FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Samfunnsplanlegging og statistikk K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Samfunnsplanlegging og statistikk K".

12 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2002 Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 2000 NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping Finansdepartementet
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2002 Evaluering og formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA Torp, Hege, Edvardsen, Dag Fjeld, Kittelsen, Sverre A. C
Rapport 2003 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie
Rapport 2005 Ny organisering av transportpolitikken i hovedstadsområdet ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2005 NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden Finansdepartementet
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2006 Kritisk analyse - forprosjekt ECON Senter for økonomisk analyse