FORVALTNINGSDATABASEN

ULLENSAKER, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ULLENSAKER (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 453 162 615 448 88 536 5 74 79
1981 438 170 608 430 95 525 8 75 83
1982 447 185 632 439 110 549 8 75 83
1983 448 185 633 442 108 550 6 77 83
1984 418 185 603 415 101 516 3 84 87
1985 410 184 594 406 100 506 4 84 88
1986 391 186 577 387 101 488 4 85 89
1987 404 197 601 400 114 514 4 83 87
1988 398 203 601 394 114 508 4 89 93
1989 428 217 645 418 127 545 10 90 100
1990 421 247 668 414 145 559 7 102 109
1991 432 237 669 419 131 550 13 106 119
1992 397 240 637 389 133 522 8 107 115
1993 413 254 667 403 140 543 10 114 124
1994 376 248 624 367 152 519 9 96 105
1995 374 236 610 362 150 512 12 86 98
1996 380 243 623 364 159 523 16 84 100
1997 271 165 436 263 116 379 8 49 57
1998 289 196 485 275 142 417 14 54 68
1999 284 202 486 271 145 416 13 57 70
2000 252 142 394 246 111 357 6 31 37
2001 247 154 401 236 127 363 11 27 38
2002 254 165 419 243 136 379 11 29 40
2003 270 190 460 256 154 410 14 36 50
2004 325 295 620 310 239 549 15 56 71
2005 202 244 446 190 177 367 12 67 79
2006 347 310 657 333 232 565 14 78 92
2007 349 289 638 329 221 550 20 68 88
2008 339 291 630 318 235 553 21 56 77
2009 340 288 628 311 239 550 29 49 78
2010 329 305 634 303 254 557 26 51 77
2011 358 318 676 336 260 596 22 58 80
2012 344 318 662 322 273 595 22 45 67
2013 366 320 686 344 266 610 22 54 76
2014 358 318 676 343 277 620 15 41 56
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ULLENSAKER (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 451.6 129.6 581.2 448.0 88.0 536.0 3.6 41.6 45.2
1981 434.4 138.0 572.3 430.0 95.0 525.0 4.4 43.0 47.3
1982 443.7 152.8 596.5 439.0 110.0 549.0 4.7 42.8 47.5
1983 445.4 152.7 598.1 442.0 108.0 550.0 3.4 44.7 48.1
1984 416.0 146.8 562.9 415.0 101.0 516.0 1.0 45.8 46.9
1985 407.6 145.4 553.0 406.0 100.0 506.0 1.6 45.4 47.0
1986 388.6 146.1 534.7 387.0 101.0 488.0 1.6 45.1 46.7
1987 401.2 157.2 558.4 400.0 114.0 514.0 1.2 43.2 44.4
1988 395.3 161.2 556.5 394.0 114.0 508.0 1.3 47.2 48.5
1989 421.3 173.5 594.8 418.0 127.0 545.0 3.3 46.5 49.8
1990 416.9 196.0 612.9 414.0 145.0 559.0 2.9 51.0 53.9
1991 425.0 182.7 607.7 419.0 131.0 550.0 6.0 51.7 57.7
1992 392.7 188.0 580.7 389.0 133.0 522.0 3.7 55.0 58.7
1993 406.6 194.8 601.4 403.0 140.0 543.0 3.6 54.8 58.4
1994 371.4 203.4 574.8 367.0 152.0 519.0 4.4 51.4 55.8
1995 367.6 196.6 564.1 362.0 150.0 512.0 5.6 46.6 52.1
1996 372.0 200.1 572.1 364.0 159.0 523.0 8.0 41.1 49.1
1997 267.9 142.7 410.5 263.0 116.0 379.0 4.8 26.7 31.5
1998 280.9 169.5 450.4 275.0 142.0 417.0 5.9 27.5 33.4
1999 278.4 174.1 452.5 271.0 145.0 416.0 7.4 29.1 36.5
2000 249.5 129.9 379.4 246.0 111.0 357.0 3.5 18.9 22.4
2001 241.9 143.6 385.5 236.0 127.0 363.0 5.9 16.6 22.5
2002 249.3 154.9 404.2 243.0 136.0 379.0 6.3 18.9 25.2
2003 263.8 177.9 441.7 256.0 154.0 410.0 7.8 23.9 31.7
2004 319.8 275.7 595.5 310.0 239.0 549.0 9.8 36.7 46.5
2005 197.9 222.0 419.8 190.0 177.0 367.0 7.9 45.0 52.8
2006 341.2 284.5 625.7 333.0 232.0 565.0 8.2 52.5 60.7
2007 340.6 266.5 607.0 329.0 221.0 550.0 11.6 45.5 57.1
2008 330.3 273.0 603.3 318.0 235.0 553.0 12.3 38.0 50.3
2009 327.3 273.2 600.5 311.0 239.0 550.0 16.3 34.2 50.5
2010 317.2 288.2 605.4 303.0 254.0 557.0 14.2 34.2 48.4
2011 348.0 300.4 648.4 336.0 260.0 596.0 12.0 40.4 52.4
2012 334.7 302.0 636.7 322.0 273.0 595.0 12.7 29.0 41.7
2013 357.4 302.6 660.0 344.0 266.0 610.0 13.4 36.6 50.0
