FORVALTNINGSDATABASEN

Nærings- og fiskeridepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

57 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
2020 2021 Utredning / ekspertutvalg Minerallovutvalget
2019 2020 Utredning / ekspertutvalg Distriktsnæringsutvalget
2019 Råd til forvaltningen Rådet for drivstoffberedskap
2018 2019 Utredning / ekspertutvalg Offentlig utvalg for framtidens ressurskontroll
2018 2020 Utredning / ekspertutvalg Velferdstjenesteutvalget
2017 Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis
2017 Konkurranseklagenemnda
2016 2017 Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene
2015 Råd til forvaltningen Regelrådet
2015 Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk
2014 2015 Konkurranseklagenemdsutvalget Konkurranseklagenemdsutvalget
2013 2015 Utredning / ekspertutvalg NOU-Utvalg for sjømatindustrien
2013 2015 Innlandsutvalget
2013 2017 Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter - interimstyre
2013 Klage Klagenemda for industrielle rettigheter
2012 2014 Forenklingsutvalget
2012 2018 Styre for forvaltningsorgan med særskilte fullmakter Faglig strategisk råd for NIFES
2009 2010 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av spesialbehandling av ustabilt brukt brensel (Teknisk utvalg)
2009 2011 Utredning / ekspertutvalg Utvalg for utredning av mellomlagerløsning for brukt nukleært brensel og annet langlivet avfall (Fase 2-utvalget)
2007 Norsk Akkrediterings representantskap
2007 Klage Norsk Akkrediterings klageutvalg
2005 2006 Avviklingsstyret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer
2005 2010 Styre for selskaper (aksjeselskap, statsforetak, særlivselskap, helseforetak) SECORA AS
2004 2005 Industriutvalget
2003 2005 Konsekvensutredningsutvalget
2003 2005 Utvalg til revisjon av Lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed (Sjødyktighetsloven)
2003 Rådet for matvareberedskap
2003 Klage Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)
2002 2004 Statseierskapsutvalget
2002 NORTRASHIP-ledelsen
2001 2018 Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond
2000 2004 Styret for Entra Eiendom AS
2000 2004 Ekspertrådet for laboratoriet for nasjonale normaler
1999 2004 Forum for IT-sikkerhet
1999 2004 Faglig råd ved Norges geologiske undersøkelse
1999 Teknologirådet
1998 Råd til forvaltningen Rådet for bygg- og anleggsberedskap
1991 2004 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret i Statens Bankinvesteringsfond
1991 2006 Fagstyre for norsk akkreditering
1987 Styret i Norsk Romsenter
1987 Mesterbrevnemnda
1987 Klage Klagenemnd til mesterbrevordningen
1982 2004 Rådet for maritime sertifikater (RMS)
1981 2005 Svensk-norsk industrifond (SNI)
1980 Styret i Garantikassen for fiskere
1978 2006 Styret i Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S
1975 2004 Sakkyndig råd for sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår
1970 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser
1963 2010 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet
1963 2014 Styret i Norsk Designråd
1960 2014 Den norsk-russiske trålernemnd
1960 Styre for ordinært forvaltningsorgan Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
1954 2004 Styret for Statens varekrigsforsikring
1952 2004 Industriberedskapsutvalget (IBU)
1952 2014 Den norsk-danske trålernemnd
1951 2014 Den norsk-tyske trålernemnd
1934 2014 Den britisk-norske trålernemnd