FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk rikskringkasting AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

18 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1981 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for kringkastingsprogram
1986 Klage- eller ankeinstans Nemnd til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram
1933 Råd til andre enn forvaltingen Kringkastingsrådet
1988 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) Styret i Norsk rikskringkasting AS
1987 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm
1988 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Norsk rikskringkasting
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det lokale programråd for NRK - Sørlandet
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Kringkastingsrådet
1933 1981 Det lokale programråd for NRK - Troms
1974 1981 Det lokale programråd for NRK - Østlandssendingen
1974 1981 Det lokale programråd for NRK - Oppland
1981 Det lokale programråd for NRK - Rogaland
1981 Det lokale programråd NRK - Hordaland/Sogn og Fjordane
1981 Det lokale programråd for NRK - Finnmark
1981 Det lokale programråd for NRK - Møre og Romsdal
1981 Programrådet for de samiske sendinger
1981 Det lokale programråd for NRK - Nordland
1981 Det lokale programråd for NRK - Trøndelag