FORVALTNINGSDATABASEN

SANDEFJORD, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SANDEFJORD (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 253 132 385 249 96 345 4 36 40
1981 256 157 413 252 115 367 4 42 46
1982 251 168 419 247 118 365 4 50 54
1983 258 177 435 254 117 371 4 60 64
1984 254 190 444 245 114 359 9 76 85
1985 254 202 456 249 122 371 5 80 85
1986 260 215 475 250 136 386 10 79 89
1987 279 234 513 265 140 405 14 94 108
1988 281 245 526 256 137 393 25 108 133
1989 274 247 521 259 141 400 15 106 121
1990 293 251 544 277 139 416 16 112 128
1991 295 249 544 280 148 428 15 101 116
1992 262 254 516 245 144 389 17 110 127
1993 262 261 523 243 152 395 19 109 128
1994 284 310 594 255 190 445 29 120 149
1995 180 211 391 147 121 268 33 90 123
1996 223 217 440 197 132 329 26 85 111
1997 156 194 350 136 118 254 20 76 96
1998 223 219 442 199 135 334 24 84 108
1999 228 212 440 192 133 325 36 79 115
2000 161 145 306 152 104 256 9 41 50
2001 159 142 301 151 100 251 8 42 50
2002 151 131 282 144 96 240 7 35 42
2003 121 135 256 115 100 215 6 35 41
2004 128 139 267 121 100 221 7 39 46
2005 122 145 267 115 106 221 7 39 46
2006 174 188 362 164 139 303 10 49 59
2007 183 175 358 169 120 289 14 55 69
2008 217 197 414 172 133 305 45 64 109
2009 180 194 374 165 143 308 15 51 66
2010 202 201 403 173 146 319 29 55 84
2011 194 225 419 170 157 327 24 68 92
2012 193 223 416 170 159 329 23 64 87
2013 188 215 403 166 156 322 22 59 81
2014 146 180 326 137 143 280 9 37 46
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SANDEFJORD (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 250.5 114.5 365.0 249.1 96.1 345.1 1.4 18.4 19.8
1981 254.2 136.7 390.9 252.1 115.1 367.2 2.1 21.6 23.7
1982 249.0 144.0 393.0 247.1 118.1 365.2 1.9 25.9 27.9
1983 255.8 148.5 404.3 254.2 117.1 371.2 1.7 31.4 33.1
1984 247.6 149.6 397.2 245.3 114.2 359.4 2.3 35.5 37.8
1985 251.2 160.2 411.4 249.2 122.2 371.4 1.9 38.0 40.0
1986 253.5 174.5 427.9 250.2 136.2 386.4 3.2 38.3 41.5
1987 269.6 186.1 455.7 265.2 140.2 405.4 4.3 46.0 50.3
1988 264.5 191.8 456.3 256.0 137.0 393.0 8.5 54.8 63.3
1989 262.1 196.1 458.2 259.0 141.0 400.0 3.1 55.1 58.2
1990 281.2 197.4 478.6 277.0 139.0 416.0 4.2 58.4 62.6
1991 284.8 202.9 487.7 280.0 148.7 428.7 4.8 54.3 59.0
1992 250.0 202.7 452.7 245.0 144.0 389.0 5.0 58.7 63.7
1993 249.5 208.8 458.3 243.0 152.0 395.0 6.5 56.8 63.3
1994 266.7 255.6 522.3 255.0 190.0 445.0 11.7 65.6 77.3
1995 159.2 169.8 329.0 147.0 121.0 268.0 12.2 48.8 61.0
1996 205.9 181.9 387.8 197.0 132.0 329.0 8.9 49.9 58.8
1997 144.2 164.6 308.8 136.0 118.0 254.0 8.2 46.7 54.8
1998 210.2 183.0 393.2 199.0 135.0 334.0 11.2 48.0 59.2
1999 208.1 178.1 386.2 192.0 133.0 325.0 16.1 45.1 61.2
2000 156.2 130.7 286.9 152.0 104.0 256.0 4.2 26.7 30.9
2001 155.8 127.7 283.5 151.0 100.0 251.0 4.8 27.7 32.5
2002 148.3 120.4 268.7 144.0 96.0 240.0 4.3 24.4 28.7
2003 118.3 122.7 240.9 115.0 100.0 215.0 3.3 22.6 25.9
2004 125.1 125.4 250.5 121.0 100.0 221.0 4.1 25.4 29.5
2005 119.2 132.9 252.1 115.0 106.0 221.0 4.2 26.9 31.1
2006 170.0 171.7 341.7 164.0 139.0 303.0 6.0 32.7 38.7
2007 176.8 155.8 332.5 169.0 120.0 289.0 7.8 35.8 43.5
2008 187.0 169.1 356.1 172.0 133.0 305.0 15.0 36.1 51.1
2009 173.5 175.0 348.5 165.0 143.0 308.0 8.5 32.0 40.5
2010 187.7 180.1 367.8 173.0 146.0 319.0 14.7 34.1 48.8
2011 183.2 201.8 385.0 170.0 157.0 327.0 13.2 44.8 58.0
2012 183.2 200.9 384.1 170.0 159.0 329.0 13.2 41.9 55.2
2013 179.1 194.1 373.2 166.0 156.0 322.0 13.1 38.1 51.2
2014 143.2 167.1 310.3 137.0 143.0 280.0 6.2 24.1 30.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SANDEFJORD (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 385 0.2 365.0 0.2
1981 413 0.2 390.9 0.2
1982 419 0.2 393.0 0.2
1983 435 0.2 404.3 0.2
1984 444 0.2 397.2 0.2
1985 456 0.2 411.4 0.2
1986 475 0.3 427.9 0.3
1987 513 0.3 455.7 0.3
1988 526 0.3 456.3 0.3
1989 521 0.3 458.2 0.3
1990 544 0.3 478.6 0.3
1991 544 0.3 487.7 0.3
1992 516 0.3 452.7 0.3
1993 523 0.3 458.3 0.3
1994 594 0.4 522.3 0.3
1995 391 0.2 329.0 0.2
1996 440 0.3 387.8 0.3
1997 350 0.2 308.8 0.2
1998 442 0.3 393.2 0.3
1999 440 0.3 386.2 0.3
2000 306 0.2 1.7 286.9 0.2
2001 301 0.2 1.7 283.5 0.2
2002 282 0.2 1.5 268.7 0.2
2003 256 0.2 1.4 240.9 0.2
2004 267 0.2 1.4 250.5 0.2
2005 267 0.2 1.4 252.1 0.2
2006 362 0.3 1.8 341.7 0.3
2007 358 0.3 1.7 332.5 0.3
2008 414 0.3 1.9 356.1 0.3
2009 374 0.3 1.8 348.5 0.3
2010 403 0.3 2.0 367.8 0.3
2011 419 0.3 2.0 385.0 0.3
2012 416 0.3 2.0 384.1 0.3
2013 403 0.3 1.9 373.2 0.3
2014 326 0.2 1.5 310.3 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SANDEFJORD (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 121 118.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 26.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 42.2
FINANSDEPARTEMENTET 106 99.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
DOMSTOLENE I NORGE 11 9.1
KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SANDEFJORD (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 26.0
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 42.2
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 30 26.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 9.1
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 74 71.2
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 108 105.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SANDEFJORD (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:111 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SANDEFJORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 5.0
4:5:8:2:11 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SANDEFJORD FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
11:5:2:3:1 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VESTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 26.0
90:2:2:7:14 NAV VESTFOLD NAV SANDEFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 42.2
16:3:9:8 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD SANDEFJORD FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:3:23 SKATT SØR SKATT SØR AVD SANDEFJORD FINANSDEPARTEMENTET 30 26.4
59:22:51 STATSBYGG STATSBYGG SØR SANDEFJORD DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:50 TINGRETTENE SANDEFJORD TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 11 9.1
16:5:2:3:4 TOLLREGION SØR-NORGE SANDEFJORD TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 74 71.2
89:51:4:35 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SANDEFJORD KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
4:7:15:11:8 VESTFOLD POLITIDISTRIKT POLITIET I SANDEFJORD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 108 105.0