FORVALTNINGSDATABASEN

Innovasjon Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

15 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2023 Offentlige anskaffelser for innovasjon: En analyse av mulighetsrom og påvirkningsfaktorer Larsen, Malin Tveit; Sørby, Lene-Marie Gundersen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Hvordan brukes evaluering i offentlig sektor? : et case-studie av Innovasjon Norges evalueringsvirksomhet Knutsen, Vegard Solhjem
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Etatsstyringen av Innovasjon Norge 2011-2015 – Omlegging til koordinert styring mot alle odds? Kaasin, Helga
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 En analyse av effektene av Innovasjon Norges etablerertilskudd Abbas, Syed Faher
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 State Ownership and Corporate Governance: Empirical Evidence from Norway and Sweden Ludvigsen, Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Innovasjon Norge og Finansieringsgapet. : En kvantitativ analyse av Innovasjon Norges evne til å utløse SMB finansiering. Sødal, Eirik Magnus
Notat 2018 Samhandling mellom regional stat og fylkeskommunen. Difi-notat 2018:1 Trond Kråkenes, Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Helle Sekkesæter, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi rapport 2018:12 Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2017 Innovasjon i offentlig sektor - både helhet og mangfold Inger Johanne Sundby og Ellen Strålberg
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2011 NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet Karen Helene Ulltveit-Moe (leder),Lillian Hatling, Torbjørn Hægeland, Kjell Gunnar Salvanes, Jan Per Styve, Roar Tobro
Rapport 2008 Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge Marit Viggen og Sissel C. Motzfeldt
Rapport 2007 Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU) ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh