FORVALTNINGSDATABASEN

SVALBARD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SVALBARD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 59 15 74 54 8 62 5 7 12
1981 63 28 91 59 17 76 4 11 15
1982 73 31 104 70 19 89 3 12 15
1983 64 43 107 61 30 91 3 13 16
1984 67 35 102 65 22 87 2 13 15
1985 76 41 117 73 29 102 3 12 15
1986 80 47 127 77 34 111 3 13 16
1987 71 49 120 70 37 107 1 12 13
1988 64 49 113 60 40 100 4 9 13
1989 61 46 107 58 34 92 3 12 15
1990 41 47 88 41 34 75 13 13
1991 58 55 113 57 43 100 1 12 13
1992 56 45 101 55 35 90 1 10 11
1993 68 52 120 64 37 101 4 15 19
1994 55 54 109 54 41 95 1 13 14
1995 73 56 129 66 44 110 7 12 19
1996 71 65 136 70 50 120 1 15 16
1997 60 53 113 60 43 103 10 10
1998 69 54 123 62 41 103 7 13 20
1999 84 58 142 79 49 128 5 9 14
2000 79 70 149 74 55 129 5 15 20
2001 75 68 143 71 52 123 4 16 20
2002 77 53 130 68 41 109 9 12 21
2003 64 53 117 54 37 91 10 16 26
2004 65 51 116 51 30 81 14 21 35
2005 56 52 108 49 33 82 7 19 26
2006 63 54 117 57 34 91 6 20 26
2007 47 19 66 47 17 64 2 2
2008 48 24 72 47 20 67 1 4 5
2009 46 28 74 45 25 70 1 3 4
2010 48 30 78 44 27 71 4 3 7
2011 51 31 82 45 27 72 6 4 10
2012 56 28 84 50 25 75 6 3 9
2013 53 30 83 47 22 69 6 8 14
2014 57 27 84 51 21 72 6 6 12
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SVALBARD
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 54.8 12.6 67.4 54.0 8.0 62.0 0.8 4.6 5.4
1981 59.7 22.8 82.5 59.2 17.4 76.6 0.5 5.4 5.9
1982 70.6 26.2 96.8 70.2 19.1 89.3 0.4 7.1 7.5
1983 61.4 37.6 99.1 61.0 30.1 91.2 0.4 7.5 7.9
1984 65.6 29.1 94.7 65.2 22.0 87.3 0.3 7.1 7.4
1985 74.1 35.0 109.1 73.8 29.6 103.5 0.3 5.3 5.6
1986 77.6 42.2 119.8 77.3 34.6 111.8 0.3 7.7 8.0
1987 70.4 43.9 114.3 70.4 37.5 107.9 0.0 6.4 6.5
1988 61.0 46.6 107.6 60.4 40.7 101.1 0.6 6.0 6.5
1989 59.0 41.8 100.8 58.4 34.3 92.7 0.5 7.5 8.0
1990 41.2 43.0 84.2 41.2 34.3 75.5 8.6 8.6
1991 58.0 52.0 110.0 57.2 43.4 100.5 0.9 8.6 9.5
1992 56.2 42.2 98.4 55.2 35.2 90.4 1.0 7.0 8.0
1993 66.2 48.0 114.3 64.1 37.2 101.3 2.1 10.8 13.0
1994 54.4 49.9 104.3 54.0 41.1 95.2 0.3 8.8 9.1
1995 68.2 52.3 120.5 66.1 44.1 110.2 2.1 8.1 10.3
1996 70.2 68.5 138.7 70.0 59.0 129.0 0.2 9.5 9.7
1997 60.0 49.8 109.8 60.0 43.0 103.0 6.8 6.8
1998 63.8 50.2 114.1 62.0 41.0 103.0 1.9 9.2 11.1
1999 80.2 55.3 135.5 79.0 49.0 128.0 1.2 6.3 7.5
2000 75.8 64.8 140.6 74.0 55.0 129.0 1.8 9.8 11.6
2001 71.9 59.9 131.8 71.0 52.0 123.0 0.9 7.9 8.8
2002 72.3 49.8 122.2 68.0 41.0 109.0 4.3 8.8 13.1
2003 56.1 47.0 103.1 54.0 37.0 91.0 2.1 10.0 12.1
2004 56.1 43.3 99.4 51.0 30.0 81.0 5.1 13.3 18.4
2005 51.1 43.5 94.6 49.0 33.0 82.0 2.1 10.4 12.6
2006 58.8 43.8 102.6 57.0 34.0 91.0 1.8 9.8 11.6
2007 47.0 18.8 65.8 47.0 17.0 64.0 1.8 1.8
2008 47.5 22.6 70.1 47.0 20.0 67.0 0.5 2.6 3.1
2009 45.5 26.8 72.3 45.0 25.0 70.0 0.5 1.8 2.3
2010 47.0 28.8 75.8 44.0 27.0 71.0 3.0 1.8 4.8
2011 48.0 29.5 77.5 45.0 27.0 72.0 3.0 2.5 5.5
2012 53.0 27.2 80.2 50.0 25.0 75.0 3.0 2.2 5.2
2013 50.8 27.8 78.6 47.0 22.0 69.0 3.8 5.8 9.6
2014 54.1 25.8 79.8 51.0 21.0 72.0 3.1 4.8 7.8
Oversikt over ansatte, årsverk og andel statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SVALBARD
År Statsansatte Andel ansatte % Stat Antall årsverk Andel årsverk
1980 74 0.0 67.4 0.0
1981 91 0.0 82.5 0.0
1982 104 0.1 96.8 0.1
1983 107 0.1 99.1 0.1
1984 102 0.1 94.7 0.1
1985 117 0.1 109.1 0.1
1986 127 0.1 119.8 0.1
1987 120 0.1 114.3 0.1
1988 113 0.1 107.6 0.1
1989 107 0.1 100.8 0.1
1990 88 0.0 84.2 0.0
1991 113 0.1 110.0 0.1
1992 101 0.1 98.4 0.1
1993 120 0.1 114.3 0.1
1994 109 0.1 104.3 0.1
1995 129 0.1 120.5 0.1
1996 136 0.1 138.7 0.1
1997 113 0.1 109.8 0.1
1998 123 0.1 114.1 0.1
1999 142 0.1 135.5 0.1
2000 149 0.1 140.6 0.1
2001 143 0.1 131.8 0.1
2002 130 0.1 122.2 0.1
2003 117 0.1 103.1 0.1
2004 116 0.1 99.4 0.1
2005 108 0.1 94.6 0.1
2006 117 0.1 102.6 0.1
2007 66 0.1 65.8 0.1
2008 72 0.1 70.1 0.1
2009 74 0.1 72.3 0.1
2010 78 0.1 75.8 0.1
2011 82 0.1 77.5 0.1
2012 84 0.1 80.2 0.1
2013 83 0.1 78.6 0.1
2014 84 0.1 6.2 79.8 0.1

Kolonnene "Andel ansatte" og "Andel årsverk" viser fylkets andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel fylkets statsansatte er av fylkets totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per kommune i SVALBARD, år 2014
K.nr. Kommune Ansatte Andel land Andel fylke % Stat Årsverk Andel land Andel fylke
2121 BJØRNØYA 9 0.0 10.7 90.0 9.0 0.0 11.3
2131 HOPEN 4 0.0 4.8 100.0 4.0 0.0 5.0
2111 SPITSBERGEN 61 0.0 72.6 4.5 60.6 0.0 75.9
2112 NY-ÅLESUND 10 0.0 11.9 6.2 0.0 7.8

Kolonnen "Andel land" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "Andel fylke" viser kommunens andel av fylkets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SVALBARD, år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16 16.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 13 12.2
FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 13 9.8
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SVALBARD, år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NORSK POLARINSTITUTT KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 13 12.2
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 3.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 6.8
SVALBARD KIRKE KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.8
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og kommune i SVALBARD, år 2014
Etat K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
METEOROLOGISK INSTITUTT 2121 BJØRNØYA 9 9.0
METEOROLOGISK INSTITUTT 2131 HOPEN 4 4.0
NAV TROMS 2111 SPITSBERGEN 1 1.0
NORSK POLARINSTITUTT 2111 SPITSBERGEN 9 9.0
NORSK POLARINSTITUTT 2112 NY-ÅLESUND 4 3.2
SKATT NORD 2111 SPITSBERGEN 4 4.0
STATENS KARTVERK 2112 NY-ÅLESUND 6 3.0
STATSBYGG 2111 SPITSBERGEN 7 6.8
SVALBARD KIRKE 2111 SPITSBERGEN 3 3.0
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 34 33.8
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 2111 SPITSBERGEN 3 3.0