FORVALTNINGSDATABASEN

Norsk rikskringkasting AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Samskapt læring i NRK : En kvalitativ studie av NRKs prosjekt «Pitch til Pilot» Nilsen, Marita
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NRK Kringkaster og forvaltningen av allmennkringkasteroppdraget. Om å gjøre det viktige populært Dirkson, Ane
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 NRK - fra monopolist til markedsaktør : en analyse av hvordan endringer i omgivelsene har påvirket NRK i perioden fra 1980 til 2000 Eilertsen, Jonas Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Den konservative medierevolusjonen. Høyre og debatten om kringkastingsmonopolet 1966-1981. Ånonsen, Sindre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Barndom på boks. Barndomsperspektiver på NRK 1960-1990. Haldar, Marit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Fra monopol til marked. Reform i Norsk Rikskringkasting. Jacobsen, Dag Runar Furuheim
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1990 Nye tilknytningsformer i offentlig virksomhet: En studie av reorganiseringsprosessen i Norsk Rikskringkasting i perioden 1981-1989. Sættem, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Nazifiseringen av Norsk Rikskringkasting. Ottosen, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1974 Da fjernsynet kom til Norge. NRK, Stortinget og fjernsynsaken 1950-57. Kjekstad, Erling A.
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne Knut Olav Åmås (leder), Ellen Altenborg, Thor Gjermund Eriksen, Hallvard Moe, Hilde Eika Nesje, Ivar Rusdal, Olav T. Sandnes, Gunnar Stavrum, Randi Øgrey
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh
Rapport 2007 NOU 2007: 12 Offentlig innkreving Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen
Rapport 1999 NOU 1999: 26 Konvergens Sammensmelting av tele-, data- og mediesektorene Karin M. Bruzelius (leder), Jon Bing, Jens C. Koch, Hilde Lovett, Vigdis Moe Skarstein, Helge Sønneland, Øyvind Christensen, Alf-Petter Tenfjord
Rapport 1988 Statens lønnspolitikk ved et vegskille? En studie av spesialistfullmakten. Nebben, Eivor Randi