FORVALTNINGSDATABASEN

KARASJOK, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KARASJOK (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 50 97 40 30 70 7 20 27
1981 51 67 118 46 37 83 5 30 35
1982 61 58 119 53 31 84 8 27 35
1983 63 57 120 55 30 85 8 27 35
1984 59 51 110 53 27 80 6 24 30
1985 66 65 131 57 36 93 9 29 38
1986 50 60 110 44 33 77 6 27 33
1987 48 57 105 38 31 69 10 26 36
1988 52 51 103 44 31 75 8 20 28
1989 61 72 133 47 41 88 14 31 45
1990 66 88 154 61 69 130 5 19 24
1991 44 66 110 38 49 87 6 17 23
1992 49 60 109 40 45 85 9 15 24
1993 55 71 126 43 51 94 12 20 32
1994 56 67 123 44 49 93 12 18 30
1995 64 87 151 54 59 113 10 28 38
1996 59 67 126 48 47 95 11 20 31
1997 55 77 132 46 52 98 9 25 34
1998 55 72 127 45 51 96 10 21 31
1999 52 78 130 43 56 99 9 22 31
2000 47 69 116 43 49 92 4 20 24
2001 54 72 126 49 47 96 5 25 30
2002 52 76 128 47 50 97 5 26 31
2003 56 71 127 52 50 102 4 21 25
2004 62 88 150 60 61 121 2 27 29
2005 62 88 150 57 55 112 5 33 38
2006 64 91 155 59 62 121 5 29 34
2007 65 86 151 61 57 118 4 29 33
2008 72 82 154 62 58 120 10 24 34
2009 76 82 158 67 60 127 9 22 31
2010 74 86 160 67 65 132 7 21 28
2011 71 82 153 64 66 130 7 16 23
2012 69 88 157 62 71 133 7 17 24
2013 82 118 200 72 96 168 10 22 32
2014 76 120 196 67 99 166 9 21 30
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KARASJOK (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42.9 40.0 82.9 40.5 30.0 70.4 2.5 10.0 12.5
1981 47.7 50.5 98.2 46.7 37.1 83.8 1.0 13.4 14.4
1982 57.3 43.8 101.0 53.6 31.0 84.6 3.7 12.8 16.5
1983 58.7 42.9 101.7 55.4 30.0 85.4 3.3 12.9 16.2
1984 56.9 39.0 95.9 53.9 27.1 81.0 3.0 11.9 14.9
1985 61.7 49.8 111.5 57.7 36.2 93.9 4.0 13.6 17.5
1986 48.0 45.8 93.8 44.7 33.1 77.8 3.3 12.7 16.0
1987 46.3 45.4 91.7 39.5 31.2 70.7 6.8 14.1 21.0
1988 48.7 42.1 90.7 44.5 31.8 76.3 4.2 10.3 14.5
1989 55.3 57.1 112.4 47.8 41.4 89.3 7.4 15.7 23.1
1990 65.6 78.2 143.8 62.2 69.4 131.6 3.4 8.9 12.2
1991 42.9 60.2 103.2 39.2 50.4 89.7 3.7 9.8 13.5
1992 46.4 53.2 99.6 41.6 45.9 87.5 4.8 7.3 12.1
1993 49.7 61.0 110.7 44.3 51.9 96.3 5.3 9.1 14.5
1994 51.8 59.8 111.6 44.0 49.0 93.0 7.8 10.8 18.6
1995 60.0 74.8 134.8 54.0 59.0 113.0 6.1 15.8 21.8
1996 55.3 59.5 114.8 48.0 47.0 95.0 7.3 12.5 19.8
1997 52.3 64.3 116.6 46.0 52.0 98.0 6.3 12.3 18.6
1998 51.1 62.2 113.3 45.0 51.0 96.0 6.1 11.2 17.3
1999 47.3 68.9 116.2 43.0 56.0 99.0 4.3 12.9 17.2
2000 45.6 60.4 106.0 43.0 49.0 92.0 2.6 11.4 14.0
2001 51.3 61.4 112.7 49.0 47.0 96.0 2.3 14.4 16.7
2002 49.3 63.6 112.9 47.0 50.0 97.0 2.3 13.6 15.9
2003 53.6 62.6 116.3 52.0 50.0 102.0 1.6 12.6 14.3
2004 61.3 77.8 139.1 60.0 61.0 121.0 1.3 16.8 18.1
2005 60.3 73.9 134.2 57.0 55.0 112.0 3.3 18.9 22.2
2006 62.3 77.3 139.5 59.0 62.0 121.0 3.3 15.3 18.5
2007 63.4 73.2 136.6 61.0 57.0 118.0 2.4 16.2 18.6
2008 66.4 72.6 139.1 62.0 58.0 120.0 4.4 14.6 19.1
2009 70.9 71.6 142.5 67.0 60.0 127.0 3.9 11.6 15.5
2010 70.3 76.9 147.2 67.0 65.0 132.0 3.3 11.9 15.2
2011 68.3 75.1 143.4 64.0 66.0 130.0 4.3 9.1 13.4
2012 65.3 81.6 146.9 62.0 71.0 133.0 3.3 10.6 13.9
