FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Statsselskap organisert etter 1965-loven

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Statsselskap organisert etter 1965-loven.

26 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1989 Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963. Grønlie, Tore
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1995 Fristillingens grenser. Statsaksjeselskapet - styringsproblemer og reformprosesser gjennom 50 år. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie (red.)
Bokkapittel Statsaksjeselskapet - aktuelle reformer og historisk problem Grønlie, Tore
Bokkapittel Styreroller i statsaksjeselskapene (del 3- Styret i offentlig virksomhet). Grønlie, Tore
Bokkapittel Statsbedriftene : styringsmodeller og reformbarrierer. Grønlie, Tore
Bokkapittel Statsaksjeselskapet - formalstruktur og styringslabyrint. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Partienes styringspolitikk. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Bokkapittel Tre styringsprofiler - Norsk Jernverk, Norsk Hydro og Statoil. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Bokkapittel Frihet og styring - et uløselig problem? Grøndahl, Øyvind Nordbrønd og Tore Grønlie
Bokkapittel Styreroller i statsindustrien - et historisk perspektiv Grønlie, Tore
Bokkapittel Forvaltningsselskap for statsindustri? Tveite, Tonje
Bokkapittel Styrenes styring - et mangfold av styreroller. Grønlie, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Rapport 1992 Frihet og styring - Arbeiderpartiets og Høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Rapport 1993 Løve og skinnfell. En analyse av forsøket på å etablere et statlig forvaltningsselskap for industri. Tveite, Tonje
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Notat 1988 Statsbedriftenes organisering 1945 - 1965. Grønlie, Tore
Notat 1990 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Notat 1991 Organisering av statlig næringsdrift - aktuelle problemer i historisk lys. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 1990 Establishment of State-Owned Industrial Enterprises Norway in a West-European Context. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland