FORVALTNINGSDATABASEN

ELVERUM, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ELVERUM (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 307 124 431 296 75 371 11 49 60
1981 331 149 480 320 96 416 11 53 64
1982 321 147 468 312 90 402 9 57 66
1983 350 161 511 341 98 439 9 63 72
1984 341 159 500 333 93 426 8 66 74
1985 328 167 495 323 94 417 5 73 78
1986 331 186 517 321 114 435 10 72 82
1987 316 200 516 302 123 425 14 77 91
1988 313 193 506 299 112 411 14 81 95
1989 308 210 518 290 119 409 18 91 109
1990 298 204 502 280 119 399 18 85 103
1991 319 215 534 298 120 418 21 95 116
1992 325 217 542 301 129 430 24 88 112
1993 315 227 542 292 129 421 23 98 121
1994 294 248 542 272 142 414 22 106 128
1995 301 254 555 278 152 430 23 102 125
1996 307 269 576 279 154 433 28 115 143
1997 267 275 542 239 168 407 28 107 135
1998 249 256 505 226 157 383 23 99 122
1999 230 238 468 202 151 353 28 87 115
2000 209 208 417 192 136 328 17 72 89
2001 228 203 431 211 150 361 17 53 70
2002 137 118 255 132 94 226 5 24 29
2003 201 209 410 188 153 341 13 56 69
2004 219 222 441 204 152 356 15 70 85
2005 218 234 452 205 162 367 13 72 85
2006 216 242 458 198 163 361 18 79 97
2007 192 256 448 172 172 344 20 84 104
2008 192 257 449 172 177 349 20 80 100
2009 191 264 455 171 194 365 20 70 90
2010 177 250 427 163 183 346 14 67 81
2011 173 243 416 163 177 340 10 66 76
2012 177 260 437 161 190 351 16 70 86
2013 231 291 522 208 216 424 23 75 98
2014 263 310 573 232 225 457 31 85 116
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ELVERUM (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 298.6 99.5 398.2 296.6 75.0 371.6 2.1 24.5 26.6
1981 324.4 120.8 445.2 320.6 96.0 416.6 3.9 24.8 28.6
1982 316.0 117.9 433.9 312.5 90.0 402.5 3.5 27.9 31.4
1983 345.8 129.2 475.0 341.5 98.0 439.5 4.3 31.2 35.5
1984 338.0 123.9 461.9 333.5 93.0 426.5 4.5 30.9 35.4
1985 325.9 129.4 455.3 323.5 94.0 417.5 2.4 35.4 37.8
1986 325.2 148.4 473.6 321.5 114.0 435.5 3.7 34.4 38.1
1987 308.6 161.7 470.3 302.0 123.0 425.0 6.6 38.7 45.3
1988 305.1 153.5 458.6 299.0 112.0 411.0 6.1 41.5 47.6
1989 298.9 164.7 463.6 290.0 119.0 409.0 8.9 45.7 54.6
1990 289.1 163.1 452.2 280.0 119.0 399.0 9.1 44.1 53.2
1991 307.0 167.7 474.7 298.0 120.0 418.0 9.0 47.7 56.7
1992 309.8 173.1 482.9 301.0 129.0 430.0 8.8 44.1 52.9
1993 299.5 177.5 477.0 292.0 129.0 421.0 7.5 48.5 56.0
1994 281.8 199.0 480.8 272.0 142.0 414.0 9.8 57.0 66.8
1995 288.0 207.5 495.5 278.0 152.0 430.0 10.0 55.5 65.5
1996 292.5 215.1 507.7 279.0 154.0 433.0 13.5 61.2 74.7
1997 253.4 222.3 475.7 239.0 168.0 407.0 14.4 54.3 68.7
1998 238.4 213.7 452.1 226.0 157.0 383.0 12.4 56.7 69.2
1999 216.9 203.8 420.7 202.0 151.0 353.0 14.9 52.8 67.7
2000 201.9 182.0 383.9 192.0 136.0 328.0 9.9 46.0 55.9
2001 221.0 183.8 404.8 211.0 150.0 361.0 10.0 33.8 43.8
2002 135.2 108.6 243.8 132.0 94.0 226.0 3.2 14.6 17.8
2003 195.1 186.9 382.0 188.0 153.0 341.0 7.1 33.9 41.0
2004 212.4 193.9 406.3 204.0 152.0 356.0 8.4 41.9 50.3
2005 213.1 207.2 420.3 205.0 162.0 367.0 8.1 45.2 53.3
2006 207.4 212.1 419.5 198.0 163.0 361.0 9.4 49.1 58.5
2007 184.1 222.1 406.2 172.0 172.0 344.0 12.1 50.1 62.2
2008 183.4 225.2 408.6 172.0 177.0 349.0 11.4 48.2 59.6
2009 181.7 235.3 417.0 171.0 194.0 365.0 10.7 41.3 52.0
2010 170.4 221.3 391.7 163.0 183.0 346.0 7.4 38.3 45.7
2011 168.1 218.5 386.6 163.0 177.0 340.0 5.1 41.5 46.6
2012 169.1 232.0 401.1 161.0 190.0 351.0 8.1 42.0 50.1
2013 219.8 260.0 479.7 208.0 216.0 424.0 11.8 44.0 55.7
2014 248.3 277.6 525.9 232.0 225.0 457.0 16.3 52.6 68.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ELVERUM (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 431 0.2 398.2 0.2
1981 480 0.3 445.2 0.3
1982 468 0.3 433.9 0.3
1983 511 0.3 475.0 0.3
1984 500 0.3 461.9 0.3
1985 495 0.3 455.3 0.3
1986 517 0.3 473.6 0.3
1987 516 0.3 470.3 0.3
1988 506 0.3 458.6 0.3
1989 518 0.3 463.6 0.3
1990 502 0.3 452.2 0.3
1991 534 0.3 474.7 0.3
1992 542 0.3 482.9 0.3
1993 542 0.3 477.0 0.3
1994 542 0.3 480.8 0.3
1995 555 0.3 495.5 0.3
1996 576 0.3 507.7 0.3
1997 542 0.3 475.7 0.3
1998 505 0.3 452.1 0.3
1999 468 0.3 420.7 0.3
2000 417 0.3 4.8 383.9 0.3
2001 431 0.3 4.9 404.8 0.3
2002 255 0.2 2.9 243.8 0.2
2003 410 0.3 4.7 382.0 0.3
2004 441 0.3 4.9 406.3 0.3
2005 452 0.3 5.0 420.3 0.4
2006 458 0.4 5.0 419.5 0.4
2007 448 0.3 4.7 406.2 0.3
2008 449 0.3 4.5 408.6 0.3
2009 455 0.3 4.6 417.0 0.3
2010 427 0.3 4.2 391.7 0.3
2011 416 0.3 4.2 386.6 0.3
2012 437 0.3 4.3 401.1 0.3
2013 522 0.4 5.1 479.7 0.3
2014 573 0.4 5.7 525.9 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ELVERUM (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARSDEPARTEMENTET 95 93.0
KULTURDEPARTEMENTET 9 6.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 47 44.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 241 215.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 43.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 11.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 84 75.8
FINANSDEPARTEMENTET 25 22.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
DOMSTOLENE I NORGE 11 10.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ELVERUM (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 95 93.0
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 9 6.8
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 43 40.8
HØGSKOLEN I HEDMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 241 215.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 22.3
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 11.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 29.8
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 46.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.5
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 25 22.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 10.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ELVERUM (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
17:8:11 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE ØSTLANDET FORSVARSDEPARTEMENTET 95 93.0
89:51:3:4 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I ELVERUM KULTURDEPARTEMENTET 9 6.8
4:7:15:5:3 HEDMARK POLITIDISTRIKT ELVERUM POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 43 40.8
42:8:22:4:2 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK AVD FOLKEHELSEFAG ELVERUM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 137 119.0
42:8:22:4:7 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 104 96.9
13:8:40 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ELVERUM INFRASTRUKTUR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.3
13:8:41 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ELVERUM TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
4:3:1:5 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I HEDMARK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.8
11:5:2:2:7 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-HEDMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 11.0
90:2:2:4:4 NAV HEDMARK NAV ELVERUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 29.8
90:2:6:4 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 46.0
13:9:2:1:4 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST ELVERUM TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.5
16:3:2:4 SKATT ØST SKATT ØST AVD ELVERUM FINANSDEPARTEMENTET 25 22.9
59:22:71 STATSBYGG STATSBYGG ØST ELVERUM DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:61 TINGRETTENE SØR-ØSTERDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 11 10.1