2013 76.5 109.0 185.5 72.0 96.0 168.0 4.5 13.0 17.5
2014 71.4 111.1 182.5 67.0 99.0 166.0 4.4 12.1 16.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KARASJOK (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 97 0.1 82.9 0.1
1981 118 0.1 98.2 0.1
1982 119 0.1 101.0 0.1
1983 120 0.1 101.7 0.1
1984 110 0.1 95.9 0.1
1985 131 0.1 111.5 0.1
1986 110 0.1 93.8 0.1
1987 105 0.1 91.7 0.1
1988 103 0.1 90.7 0.1
1989 133 0.1 112.4 0.1
1990 154 0.1 143.8 0.1
1991 110 0.1 103.2 0.1
1992 109 0.1 99.6 0.1
1993 126 0.1 110.7 0.1
1994 123 0.1 111.6 0.1
1995 151 0.1 134.8 0.1
1996 126 0.1 114.8 0.1
1997 132 0.1 116.6 0.1
1998 127 0.1 113.3 0.1
1999 130 0.1 116.2 0.1
2000 116 0.1 9.2 106.0 0.1
2001 126 0.1 10.4 112.7 0.1
2002 128 0.1 9.9 112.9 0.1
2003 127 0.1 9.4 116.3 0.1
2004 150 0.1 11.7 139.1 0.1
2005 150 0.1 11.9 134.2 0.1
2006 155 0.1 11.3 139.5 0.1
2007 151 0.1 10.6 136.6 0.1
2008 154 0.1 10.9 139.1 0.1
2009 158 0.1 11.2 142.5 0.1
2010 160 0.1 11.4 147.2 0.1
2011 153 0.1 10.9 143.4 0.1
2012 157 0.1 11.2 146.9 0.1
2013 200 0.1 14.1 185.5 0.1
2014 196 0.1 14.1 182.5 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KARASJOK (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 56 48.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 11.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
SAMEDIGGI / SAMETINGET 101 98.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KARASJOK (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 54 47.7
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 0.5
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.7
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 101 98.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 0.7
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KARASJOK (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:12 BUFETAT NORD BUFETAT NORD INDRE FINNMARK FAMILIEVERNKONTOR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
42:2:2:1 DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 54 47.7
4:5:8:5:5 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR KARASJOK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 0.5
11:5:2:8:2 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.7
90:2:2:20:14 NAV FINNMARK NAV KARASJOK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:11:17 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KARASJOK PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
51:3 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK SAMEDIGGI / SAMETINGET 65 64.3
51:4 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI SAMETINGET KAUTOKEONO SAMEDIGGI / SAMETINGET 36 34.6
59:22:24 STATSBYGG STATSBYGG NORD KARASJOK DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
42:8:2:8:7 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET SENT FOR SAMISK HELSEFORSK KARASJOK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 0.7
4:7:15:27:4 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT KARASJOK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.2