FORVALTNINGSDATABASEN

PORSGRUNN, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i PORSGRUNN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 342 213 555 338 123 461 4 90 94
1981 370 264 634 367 159 526 3 105 108
1982 363 257 620 360 150 510 3 107 110
1983 382 268 650 377 150 527 5 118 123
1984 411 257 668 395 128 523 16 129 145
1985 414 280 694 397 141 538 17 139 156
1986 355 294 649 338 145 483 17 149 166
1987 405 300 705 387 147 534 18 153 171
1988 403 302 705 376 148 524 27 154 181
1989 368 299 667 341 156 497 27 143 170
1990 370 285 655 341 140 481 29 145 174
1991 391 278 669 366 141 507 25 137 162
1992 403 286 689 380 159 539 23 127 150
1993 386 279 665 365 150 515 21 129 150
1994 379 277 656 353 140 493 26 137 163
1995 380 288 668 352 152 504 28 136 164
1996 361 276 637 328 141 469 33 135 168
1997 342 260 602 303 131 434 39 129 168
1998 344 258 602 307 135 442 37 123 160
1999 342 251 593 308 142 450 34 109 143
2000 287 167 454 265 101 366 22 66 88
2001 306 207 513 284 138 422 22 69 91
2002 293 207 500 259 124 383 34 83 117
2003 317 209 526 292 119 411 25 90 115
2004 395 275 670 365 173 538 30 102 132
2005 374 259 633 345 158 503 29 101 130
2006 352 302 654 326 183 509 26 119 145
2007 294 281 575 276 191 467 18 90 108
2008 305 274 579 287 198 485 18 76 94
2009 215 215 430 196 153 349 19 62 81
2010 250 318 568 229 235 464 21 83 104
2011 241 266 507 215 197 412 26 69 95
2012 260 260 520 236 196 432 24 64 88
2013 266 268 534 234 202 436 32 66 98
2014 287 267 554 253 206 459 34 61 95
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i PORSGRUNN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 343.6 170.7 514.3 341.1 123.0 464.1 2.5 47.7 50.1
1981 371.9 212.1 584.0 370.6 159.1 529.7 1.3 53.1 54.3
1982 364.4 204.8 569.2 362.6 150.1 512.7 1.8 54.7 56.5
1983 384.3 208.9 593.3 381.6 150.2 531.8 2.7 58.7 61.4
1984 408.3 186.8 595.1 404.0 128.2 532.3 4.3 58.5 62.8
1985 409.0 205.9 615.0 403.5 141.0 544.5 5.5 64.9 70.5
1986 347.6 211.5 559.1 342.8 145.0 487.8 4.8 66.5 71.3
1987 398.3 217.1 615.4 392.6 147.0 539.6 5.7 70.1 75.8
1988 384.4 219.9 604.3 376.0 148.0 524.0 8.4 71.9 80.3
1989 348.2 223.8 572.0 341.0 156.0 497.0 7.2 67.8 74.9
1990 349.5 206.2 555.6 341.0 140.0 481.1 8.4 66.2 74.6
1991 373.2 205.8 579.0 366.0 141.0 507.0 7.2 64.8 72.1
1992 385.4 219.5 604.9 380.0 159.0 539.0 5.4 60.5 65.9
1993 370.4 213.2 583.6 365.0 150.0 515.0 5.4 63.2 68.6
1994 361.6 213.3 574.9 353.0 140.0 493.0 8.6 73.3 81.9
1995 362.2 222.1 584.3 352.0 152.0 504.0 10.2 70.1 80.3
1996 339.4 208.6 548.0 328.0 141.0 469.0 11.4 67.6 79.0
1997 317.7 197.6 515.2 303.0 131.0 434.0 14.7 66.6 81.2
1998 321.6 196.9 518.6 307.0 135.0 442.0 14.6 62.0 76.6
1999 319.5 199.1 518.6 308.0 142.0 450.0 11.5 57.1 68.6
2000 274.6 143.3 418.0 265.0 101.0 366.0 9.6 42.3 52.0
2001 294.8 181.0 475.9 284.0 138.0 422.0 10.8 43.0 53.9
2002 277.0 177.1 454.1 259.0 124.0 383.0 18.0 53.2 71.1
2003 306.0 177.2 483.2 292.0 119.0 411.0 14.0 58.2 72.2
2004 381.1 238.7 619.8 365.0 173.0 538.0 16.1 65.7 81.8
2005 359.3 222.9 582.3 345.0 158.0 503.0 14.3 64.9 79.3
2006 338.7 260.8 599.5 326.0 183.0 509.0 12.7 77.8 90.5
2007 285.5 247.7 533.2 276.0 191.0 467.0 9.5 56.7 66.2
2008 296.1 248.8 544.9 287.0 198.0 485.0 9.1 50.8 59.9
2009 204.3 194.1 398.4 196.0 153.0 349.0 8.3 41.1 49.4
2010 237.4 289.9 527.2 229.0 235.0 464.0 8.4 54.9 63.2
2011 226.2 242.9 469.2 215.0 197.0 412.0 11.2 45.9 57.2
2012 245.9 237.4 483.3 236.0 196.0 432.0 9.9 41.4 51.3
2013 249.4 243.9 493.3 234.0 202.0 436.0 15.4 41.9 57.3
2014 268.8 245.4 514.2 253.0 206.0 459.0 15.8 39.4 55.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i PORSGRUNN (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 555 0.3 514.3 0.3
1981 634 0.3 584.0 0.3
1982 620 0.3 569.2 0.3
1983 650 0.3 593.3 0.3
1984 668 0.4 595.1 0.4
1985 694 0.4 615.0 0.4
1986 649 0.3 559.1 0.3
1987 705 0.4 615.4 0.4
1988 705 0.4 604.3 0.4
1989 667 0.4 572.0 0.3
1990 655 0.4 555.6 0.3
1991 669 0.4 579.0 0.3
1992 689 0.4 604.9 0.4
1993 665 0.4 583.6 0.3
1994 656 0.4 574.9 0.4
