FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Publikasjonens datagrunnlag": "Komparativ mellom land"

Publikasjoner kategorisert på: "Publikasjonens datagrunnlag" og "Komparativ mellom land".

47 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 The Great Experiment. Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand Castle, Francis, Rolf Gerritsen & Jack Vowles
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2001 The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue Barzelay, Michael
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2002 Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2003 Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Wollmann, Hellmut
Bok 2003 Paradoxes in Public Sector Reform. An International Comparison. Hesse, Joachim Jens, Christopher Hood & B. Gyu Peters
Bok 2004 Public Management Reform.A Comparative Analysis. (Second edition) Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bok 2007 Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2007 Managing Performance: International Comparisons. Bouckaert, Geert & John Halligan
Bokkapittel Transforming State Employees Unions. Roness, Paul G.
Bokkapittel Transforming Top Civil Servants System. Lægreid, Per
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel The New Public Management in international perspective. An analysis of impacts and effects Pollitt, Christopher
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Bokkapittel Types of State Organizations: Arguments, Doctrines and Changes Beyond New Public Management Roness, Paul G.
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bokkapittel Evaluating Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America. Christensen, Tom, Per Lægreid & Lois R. Wise.
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn
Rapport 2000 NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2002 Stat/kommunrelationer i Europa - En studie av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån i nio europeiska länder. Publikationsnr: 2002:22 Hedin, Carl-Peter, Lundberg, Leif og Møller, Jan
Rapport 2004 Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp. Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge. Publikationsnr: 2005:20 Broddvall, Rickard, Lundberg, Leif og Rønn, Agneta
Rapport 2006 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre
Rapport 2006 Virkemidler for å få flere med redusert arbeidsevne i jobb - Erfaringer fra 4 land ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapportkapittel Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management Christensen, Tom
Notat 2000 Active Administrative Policy: Presumptions and Practice. The Case of Norway, Sweden and the USA. Christensen, Tom og Per Lægreid, Lois R. Wise
Tidsskriftsartikkel 2000 Top Civil Servants Under Contract. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2001 Administrative reform - Changing Leadership Roles? Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2002 Ånden som går? Om utbredelse og utforming av kommunal målstyring i Sverige, Danmark og Norge. Kleven, Terje og Elin Haugsgjerd Allern
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2003 Look for the Silver Lining: When Performance-Based Accountability Systems Work. Moynihan, Donald P. & Patricia W Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Assessing Public Management Reform in an International Context. Jones, L. R. & Kettl, Donald F
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2004 State employees' unions and administrative reforms: comparisons between Sweden, Norway, Australia and New Zealand. Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2005 Evaluation in and of Public-sector Reform: the Case of Denmark in a Nordic perspective. Foss Hansen, Hanne
Tidsskriftsartikkel 2006 Organizing for Policy Implementation: Comparisons, Lessons, Prospects for Cabinet Implementations Units. Lindquist, Evert
Tidsskriftsartikkel 2006 Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience. Moynihan, Donald P.