FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Utøvande og lovgivande myndigheiter K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Utøvande og lovgivande myndigheiter K".

54 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 2000 Privatization. An International Review of Performance. Hodge, Graeme A.
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2002 Managing Performance in the Public Sector. de Bruijn, Hans
Bok 2003 Paradoxes in Public Sector Reform. An International Comparison. Hesse, Joachim Jens, Christopher Hood & B. Gyu Peters
Bok 2003 The Essential Public Manager. Pollitt, Christopher
Bok 2003 Den store koordinator. Finansministeriet som moderne styringsaktør. Jensen, Lotte
Bok 2006 Challenging the Performance Movement: Accountability, Complexity and Democratic Values. Radin, B.A.
Bok 2007 Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bokkapittel Types of State Organizations: Arguments, Doctrines and Changes Beyond New Public Management Roness, Paul G.
Bokkapittel Organizing Immigration - A Comparison of New Zealand and Norway. Christensen, Tom, Per Lægreid og Richard Normann
Bokkapittel New Public Management i norsk statsforvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Bokkapittel Evaluating Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America. Christensen, Tom, Per Lægreid & Lois R. Wise.
Bokkapittel Effekter og implikasjoner. Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik.
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel En revitalisert riksrevisjon. Christensen, Tom og Sture Berg Helgesen, Per Lægreid.
Bokkapittel Mål- og resultatstyring i offentlig sektor - erfaringar og utfordringar. Lægreid, Per
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Rapport 1996 Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone
Rapport 1998 NOU 1998: 7 Om stiftelser Justis- og politidepartementet
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav
Rapport 2001 Fra idé til beslutningsgrunnlag. En dokumentasjon av plan- og utredningsfasen ved omorganiseringen av Justisdepartementet Solumsmoen, Dag og Tellnes, Hogne
Rapport 2003 On Target? Government By Measurement.
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2005 Små virksomheter, uklar styring. En evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning Kvalvåg, Marianne Iselin, Botheim, Ingunn
Rapport 2005 NOU 2005: 6 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Notat 2000 New Public Management - Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2005 Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering. Helleren, Stig
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2006 Globalization of Administrative Reforms: The Dilemmas of Combining Political Control and Increased Institutional Autonomy. Christensen, Tom & Per Lægreid
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 1998 The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster or Flexible Management Tool? Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2000 Top Civil Servants Under Contract. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2000 An Examination of Bureaucratic Reactions to Institutional Controls. Franklin, Aimee L.
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2002 Ånden som går? Om utbredelse og utforming av kommunal målstyring i Sverige, Danmark og Norge. Kleven, Terje og Elin Haugsgjerd Allern
Tidsskriftsartikkel 2002 Demokrati, effektivitet og debatten om kommunestrukturen. Bukve, Oddbjørn
Tidsskriftsartikkel 2003 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2006 Framing the Field of Homeland Security: The Case of Norway. Lægreid, Per & Synnøve Serigstad
Tidsskriftsartikkel 2006 Do Legislatures Matter in Budgetary Reform? Bourdeaux, Carolyn
Tidsskriftsartikkel 2006 Organizing for Policy Implementation: Comparisons, Lessons, Prospects for Cabinet Implementations Units. Lindquist, Evert