FORVALTNINGSDATABASEN

BØ, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BØ (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 108 47 155 106 21 127 2 26 28
1981 109 51 160 107 17 124 2 34 36
1982 105 52 157 104 19 123 1 33 34
1983 105 55 160 102 19 121 3 36 39
1984 111 58 169 107 20 127 4 38 42
1985 111 65 176 106 26 132 5 39 44
1986 112 71 183 104 28 132 8 43 51
1987 114 68 182 106 26 132 8 42 50
1988 116 74 190 105 29 134 11 45 56
1989 103 77 180 96 32 128 7 45 52
1990 103 75 178 97 36 133 6 39 45
1991 96 84 180 90 45 135 6 39 45
1992 113 87 200 107 56 163 6 31 37
1993 105 88 193 99 51 150 6 37 43
1994 107 99 206 97 55 152 10 44 54
1995 119 105 224 104 57 161 15 48 63
1996 124 103 227 111 53 164 13 50 63
1997 118 100 218 103 59 162 15 41 56
1998 115 102 217 99 59 158 16 43 59
1999 123 110 233 102 58 160 21 52 73
2000 106 67 173 84 40 124 22 27 49
2001 119 79 198 96 44 140 23 35 58
2002 123 86 209 101 51 152 22 35 57
2003 127 76 203 103 49 152 24 27 51
2004 140 86 226 106 56 162 34 30 64
2005 136 99 235 108 54 162 28 45 73
2006 119 89 208 95 53 148 24 36 60
2007 137 96 233 109 56 165 28 40 68
2008 123 85 208 102 54 156 21 31 52
2009 121 97 218 96 62 158 25 35 60
2010 124 87 211 95 63 158 29 24 53
2011 120 91 211 90 63 153 30 28 58
2012 126 93 219 101 69 170 25 24 49
2013 132 102 234 100 74 174 32 28 60
2014 132 109 241 96 71 167 36 38 74
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BØ (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 107.1 35.5 142.6 106.0 21.0 127.0 1.1 14.5 15.6
1981 107.9 35.8 143.7 107.0 17.0 124.0 0.9 18.8 19.7
1982 104.5 37.3 141.9 104.0 19.0 123.0 0.5 18.4 18.9
1983 103.5 38.7 142.1 102.0 19.0 121.0 1.5 19.6 21.1
1984 109.0 40.6 149.6 107.0 20.0 127.0 2.0 20.6 22.6
1985 108.5 46.8 155.3 106.0 26.0 132.0 2.5 20.8 23.3
1986 108.0 50.9 158.9 104.0 28.0 132.0 4.0 22.9 26.9
1987 110.2 49.5 159.7 106.0 26.0 132.0 4.2 23.5 27.7
1988 109.7 53.2 163.0 105.0 29.0 134.0 4.7 24.2 29.0
1989 99.0 56.2 155.2 96.0 32.0 128.0 3.0 24.2 27.2
1990 99.4 57.4 156.8 97.0 36.0 133.0 2.4 21.4 23.8
1991 92.4 66.8 159.2 90.0 45.0 135.0 2.4 21.8 24.2
1992 109.3 72.0 181.3 107.0 56.0 163.0 2.3 16.0 18.3
1993 101.5 71.0 172.4 99.0 51.0 150.0 2.5 20.0 22.4
1994 102.2 82.2 184.4 97.0 55.0 152.0 5.2 27.2 32.4
1995 111.8 84.6 196.4 104.0 57.0 161.0 7.8 27.5 35.4
1996 117.3 83.8 201.1 111.0 53.0 164.0 6.3 30.8 37.1
1997 111.3 83.1 194.4 103.0 59.0 162.0 8.3 24.0 32.4
1998 107.4 82.6 190.1 99.0 59.0 158.0 8.4 23.6 32.1
1999 112.4 87.2 199.6 102.0 58.0 160.0 10.4 29.2 39.6
2000 95.8 54.9 150.7 84.0 40.0 124.0 11.9 14.9 26.7
2001 108.3 63.3 171.5 96.0 44.0 140.0 12.3 19.3 31.5
2002 111.6 70.7 182.3 101.0 51.0 152.0 10.6 19.7 30.3
2003 115.3 64.9 180.2 103.0 49.0 152.0 12.3 15.9 28.2
2004 124.1 73.6 197.6 106.0 56.0 162.0 18.0 17.6 35.6
2005 122.0 81.6 203.6 108.0 54.0 162.0 14.0 27.6 41.6
2006 106.8 75.4 182.3 95.0 53.0 148.0 11.8 22.4 34.3
2007 122.6 79.3 202.0 109.0 56.0 165.0 13.6 23.3 37.0
2008 113.8 73.2 186.9 102.0 54.0 156.0 11.8 19.1 30.9
