FORVALTNINGSDATABASEN

(17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 15383 14993.4 14747 14747.0 636 246.4
Kvinner 3839 3692.6 3462 3462.0 377 230.6
Totalt 19222 18686.0 18209 18209.0 1013 477.0
(17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
12.6 13.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 4 4.0
2 AKERSHUS 843 822.9
3 OSLO 1001 978.2
4 HEDMARK 95 93.0
7 VESTFOLD 184 178.3
12 HORDALAND 116 109.8
17 NORD-TRØNDELAG 110 103.9
19 TROMS 493 470.7
99 UOPPGITT FYLKE 16376 15925.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 136 RYGGE 4 4.0
AKERSHUS 219 BÆRUM 194 191.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO 649 631.6
OSLO 301 OSLO 1001 978.2
HEDMARK 427 ELVERUM 95 93.0
VESTFOLD 701 BORRE 184 178.3
HORDALAND 1201 BERGEN 116 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL 110 103.9
TROMS 1903 HARSTAD 186 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV 307 293.4
UOPPGITT FYLKE 9999 UOPPGITT KOM.KODE 16376 15925.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
FORSVARSBYGG 1559 1503.2
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 194 191.3
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 703 684.7
FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
FORSVARET 16376 15925.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD FORSVARSBYGG 4 4.0
2 AKERSHUS NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 194 191.3
2 AKERSHUS FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 649 631.6
3 OSLO FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
3 OSLO FORSVARSBYGG 611 596.5
4 HEDMARK FORSVARSBYGG 95 93.0
7 VESTFOLD FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 54 53.1
7 VESTFOLD FORSVARSBYGG 130 125.2
12 HORDALAND FORSVARSBYGG 116 109.8
17 NORD-TRØNDELAG FORSVARSBYGG 110 103.9
19 TROMS FORSVARSBYGG 493 470.7
99 UOPPGITT FYLKE FORSVARET 16376 15925.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 136 RYGGE FORSVARSBYGG 4 4.0
AKERSHUS 219 BÆRUM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 194 191.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 649 631.6
OSLO 301 OSLO FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
OSLO 301 OSLO FORSVARSBYGG 611 596.5
HEDMARK 427 ELVERUM FORSVARSBYGG 95 93.0
VESTFOLD 701 BORRE FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 54 53.1
VESTFOLD 701 BORRE FORSVARSBYGG 130 125.2
HORDALAND 1201 BERGEN FORSVARSBYGG 116 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL FORSVARSBYGG 110 103.9
TROMS 1903 HARSTAD FORSVARSBYGG 186 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV FORSVARSBYGG 307 293.4
UOPPGITT FYLKE 9999 UOPPGITT KOM.KODE FORSVARET 16376 15925.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (17) Departementsområdet FORSVARSDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 136 RYGGE FORSVARSBYGG 17:8:12 FORSVARSBYGG MOSS LUFTHAVN RYGGE 4 4.0
AKERSHUS 219 BÆRUM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 17:9:1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 194 191.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 17:6:2:1 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 649 631.6
OSLO 301 OSLO FORSVARSDEPARTEMENTET 17:1 FORSVARSDEPARTEMENTET 390 381.7
OSLO 301 OSLO FORSVARSBYGG 17:8:1 FORSVARSBYGG 610 595.5
OSLO 301 OSLO FORSVARSBYGG 17:8:7 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLO 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM FORSVARSBYGG 17:8:11 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE ØSTLANDET 95 93.0
VESTFOLD 701 BORRE FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 17:6:2:2 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 54 53.1
VESTFOLD 701 BORRE FORSVARSBYGG 17:8:8 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLOFJORD 130 125.2
HORDALAND 1201 BERGEN FORSVARSBYGG 17:8:2 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE BERGEN 116 109.8
NORD-TRØNDELAG 1714 STJØRDAL FORSVARSBYGG 17:8:10 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE TRØNDELAG 110 103.9
TROMS 1903 HARSTAD FORSVARSBYGG 17:8:5 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND 186 177.4
TROMS 1924 MÅLSELV FORSVARSBYGG 17:8:6 FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE NORD 307 293.4
UOPPGITT FYLKE 9999 UOPPGITT KOM.KODE FORSVARET 17:5:1 FORSVARET 16376 15925.2