FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Land som er gjenstand for studien"

Publikasjoner som omhandler kategori: Land som er gjenstand for studien.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 Australia 23
2 Belgia 4
3 Canada 11
4 Danmark 29
5 Finland 18
6 Frankrike 10
8 Irland 4
10 Italia 5
11 Japan 3
14 Nederland 16
15 New Zealand 32
16 Norge 310
17 Polen 1
19 Slovakia 1
20 Spania 4
21 Storbritannia 43
22 Sveits 3
23 Sverige 40
27 Tyskland 6
29 USA 72
30 Østerrike 1
31 OECD generelt 16
32 Andre land 8
33 EU 5