FORVALTNINGSDATABASEN

STJØRDAL, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STJØRDAL (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 248 99 347 246 58 304 2 41 43
1981 252 111 363 249 64 313 3 47 50
1982 247 106 353 242 61 303 5 45 50
1983 265 130 395 258 73 331 7 57 64
1984 254 128 382 246 68 314 8 60 68
1985 246 133 379 236 71 307 10 62 72
1986 265 146 411 256 75 331 9 71 80
1987 257 149 406 250 75 325 7 74 81
1988 233 148 381 225 76 301 8 72 80
1989 247 158 405 238 80 318 9 78 87
1990 256 158 414 247 77 324 9 81 90
1991 250 163 413 244 77 321 6 86 92
1992 254 166 420 246 77 323 8 89 97
1993 274 190 464 265 92 357 9 98 107
1994 256 206 462 249 107 356 7 99 106
1995 257 206 463 245 115 360 12 91 103
1996 247 186 433 236 94 330 11 92 103
1997 257 213 470 241 121 362 16 92 108
1998 244 197 441 227 118 345 17 79 96
1999 227 160 387 212 79 291 15 81 96
2000 216 114 330 197 61 258 19 53 72
2001 238 121 359 217 72 289 21 49 70
2002 285 141 426 269 88 357 16 53 69
2003 115 84 199 106 48 154 9 36 45
2004 99 77 176 91 52 143 8 25 33
2005 91 69 160 82 46 128 9 23 32
2006 105 96 201 97 73 170 8 23 31
2007 104 96 200 93 67 160 11 29 40
2008 107 111 218 96 77 173 11 34 45
2009 102 106 208 94 79 173 8 27 35
2010 112 118 230 96 78 174 16 40 56
2011 111 115 226 99 77 176 12 38 50
2012 112 103 215 97 71 168 15 32 47
2013 175 150 325 156 119 275 19 31 50
2014 170 160 330 150 125 275 20 35 55
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STJØRDAL (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 247.3 80.1 327.4 246.0 58.2 304.2 1.3 21.9 23.2
1981 250.8 88.7 339.5 249.0 64.2 313.2 1.8 24.5 26.3
1982 244.9 85.2 330.1 242.0 61.2 303.2 2.9 24.0 26.9
1983 261.0 101.9 362.9 258.0 73.2 331.2 3.0 28.7 31.7
1984 248.3 96.2 344.5 246.0 68.1 314.0 2.3 28.1 30.4
1985 239.5 100.3 339.8 236.0 71.1 307.1 3.5 29.3 32.7
1986 259.1 110.2 369.3 256.0 75.1 331.1 3.1 35.1 38.2
1987 253.1 113.4 366.5 250.0 75.1 325.1 3.1 38.3 41.4
1988 228.8 112.5 341.3 225.0 76.1 301.1 3.8 36.5 40.3
1989 244.2 121.5 365.7 239.1 80.2 319.3 5.1 41.3 46.4
1990 252.2 120.1 372.4 248.2 77.2 325.4 4.0 43.0 46.9
1991 246.4 116.5 363.0 244.0 77.0 321.0 2.4 39.5 42.0
1992 249.3 118.7 368.0 246.0 77.0 323.0 3.3 41.7 45.0
1993 269.4 140.4 409.8 265.0 92.0 357.0 4.4 48.4 52.8
1994 252.8 158.9 411.7 249.0 107.0 356.0 3.8 51.9 55.7
1995 252.0 167.6 419.6 245.0 115.0 360.0 7.0 52.6 59.5
1996 241.9 146.2 388.1 236.0 94.0 330.0 5.9 52.2 58.1
1997 249.8 171.9 421.8 241.0 121.0 362.0 8.8 50.9 59.8
1998 236.0 164.1 400.0 227.0 118.0 345.0 9.0 46.0 55.0
1999 219.8 124.6 344.5 212.0 79.0 291.0 7.8 45.6 53.5
2000 206.6 94.2 300.8 197.0 61.0 258.0 9.6 33.2 42.8
2001 228.8 103.8 332.5 217.0 72.0 289.0 11.8 31.8 43.5
2002 278.4 123.4 401.8 269.0 88.0 357.0 9.4 35.5 44.8
2003 111.3 70.9 182.2 106.0 48.0 154.0 5.3 22.9 28.2
2004 95.3 67.9 163.3 91.0 52.0 143.0 4.3 15.9 20.3
2005 86.8 60.5 147.2 82.0 46.0 128.0 4.8 14.5 19.2
2006 101.3 88.2 189.5 97.0 73.0 170.0 4.3 15.1 19.5
2007 99.1 86.0 185.1 93.0 67.0 160.0 6.1 19.0 25.1
2008 101.4 99.7 201.1 96.0 77.0 173.0 5.4 22.7 28.1
2009 98.1 96.5 194.6 94.0 79.0 173.0 4.1 17.5 21.6
2010 104.0 100.2 204.2 96.0 78.0 174.0 8.0 22.2 30.2
2011 105.5 100.4 205.9 99.0 77.0 176.0 6.5 23.4 29.9
2012 105.1 91.0 196.2 97.0 71.0 168.0 8.1 20.0 28.2
2013 166.7 138.5 305.2 156.0 119.0 275.0 10.7 19.5 30.2
2014 161.3 146.1 307.4 150.0 125.0 275.0 11.3 21.1 32.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STJØRDAL (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 347 0.2 327.4 0.2
