FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Verkemiddel i den konstituerande styringa": "1.7 Personaladministrative/demografiske verkemiddel"

Publikasjoner kategorisert på: "Verkemiddel i den konstituerande styringa" og "1.7 Personaladministrative/demografiske verkemiddel".

40 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2000 The Future of Merit: Twenty Years After the Civil Service Reform Act. James P. Pfiffner and Douglas A. Brooks
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bokkapittel Evolving Dimensions of Performance from the CSRA to the Present. Ingraham, Patricia W. and Donald P. Moynihan
Bokkapittel Transforming Top Civil Servants System. Lægreid, Per
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Transforming State Employees Unions. Roness, Paul G.
Rapport 1997 Evaluering av forsøk med utvidet fullmakt til å opprette og inndra stillinger Birkelig, Lars, Øvrelid, Ragnhild, Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2004 Gjennomgang av organisering og drift ved Oslo statsadvokatembeter Harsheim, Janike og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2005 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Larsen, Knut Arild, Engh, Øyvind
Rapport 2005 Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005.
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2006 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Vik, Gudrun, Motzfeldt, Sissel C.
Rapport 2006 Likestilling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler Vemundvik, Sissel, Ibenholt, Tone
Notat 1998 Flytting av statlige institusjoner; en vurdering av foreliggende kostnadsberegning ECON Senter for økonomisk analyse
Notat 2003 Resultatoppfølging av mellomledere i departementene Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2000 Decentralization of Human Resource Management: Driving Forces and Implications. Hou, Yilin, Sally C. Selden, Patricia W. Ingraham & Stuart I. Bretschneider
Tidsskriftsartikkel 2000 Top Civil Servants Under Contract. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2001 Human Resources Practices in State Government: Findings from a National Survey. Selden, Sally C., Patricia W. Ingraham, and Willow Jacobson
Tidsskriftsartikkel 2002 Pay for Performance in Georgia State Government: Employee Perspectives on GeorgiaGain after Five Years. Kellough, J. Edward, & Nigro, Lloyd
Tidsskriftsartikkel 2004 Executive Agencies: Have They Improved Management in Government.” Public Money and Management 24, no.2 (2004): 104-112. Talbot, Colin
Tidsskriftsartikkel 2004 State employees' unions and administrative reforms: comparisons between Sweden, Norway, Australia and New Zealand. Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 The Benefits of Human Resource Centralization: Insights from a Survey of Human Resource Directors in a Decentralized State. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2006 Dramatic Reform of the Civil Service: At-Will Employment and the Creation of a New Public Workforce. Kellough, J. E., & Nigro, L.
Tidsskriftsartikkel 2006 The Federal Civil Service: The Demise of an Institution. Thompson, James
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Ending Civil Service Protections in Florida Government: Experiences in State Agencies. Bowman, Jonathan S. & West, James.P.
Tidsskriftsartikkel 2006 A Broader Look at the "Accountability" Movement: Some Grim Realities in State Civil Service Systems. Hays, Steve W., & Sowa, Jessica E.
Tidsskriftsartikkel 2006 At-Will Employment in Government: Insights From the State of Texas. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2007 False or Fitting Recognition? The Use of High Performance Bonuses in Motivating Organizational Achievements. Heinrich, C.J.