2009 110.4 82.5 192.9 96.0 62.0 158.0 14.4 20.5 34.9
2010 110.2 77.2 187.5 95.0 63.0 158.0 15.2 14.2 29.5
2011 107.8 78.1 185.9 90.0 63.0 153.0 17.8 15.1 32.9
2012 114.0 81.9 195.9 101.0 69.0 170.0 13.0 12.9 25.9
2013 116.4 89.5 205.9 100.0 74.0 174.0 16.4 15.5 31.9
2014 116.0 91.9 207.9 96.0 71.0 167.0 20.0 20.9 40.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BØ (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 155 0.1 142.6 0.1
1981 160 0.1 143.7 0.1
1982 157 0.1 141.9 0.1
1983 160 0.1 142.1 0.1
1984 169 0.1 149.6 0.1
1985 176 0.1 155.3 0.1
1986 183 0.1 158.9 0.1
1987 182 0.1 159.7 0.1
1988 190 0.1 163.0 0.1
1989 180 0.1 155.2 0.1
1990 178 0.1 156.8 0.1
1991 180 0.1 159.2 0.1
1992 200 0.1 181.3 0.1
1993 193 0.1 172.4 0.1
1994 206 0.1 184.4 0.1
1995 224 0.1 196.4 0.1
1996 227 0.1 201.1 0.1
1997 218 0.1 194.4 0.1
1998 217 0.1 190.1 0.1
1999 233 0.1 199.6 0.1
2000 173 0.1 7.3 150.7 0.1
2001 198 0.1 8.4 171.5 0.1
2002 209 0.2 8.4 182.3 0.2
2003 203 0.2 8.2 180.2 0.2
2004 226 0.2 8.9 197.6 0.2
2005 235 0.2 9.4 203.6 0.2
2006 208 0.2 8.1 182.3 0.2
2007 233 0.2 9.3 202.0 0.2
2008 208 0.2 8.1 186.9 0.1
2009 218 0.2 8.2 192.9 0.1
2010 211 0.1 7.9 187.5 0.1
2011 211 0.1 7.6 185.9 0.1
2012 219 0.1 7.9 195.9 0.1
2013 234 0.2 8.4 205.9 0.1
2014 241 0.2 8.7 207.9 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BØ (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 185 155.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 3.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 11.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.8
FINANSDEPARTEMENTET 11 9.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BØ (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
HØGSKOLEN I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 185 155.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 3.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 11.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.8
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 11 9.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BØ (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:9 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I BØ KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
42:8:22:9:1 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK BØ I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 185 155.9
13:8:27 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BØ SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 3.0
11:5:2:3:10 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR BUSKERUD VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 11.0
90:2:2:8:3 NAV TELEMARK NAV BØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.8
16:3:3:3 SKATT SØR SKATT SØR AVD BØ FINANSDEPARTEMENTET 11 9.9
59:22:38 STATSBYGG STATSBYGG SØR BØ I TELEMARK DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:12:2 TELEMARK POLITIDISTRIKT BØ OG SAUHERAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.8