FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøfartsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

25 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Fagfolk og interesserepresentanter: En studie av Sjøfartsdirektoratets arbeid med nye bemanningsforskrifter for skip. Rønning, Rolf
Bok 2020 Maritim medisinsk historie sett fra Norge Knudtzon Sommerfeldt-Pettersen, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Flytting av statlige tilsyn - en analyse av Stortingets behandling av St. meld. nr. 17 (2002-2003) om statlige tilsyn Furumo, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En sjømann blir satt i land! En komparativ case-studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980-1988. Olsen-Sund, Nora
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Visjon og virkelighet i sentraladministrasjonens nye rekrutteringspolitikk. Hansen, Bjørn Solend
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Institusjonell endring. Sjøfartsdirektoratets tilpasning til petroleumsvirksomheten 1966-1984. Sangolt, Linda
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 Bemanningsforskriftene for skip. En studie av saksbehandlingen i den offentlige forvaltning. Rønning, Rolf
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1991 Sjøfartshistorie som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Hansen, Arild Marøy & Atle Thowsen
Rapport 2019 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer
Rapport 2017 Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter. Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum
Rapport 2012 NOU 2012: 18 Rett om bord — Ny skipsarbeiderslov Hans Jacob Bull (leder), Hilde Gunn Avløyp, Webjørn Barstad, Sigmund Zwilgmeyer Berg, Viggo Bondi, Irene Vanja Dahl, Roald Engeness, Terje Hernes Pettersen, Gundla Kvam, Unn Lem, Birger Mordt, Harald Thomassen
Rapport 2010 Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Inger Johanne Sundby, Marit Skaar Reiersen
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2008 NOU 2009: 3 På sikker veg — Vurdering av eit sjølvstendig organ for tilsyn med veginfrastrukturen Jorunn Ringstad (leiar), Kjell Bjørvig, May Kristin Ensrud, Lasse Fridstrøm, Ingun Hagesveen, Per Steinar Jensen, Bård Morten Johansen, Tor Nordstrøm, Inger-Anne Ravlum og Hanne Varhaug Søberg
Rapport 2007 Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh
Rapport 2003 NOU 2003: 5 Pionerdykkerne i Nordsjøen Petter A. Lossius (leder), Per Andersen, Petter Høilund, Gunnar Nicolaysen, Bård Holand
Rapport 2002 Undersøkelse om Sjøfartsdirektoratets brukere. Hillestad, Kjetil og Dalen, Liv.
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 NOU 2002: 17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel Tor Ulleberg (Leder), Ronald Geirhovd, Gry Merete Tangen, Ketil Karlsen, Tormod Veiby, Jorunn Seljelid, Anne Brinck-Johnsen, Ingrid Årstad, Sverre Austrheim, Svein Erik Lorentzen
Rapport 2001 NOU 2001: 31 Når ulykken er ute. Om organiseringen av operative rednings- og beredskapsressurser Lars Jorkjend (leder), Mona Røkke, Wenche Bertelsen Helgeland, Tor Suhrke, Lene Orsten, Kjellfrid Laugaland, Bjørn Hareide, Erik Nygaard, Bjørn Gran, Per Kristen Mydske, Ellen Stokstad, Hans Knut Trælhaug
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1994 NOU 1994: 9 Om sikkerhet og forhold som har betydning for norsk hurtigbåtnæring Ivar A. Manum (leder), Ingvald Bø, Sigrid Eide, Anne Chr. Lowzow, Per Munkerud, Jan Fredrik Paulsen, Inger-Lise Sogstad, Øyvind Stene, Harald Særsten