FORVALTNINGSDATABASEN

(26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 548 536.9 517 517.0 31 19.9
Kvinner 409 395.9 355 355.0 54 40.9
Totalt 957 932.8 872 872.0 85 60.8
(26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 635 618.7
4 HEDMARK 29 27.4
11 ROGALAND 213 206.7
14 SOGN OG FJORDANE 21 21.0
16 SØR-TRØNDELAG 26 26.0
18 NORDLAND 21 21.0
19 TROMS 12 12.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 635 618.7
HEDMARK 403 HAMAR 29 27.4
ROGALAND 1103 STAVANGER 213 206.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 21 21.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 26 26.0
NORDLAND 1805 NARVIK 21 21.0
TROMS 1903 HARSTAD 12 12.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 575 559.7
OLJEDIREKTORATET 225 218.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
3 OSLO NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 478 464.3
4 HEDMARK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 29 27.4
11 ROGALAND OLJEDIREKTORATET 213 206.7
14 SOGN OG FJORDANE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
16 SØR-TRØNDELAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26 26.0
18 NORDLAND NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
19 TROMS OLJEDIREKTORATET 12 12.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
OSLO 301 OSLO NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 478 464.3
HEDMARK 403 HAMAR NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 29 27.4
ROGALAND 1103 STAVANGER OLJEDIREKTORATET 213 206.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26 26.0
NORDLAND 1805 NARVIK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 21 21.0
TROMS 1903 HARSTAD OLJEDIREKTORATET 12 12.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (26) Departementsområdet OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 26:1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 157 154.4
OSLO 301 OSLO NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:1 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 478 464.3
HEDMARK 403 HAMAR NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:10 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST ANLEGG 12 10.9
HEDMARK 403 HAMAR NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:9 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST 17 16.5
ROGALAND 1103 STAVANGER OLJEDIREKTORATET 26:3:1 OLJEDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR 213 206.7
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:7 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION VEST 15 15.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:8 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION VEST ANLEGG 6 6.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:2 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE 16 16.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:3 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION MIDT-NORGE ANLEGG 10 10.0
NORDLAND 1805 NARVIK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:4 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD 14 14.0
NORDLAND 1805 NARVIK NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 26:2:5 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD ANLEGG 7 7.0
TROMS 1903 HARSTAD OLJEDIREKTORATET 26:3:2 OLJEDIREKTORATET AVD HARSTAD 12 12.0