2014 353.3 306.1 659.4 343.0 277.0 620.0 10.3 29.1 39.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ULLENSAKER (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 615 0.3 581.2 0.4
1981 608 0.3 572.3 0.3
1982 632 0.3 596.5 0.3
1983 633 0.3 598.1 0.3
1984 603 0.3 562.9 0.3
1985 594 0.3 553.0 0.3
1986 577 0.3 534.7 0.3
1987 601 0.3 558.4 0.3
1988 601 0.3 556.5 0.3
1989 645 0.3 594.8 0.3
1990 668 0.4 612.9 0.4
1991 669 0.4 607.7 0.4
1992 637 0.3 580.7 0.3
1993 667 0.4 601.4 0.4
1994 624 0.4 574.8 0.4
1995 610 0.4 564.1 0.4
1996 623 0.4 572.1 0.4
1997 436 0.3 410.5 0.3
1998 485 0.3 450.4 0.3
1999 486 0.3 452.5 0.3
2000 394 0.3 2.2 379.4 0.3
2001 401 0.3 2.1 385.5 0.3
2002 419 0.3 2.2 404.2 0.3
2003 460 0.4 2.5 441.7 0.4
2004 620 0.5 3.3 595.5 0.5
2005 446 0.3 2.3 419.8 0.4
2006 657 0.5 3.3 625.7 0.5
2007 638 0.5 3.0 607.0 0.5
2008 630 0.5 2.9 603.3 0.5
2009 628 0.4 2.9 600.5 0.5
2010 634 0.4 2.9 605.4 0.5
2011 676 0.5 3.0 648.4 0.5
2012 662 0.5 2.8 636.7 0.5
2013 686 0.5 2.9 660.0 0.5
2014 676 0.4 2.8 659.4 0.5

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ULLENSAKER (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 10 9.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 409 400.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 26.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 30 29.1
FINANSDEPARTEMENTET 152 148.2
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ULLENSAKER (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.8
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 223 217.8
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 26.1
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 30 29.1
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 186 182.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 37 36.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS FINANSDEPARTEMENTET 114 111.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ULLENSAKER (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:15 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOVIN KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
89:51:1:49 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ULLENSAKER KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
83:6:2:1:15 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.6
4:5:8:1:27 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ULLERSMO FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 223 217.8
11:5:2:1:7 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMERIKE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 26.1
90:2:2:2:30 NAV AKERSHUS NAV ULLENSAKER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 32.0
13:9:2:1:11 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST JESSHEIM TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 30 29.1
4:7:15:9:4 ROMERIKE POLITIDISTRIKT GARDERMOEN POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 146 143.0
4:7:15:9:11 ROMERIKE POLITIDISTRIKT ULLENSAKER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 40 39.2
16:3:8:17 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD JESSHEIM FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:2:13 SKATT ØST SKATT ØST AVD JESSHEIM FINANSDEPARTEMENTET 37 36.0
59:22:89 STATSBYGG STATSBYGG ØST ULLENSAKER DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
16:5:2:2:1 TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS TOLLREGION OSLO OG AKERSHUS GARDERMOEN FINANSDEPARTEMENTET 114 111.3