FORVALTNINGSDATABASEN

NOTODDEN, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NOTODDEN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 261 135 396 251 68 319 10 67 77
1981 273 163 436 256 93 349 17 70 87
1982 256 158 414 241 82 323 15 76 91
1983 260 162 422 249 84 333 11 78 89
1984 253 146 399 238 75 313 15 71 86
1985 252 158 410 236 82 318 16 76 92
1986 241 166 407 229 81 310 12 85 97
1987 235 170 405 220 83 303 15 87 102
1988 226 172 398 212 78 290 14 94 108
1989 231 185 416 213 93 306 18 92 110
1990 233 181 414 215 93 308 18 88 106
1991 230 184 414 212 96 308 18 88 106
1992 230 202 432 205 107 312 25 95 120
1993 234 214 448 213 117 330 21 97 118
1994 208 215 423 186 121 307 22 94 116
1995 202 215 417 182 129 311 20 86 106
1996 198 219 417 175 127 302 23 92 115
1997 210 211 421 180 125 305 30 86 116
1998 219 200 419 188 109 297 31 91 122
1999 210 192 402 179 121 300 31 71 102
2000 175 174 349 158 113 271 17 61 78
2001 157 160 317 141 108 249 16 52 68
2002 157 151 308 137 106 243 20 45 65
2003 169 166 335 148 111 259 21 55 76
2004 164 158 322 145 101 246 19 57 76
2005 161 152 313 142 98 240 19 54 73
2006 162 151 313 140 104 244 22 47 69
2007 154 166 320 130 109 239 24 57 81
2008 148 175 323 124 111 235 24 64 88
2009 143 178 321 125 122 247 18 56 74
2010 147 186 333 123 124 247 24 62 86
2011 147 194 341 124 133 257 23 61 84
2012 155 209 364 124 140 264 31 69 100
2013 154 202 356 124 142 266 30 60 90
2014 147 205 352 119 145 264 28 60 88
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NOTODDEN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 257.1 102.8 359.9 251.2 68.3 319.6 5.8 34.5 40.3
1981 265.0 126.0 391.0 256.7 93.6 350.3 8.3 32.4 40.7
1982 247.9 119.8 367.7 241.2 82.2 323.4 6.6 37.6 44.2
1983 254.2 121.9 376.2 249.1 84.0 333.0 5.2 37.9 43.1
1984 242.9 109.1 352.0 238.0 75.0 313.0 4.9 34.1 39.0
1985 242.6 120.1 362.8 236.0 82.0 318.0 6.6 38.1 44.8
1986 233.6 123.0 356.6 229.0 81.0 310.0 4.6 42.0 46.6
1987 226.7 129.7 356.4 220.2 83.0 303.2 6.5 46.7 53.1
1988 218.0 128.3 346.2 212.0 78.0 290.0 6.0 50.3 56.2
1989 221.1 139.9 361.0 213.0 93.0 306.0 8.1 46.9 55.0
1990 222.4 139.4 361.8 215.0 93.0 308.0 7.3 46.4 53.8
1991 220.7 143.4 364.1 212.0 96.0 308.0 8.7 47.4 56.1
1992 215.2 157.8 373.0 205.0 107.0 312.0 10.2 50.8 61.0
1993 222.6 170.1 392.8 213.0 117.0 330.0 9.6 53.1 62.8
1994 195.0 176.5 371.5 186.0 121.0 307.0 9.0 55.5 64.5
1995 191.1 178.6 369.7 182.0 129.0 311.0 9.1 49.7 58.7
1996 184.7 177.5 362.2 175.0 127.0 302.0 9.7 50.5 60.2
1997 192.6 170.1 362.6 180.0 125.0 305.0 12.6 45.1 57.6
1998 201.8 156.3 358.0 188.0 109.0 297.0 13.8 47.3 61.0
1999 191.1 156.3 347.4 179.0 121.0 300.0 12.1 35.3 47.4
2000 167.3 145.9 313.1 158.0 113.0 271.0 9.3 32.9 42.1
2001 149.6 139.7 289.3 141.0 108.0 249.0 8.6 31.7 40.3
2002 147.3 133.1 280.4 137.0 106.0 243.0 10.3 27.1 37.4
2003 158.6 145.0 303.6 148.0 111.0 259.0 10.6 34.0 44.6
2004 153.2 135.7 288.9 145.0 101.0 246.0 8.2 34.7 42.9
2005 150.4 132.4 282.7 142.0 98.0 240.0 8.4 34.4 42.7
2006 148.9 132.3 281.2 140.0 104.0 244.0 8.9 28.3 37.2
2007 141.5 145.0 286.5 130.0 109.0 239.0 11.5 36.0 47.5
2008 135.3 150.7 286.0 124.0 111.0 235.0 11.3 39.7 51.0
2009 134.5 155.8 290.2 125.0 122.0 247.0 9.5 33.8 43.2
2010 135.9 162.0 297.9 123.0 124.0 247.0 12.9 38.0 50.9
2011 135.9 168.8 304.7 124.0 133.0 257.0 11.9 35.8 47.7
2012 141.7 179.6 321.3 124.0 140.0 264.0 17.7 39.6 57.3
2013 139.7 177.4 317.1 124.0 142.0 266.0 15.7 35.4 51.1
2014 134.1 178.4 312.5 119.0 145.0 264.0 15.1 33.4 48.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NOTODDEN (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 396 0.2 359.9 0.2
1981 436 0.2 391.0 0.2
1982 414 0.2 367.7 0.2
1983 422 0.2 376.2 0.2
1984 399 0.2 352.0 0.2
1985 410 0.2 362.8 0.2
1986 407 0.2 356.6 0.2
1987 405 0.2 356.4 0.2
1988 398 0.2 346.2 0.2
1989 416 0.2 361.0 0.2
1990 414 0.2 361.8 0.2
1991 414 0.2 364.1 0.2
1992 432 0.2 373.0 0.2
1993 448 0.2 392.8 0.2
1994 423 0.2 371.5 0.2
1995 417 0.2 369.7 0.2
1996 417 0.2 362.2 0.2
1997 421 0.3 362.6 0.2
1998 419 0.2 358.0 0.2
1999 402 0.2 347.4 0.2
2000 349 0.3 6.3 313.1 0.3
2001 317 0.2 5.6 289.3 0.2
2002 308 0.2 5.5 280.4 0.2
2003 335 0.3 6.0 303.6 0.3
2004 322 0.2 5.8 288.9 0.2
2005 313 0.2 5.8 282.7 0.2
2006 313 0.2 5.7 281.2 0.2
2007 320 0.2 5.8 286.5 0.2
2008 323 0.2 5.8 286.0 0.2
2009 321 0.2 5.9 290.2 0.2
2010 333 0.2 6.0 297.9 0.2
2011 341 0.2 6.1 304.7 0.2
2012 364 0.2 6.6 321.3 0.2
2013 356 0.2 6.6 317.1 0.2
2014 352 0.2 6.5 312.5 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NOTODDEN (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 219 183.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 51 50.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 25.1
FINANSDEPARTEMENTET 10 9.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 32.1
DOMSTOLENE I NORGE 6 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NOTODDEN (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
HØGSKOLEN I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 219 183.6
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.1
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 16.0
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 50 49.3
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 10 9.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 32.1
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NOTODDEN (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:23 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I HEDDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:5:40 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I NOTODDEN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
42:8:22:9:3 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK NOTODDEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 219 183.6
13:8:101 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NOTODDEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:13:30 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING TELEMARK AVD NOTODDEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.1
90:2:2:8:13 NAV TELEMARK NAV NOTODDEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 16.0
13:9:2:2:14 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR NOTODDEN KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 30 29.3
13:9:2:2:15 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR NOTODDEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 20.0
16:3:3:20 SKATT SØR SKATT SØR AVD NOTODDEN FINANSDEPARTEMENTET 10 9.3
59:22:48 STATSBYGG STATSBYGG SØR NOTODDEN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:12:11 TELEMARK POLITIDISTRIKT NOTODDEN POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 32.1
50:8:5 TINGRETTENE AUST-TELEMARK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 6 5.0