FORVALTNINGSDATABASEN

Nærings- og energidepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

42 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret i Den norske stats oljeselskap a.s
1995 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget)
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalget som skal utrede næringspolitikken
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for revidering av regelverket for statlige anskaffelser
1995 Utredninger, lovforberedelser m.v. Flomtiltaksutvalget
1994 1994 Rådgivende organ Norsk EDIPRO
1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
1993 Delegasjon/Kommisjon Zeepipe-kommisjonen
1991 Andre oppgaver Brukerrådet for Statnett SF
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statnett SF
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for forvaltningsbedriften Statkraft
1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagstyre for norsk akkreditering
1990 Kontakt-/samarbeidsorgan Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap
1990 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg for forenkling av næringslovgivningen
1987 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Stiftelsen Norsk Romsenter
1987 Klage- eller ankeinstans Klagenemnd til mesterbrevordningen
1987 Kontroll, tilsyn, beredskap Mesterbrevnemnda
1986 Kontroll, tilsyn, beredskap Beredskapsrådet for kraftforsyningen
1985 Rådgivende organ Sentralråd for bygg- og anleggsberedskap
1985 Rådgivende organ Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet
1982 Kontroll, tilsyn, beredskap Oljeberedskapsrådet
1981 Kontakt-/samarbeidsorgan Svensk-norsk industrifond (SNI)
1980 Kontroll, tilsyn, beredskap Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel
1978 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet
1978 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet
1977 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt
1976 Rådgivende organ Petroleumsprisrådet
1976 Delegasjon/Kommisjon Den konsultative kommisjon for Frigg
1975 Delegasjon/Kommisjon Ekofisk-Emden kommisjonen
1975 Delegasjon/Kommisjon Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene
1974 Delegasjon/Kommisjon Ekofisk-Teesside kommisjonen
1972 Utredninger, lovforberedelser m.v. Petroleumslovutvalget
1970 Andre oppgaver Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser
1968 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner
1965 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges geologiske undersøkelse
1963 Styret i Norsk Designråd
1963 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI)
1956 Rådgivende organ Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører
1953 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for stiftelsen Institutt for energiteknikk
1952 Kontroll, tilsyn, beredskap Industriberedskapsutvalget (IBU)
1949 Kontroll, tilsyn, beredskap Sivilforsvarsnemnda for drivstofforsyningen