1981 363 0.2 339.5 0.2
1982 353 0.2 330.1 0.2
1983 395 0.2 362.9 0.2
1984 382 0.2 344.5 0.2
1985 379 0.2 339.8 0.2
1986 411 0.2 369.3 0.2
1987 406 0.2 366.5 0.2
1988 381 0.2 341.3 0.2
1989 405 0.2 365.7 0.2
1990 414 0.2 372.4 0.2
1991 413 0.2 363.0 0.2
1992 420 0.2 368.0 0.2
1993 464 0.3 409.8 0.2
1994 462 0.3 411.7 0.3
1995 463 0.3 419.6 0.3
1996 433 0.3 388.1 0.3
1997 470 0.3 421.8 0.3
1998 441 0.3 400.0 0.3
1999 387 0.2 344.5 0.2
2000 330 0.2 4.1 300.8 0.2
2001 359 0.3 4.4 332.5 0.3
2002 426 0.3 5.3 401.8 0.3
2003 199 0.2 2.4 182.2 0.2
2004 176 0.1 2.0 163.3 0.1
2005 160 0.1 1.8 147.2 0.1
2006 201 0.2 2.1 189.5 0.2
2007 200 0.2 2.0 185.1 0.2
2008 218 0.2 2.2 201.1 0.2
2009 208 0.1 2.0 194.6 0.2
2010 230 0.2 2.3 204.2 0.2
2011 226 0.2 2.2 205.9 0.2
2012 215 0.1 2.0 196.2 0.1
2013 325 0.2 3.0 305.2 0.2
2014 330 0.2 3.0 307.4 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STJØRDAL (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 20.6
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 38 31.8
FORSVARSDEPARTEMENTET 110 103.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 33 31.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.4
KULTURDEPARTEMENTET 8 8.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.2
FINANSDEPARTEMENTET 19 16.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STJØRDAL (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 20.6
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 38 31.8
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 110 103.9
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 18 17.2
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.4
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 8 8.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.2
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.5
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 19 16.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STJØRDAL (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:5 BIOFORSK BIOFORSK MIDT-NORGE KVITHAMAR LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 20.6
83:6:2:4:342 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT STJØRDAL UNGDOMSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 38 31.8
17:8:10 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE TRØNDELAG FORSVARSDEPARTEMENTET 110 103.9
42:8:22:17:5 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG STJØRDAL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.5
13:8:58 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HELL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.2
13:8:124 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET STJØRDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:17:26 NAV NORD-TRØNDELAG NAV STJØRDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.4
89:51:9:29 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I MERÅKER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:47 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I STJØRDAL, HEGRA, SKATVAL OG LÅNKE KULTURDEPARTEMENTET 7 7.0
4:7:15:21:19 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT STJØRDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.2
13:9:2:4:10 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT STJØRDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.5
16:3:5:40 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD STJØRDAL FINANSDEPARTEMENTET 19 16.3