FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Land som er gjenstand for studien": "Nederland"

Publikasjoner kategorisert på: "Land som er gjenstand for studien" og "Nederland".

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2001 Quangos:Trends, Causes and Consequences. van Thiel, Sandra
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2002 International Atlas of Evaluation. Furubo, Jan-Eric & Rolf Sandahl, Ray C. Rist (ed.)
Bok 2003 Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Wollmann, Hellmut
Bok 2003 Paradoxes in Public Sector Reform. An International Comparison. Hesse, Joachim Jens, Christopher Hood & B. Gyu Peters
Bok 2004 Public Management Reform.A Comparative Analysis. (Second edition) Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bok 2007 Managing Performance: International Comparisons. Bouckaert, Geert & John Halligan
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 2002 Stat/kommunrelationer i Europa - En studie av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån i nio europeiska länder. Publikationsnr: 2002:22 Hedin, Carl-Peter, Lundberg, Leif og Møller, Jan
Rapport 2004 NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse