003 306 0.2 8.2 279.9 0.2
2004 335 0.3 8.7 307.9 0.3
2005 335 0.3 8.7 300.8 0.3
2006 352 0.3 8.8 313.2 0.3
2007 360 0.3 8.7 315.5 0.3
2008 392 0.3 9.1 344.2 0.3
2009 409 0.3 9.6 361.5 0.3
2010 440 0.3 10.3 384.7 0.3
2011 424 0.3 9.9 366.3 0.3
2012 423 0.3 9.3 369.9 0.3
2013 409 0.3 9.3 352.1 0.3
2014 407 0.3 9.4 357.6 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VOLDA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 44 35.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 333 293.0
KULTURDEPARTEMENTET 6 4.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
FINANSDEPARTEMENTET 8 8.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VOLDA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 44 35.9
HØGSKULEN I VOLDA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 333 293.0
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 6 4.7
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 8 8.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VOLDA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:336 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT MST SUNNMØRE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.5
83:6:2:4:344 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN AKUTTINSTITUSJON BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 14.5
83:6:2:4:345 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 20 16.9
42:8:22:13:1 HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR HUMANISTISKE FAG OG LÆRERUT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 97 84.4
42:8:22:13:2 HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR KULTURFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50 43.8
42:8:22:13:3 HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR MEDIEFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37 30.9
42:8:22:13:4 HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR SAMFUNNSFAG OG HISTORIE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58 50.9
42:8:22:13:5 HØGSKULEN I VOLDA HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 91 83.1
89:51:8:40 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I VOLDA, AUSTEFJORD, DALSFJORD OG KILSFJORD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 6 4.7
90:2:2:15:43 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV VOLDA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:5:48 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD VOLDA FINANSDEPARTEMENTET 8 8.0
59:22:17 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE VOLDA DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:58 TINGRETTENE SØRE SUNNMØRE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0