FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Alminnelig offentlig tjenesteyting"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Alminnelig offentlig tjenesteyting".

17 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2004 Organisasjonsteori for offentlig sektor. Chirstensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bokkapittel Evaluation. How do we measure success? Pollitt, Christopher
Rapport 1997 Direktoratsledere. Om lederskap i statlig forvaltning Kallerud, Bitten
Rapport 2004 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Vik, Gudrun
Rapport 2004 Kommunikasjon med det regionale ledd Aanæs, Ellen Hov, Viggen, Marit
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 NOU 2006: 7 Det lokale Folkestyret i endring? Kommunal- og regionaltdepartementet
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Tidsskriftsartikkel 2000 The Government Performance and Results Act and the Tradition of Federal Management Reform: Square Pegs in Round Holes. Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 2005 Exploring and Explaining Contracting Out: Patterns among the American States. Brudney, J., Fernandez, S., Ryu, J.E., & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2007 False or Fitting Recognition? The Use of High Performance Bonuses in Motivating Organizational Achievements. Heinrich, C.J.