FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Sør-Øst RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

35 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 «Endringer i sykehuser utfordrende» : Hva kan forklare forskjeller i grad av vellykkede endringsprosjekter? Skomedal, Marianne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Mål- og resultatstyring i offentlig psykisk helsevern for voksne: En casestudie av tre voksen-/allmennpsykiatriske poliklinikker Mahdi, Souhail Kais
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Ventetider ved norske sykehus. En analyse av politiske tiltak for å redusere ventetider Gavelstad, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2016 Utfordringer ved implementering av virksomhetsarkitektur : en casestudie i Helse Sør-Øst RHF Nygård, Martin Andreas Gulliksen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 Innføring av elektronisk samhandling i det norske helsevesenet og erfaringer knyttet til overgangen fra faks til elektroniske meldinger i primær- og spesialisthelsetjenesten. Rønningen, Marte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Forvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene Nav og sykehus Kjærgård, Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 New Public Management i helsevesenet, en suksess?: En flernivåanalyse av hvordan legene vurderer sykehusreformens effekt Hillestad, Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Oppfølging av rapporterings- og dokumentasjonskrav i profesjonelle byråkratier Pedersen, Ida Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Et nytt grep på helse-Norge? : En prosess- og innholdsanalyse av forslaget om samhandlingsreform Høverstad, Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2010 Hvordan iverksettes oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst (HSØ) ved Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF)? : Hvordan kan samsvar og avvik forklares? En kvalitativ undersøkelse Erdvik, Grete Krüger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Styrets roller og økonomistyring : En studie av styremedlemmenes oppfatninger av styrets roller og økonomistyring i de lokale helseforetakene Sæther, Mari
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Økonomisk krise? : en spillteoretisk undersøkelse av underskuddene i sykehusvesenet Brandtzæg, Halfdan
Rapport 2020 Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben
Rapport 2019 NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak Magnussen, Jon; Barane, AM; Borge, LE; Falch, JG; Gaaserød, H; Kaarbøe, O; Kalseth, Jorid; Karlsen, P; Sandset, PM; Tell, Grethe S.
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om samfunnssikkerhet og beredskap. Difi rapport 2018:11 Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Trond Kråkenes, Magne Langset
Rapport 2018 En analyse av inndelingen av regional stat. Hovedrapport. Difi-rapport 2018:10 Ingunn Botheim, Anniken Grønli Foss, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2016 NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? Stener Kvinnsland (leder), Trude Andresen, Per S. Bleikelia, Sylvia K. Brustad, Cathrin Carlyle, Sven Ole Fagernæs, Hege Gjessing, Christian Grimsgaard, Jon J. Gåsvatn, Lars Haukaas, Jorid Kalseth, Per V. Okkels, Brit K. S. Rugland, Bente G. H. Slaatten, Hanne Thürmer, Karina Aase
Rapport 2015 Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst Rohde, Tarald (SINTEF), Hans Torvatn (SINTEF), Jon Magnussen (NTNU), Birgitte Kalseth (SINTEF til oktober 2013), Jan Lippestad (SINTEF), Pål Martinussen (NTNU)
Rapport 2015 NOU 2015: 11 Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene Helga Arianson (Leder), Solveig Eek Bistrup, Geir Sverre Braut, Øystein Flesland, Torunn Grinvoll, Solfrid Vaage Haukaas, Bjørn Hofmann, Siri Kristiansen, Grete Myhre, Terje Nybøe, Jan-Roger Olsen, Kirsten Toft, Siri Wiig, Wasim Zahid
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2011 NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet - Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern Kari Paulsrud (leder), Nadia Ansar, Marit Bjartveit, Marius Emberland, Børre Oscar Bilset Gundersen, Unn Hammervold, Anne Grethe Klunderud, Tor Kolden, Mette Yvonne Larsen, Ståle Luther, Hege Orefellen, Harald Sunde, Ingunn Sætervadet, Bjørn Henning Østenstad, Trond Fjetland Aarre
Rapport 2010 Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved
Rapport 2009 NOU 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt — Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Lars Erik Flatø (leder), Geir Kjell Andersland, Kirsten Djupesland, Eva Khan, Thomas Koefoed, Svein Ludvigsen, Hilde Rakvaag, Randi Talseth, Geir Tveit
Rapport 2008 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2008. Magnussen, Jon ; Norge Helse- og omsorgsdepartementet
Rapport 2008 NOU 2008: 2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak Jon Magnussen (leder), Anne Sissel Faugstad, Beate Stang Aas, Ingerid Gunnerød, Ola Mørkved Rinnan, Jan Erik Askildsen, Trine Magnus, Trond Bjørnenak, Helge Bryne, Fredrik Carlsen, Anne Wenche Emblem, Terje P. Hagen, Anne Karin Lindahl og Tore Robertsen
Rapport 2007 RELIS – vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell Dag Solumsmoen og Gudrun Vik
Rapport 2007 Evaluering av samarbeidsorganet mellom Helse Øst RHF og høgskolene i helseregion øst Gudrun Vik
Tidsskriftsartikkel 2017 The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both? Torjesen, Dag Olaf; Foss Hansen, Hanne; Pinheiro, Romulo; Vrangbæk, Karsten
Tidsskriftsartikkel 2015 Fra ansvar til «accountability» og tilbake: Ansvarsutkreving i forvaltningen av den norske velferdsstaten. Neby, Simon og Thord Skogedal Lindén
Tidsskriftsartikkel 2014 The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration Byrkjeflot, Haldor ; Tom Christensen ; Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Reshaping public accountability: hospital reforms in Germany, Norway and Denmark Mattei, Paola ; Mitra, Mahima ; Vrangbæk, Karsten ; Neby, Simon ; Byrkjeflot, Haldor ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2013 Både hierarkisk styring og nettverk – En studie av utviklingen i styringen av norske sykehus Byrkjeflot, Haldor & Kari Guldbrandsøy
Tidsskriftsartikkel 2013 Helseforetakenes tilpasning til politiske reformer: omkostninger og gevinster ved formålsrasjonelle endringer Nerskogen, Even
Tidsskriftsartikkel 2012 Compliance and non-compliance with a superordinate directive document Hernes, Helge ; Erdvik, Grete Krüger