FORVALTNINGSDATABASEN

DET NASJONALE STATSADVOKATEMBETET (Orgnr. 988948101)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988948101
Navn/foretaksnavn: DET NASJONALE STATSADVOKATEMBETET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Pilestredet 27, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2101 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 21-11-2005
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sikt id-nummer: 13694

Lenker til interne ressurser