1995 668 0.4 584.3 0.4
1996 637 0.4 548.0 0.4
1997 602 0.4 515.2 0.3
1998 602 0.4 518.6 0.3
1999 593 0.4 518.6 0.3
2000 454 0.3 2.6 418.0 0.3
2001 513 0.4 2.9 475.9 0.4
2002 500 0.4 3.0 454.1 0.4
2003 526 0.4 3.2 483.2 0.4
2004 670 0.5 4.0 619.8 0.5
2005 633 0.5 3.7 582.3 0.5
2006 654 0.5 3.7 599.5 0.5
2007 575 0.4 3.2 533.2 0.4
2008 579 0.4 3.0 544.9 0.4
2009 430 0.3 2.3 398.4 0.3
2010 568 0.4 3.0 527.2 0.4
2011 507 0.3 2.8 469.2 0.3
2012 520 0.4 2.9 483.3 0.4
2013 534 0.4 3.0 493.3 0.4
2014 554 0.4 3.1 514.2 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i PORSGRUNN (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 8 7.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 291 263.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 69 67.9
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.6
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 98 91.9
FINANSDEPARTEMENTET 41 38.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i PORSGRUNN (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 8 7.9
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.0
HØGSKOLEN I TELEMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 272 247.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 25.2
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 41.7
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.6
NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 56 53.7
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 42 38.2
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.0
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 39 36.8
UNIVERSITETET I STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19 16.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i PORSGRUNN (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:1 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTEGJELDET I KLEVSTRAND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:12 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I EIDANGER KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:5:42 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I PORSGRUNN KULTURDEPARTEMENTET 4 3.9
4:11:2:21 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) TELEMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.0
42:8:22:9:4 HØGSKOLEN I TELEMARK HØGSKOLEN I TELEMARK PORSGRUNN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 272 247.2
13:8:37 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET EIDANGER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.4
13:8:106 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET PORSGRUNN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.8
13:14:2:1 KYSTVERKET SØRØST BREVIK LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 28 28.0
13:14:2:2 KYSTVERKET SØRØST BREVIK TRAFIKKSENTRAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.7
13:14:6:9 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP BREVIK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:3:7 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NEDRE TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.6
39:7:1 NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN SEKSJON FOR KVALITETSUTVIKLING HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 6 6.0
90:2:11:5 NAV PENSJON NAV PENSJON PORSGRUNN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 56 53.7
90:2:2:8:14 NAV TELEMARK NAV PORSGRUNN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 42 38.2
16:3:8:37 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SKIEN FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
59:22:49 STATSBYGG STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 17 16.6
59:22:50 STATSBYGG STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 3.3
16:5:2:3:2 TOLLREGION SØR-NORGE GRENLAND TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 39 36.8
42:8:2:3:4 UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER LÆRINGSMILJØ OG ADFERDSFORSKNING AVD PORSGRUNN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19 16.1