FORVALTNINGSDATABASEN

Kystverket virksomhetsområder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
30.03.1815 6. departement for krigsadministrasjonen 304 Enheten ble splittet i: Armédepartementet
30.03.1815 6. departement for krigsadministrasjonen 304 Enheten ble splittet i: Marinedepartementet
01.04.1815 Armédepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: 6. departement for krigsadministrasjonen
01.04.1815 Marinedepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: 6. departement for krigsadministrasjonen
16.11.1818 2. departement for justissaker 306 Sammenslått inn i: Justis- og beredskapsdepartementet
16.11.1818 3. departement for politisaker 306 Sammenslått inn i: Justis- og beredskapsdepartementet
16.11.1818 4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien 306 Sammenslått inn i: Finansdepartementet
16.11.1818 5. departement for finans, handels og tollfaget 306 Sammenslått inn i: Finansdepartementet
17.11.1818 Finansdepartementet 106 Sammenslått av: 4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien
17.11.1818 Finansdepartementet 106 Sammenslått av: 5. departement for finans, handels og tollfaget
17.11.1818 Justis- og beredskapsdepartementet 106 Sammenslått av: 2. departement for justissaker
17.11.1818 Justis- og beredskapsdepartementet 106 Sammenslått av: 3. departement for politisaker
05.06.1861 Postdepartementet 306 Sammenslått inn i: Marine- og postdepartementet
05.06.1861 Marinedepartementet 306 Sammenslått inn i: Marine- og postdepartementet
06.06.1861 Marine- og postdepartementet 106 Sammenslått av: Marinedepartementet
06.06.1861 Marine- og postdepartementet 106 Sammenslått av: Postdepartementet
30.07.1885 Marine- og postdepartementet 311 Relaterte enheter: Forsvarsdepartementet
30.07.1885 Forsvarsdepartementet 111 Relaterte enheter: Marinedepartementet
30.07.1885 Forsvarsdepartementet 111 Relaterte enheter: Marine- og postdepartementet
01.09.1885 Armédepartementet 311 Relaterte enheter: Forsvarsdepartementet
01.01.1926 Trafikkstasjoner 111 Relaterte enheter: Politi- og lensmannsdistrikter
01.10.1939 Statsrådsekretariatet 211 Relaterte enheter: Statsministerens kontor
01.10.1939 Statsministerens kontor 111 Relaterte enheter: Statsrådsekretariatet
15.02.1946 Forsvarsdepartementet 211 Relaterte enheter: Samferdselsdepartementet
22.02.1946 Arbeidsdepartementet 311 Relaterte enheter: Samferdselsdepartementet
22.02.1946 Samferdselsdepartementet 111 Relaterte enheter: Arbeidsdepartementet
01.07.1946 Næringsdepartementet 211 Relaterte enheter: Fiskeri- og kystdepartementet
01.07.1946 Fiskeri- og kystdepartementet 111 Relaterte enheter: Næringsdepartementet
30.06.1947 Velferdsavdeling 311 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste
01.07.1947 Forsvarets velferdstjeneste 111 Relaterte enheter: Velferdsavdeling
31.12.1947 Direktoratet for arbeidsløshetstrygd 303 Enheten ble innlemmet i: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.01.1948 Konsesjonskontoret 213 Landbruks- og matdepartementet
01.01.1948 Kontoret for reindrift og ferskvannsfiske 213 Landbruks- og matdepartementet
01.01.1948 Aetat - Arbeidsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Direktoratet for arbeidsløshetstrygd
22.04.1948 Statsgjeldskontoret 304 Enheten ble splittet i: Seksjon for gjeldsforvaltning og klimakvotehandel (SGK)
22.04.1948 Statsgjeldskontoret 304 Enheten ble splittet i: Statsgjeld- og priskontoret
23.04.1948 Seksjon for gjeldsforvaltning og klimakvotehandel (SGK) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Statsgjeldskontoret
23.04.1948 Statsgjeld- og priskontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Statsgjeldskontoret
01.07.1948 Arbeids- og sjømannskontorer 111 Relaterte enheter: Mønstringsvesenet
20.12.1948 Sosial- og helsedepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
20.12.1948 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
20.12.1948 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
20.12.1948 Kommunal- og distriktsdepartementet 111 Relaterte enheter: Sosial- og helsedepartementet
20.12.1948 Kommunal- og distriktsdepartementet 111 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
20.12.1948 Kommunal- og distriktsdepartementet 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
31.12.1948 Mønstringsvesenet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og sjømannskontorer
31.12.1948 Statsgjeld- og priskontoret 303 Enheten ble innlemmet i: Finanskontor
01.01.1949 Finanskontor 203 Innlemmede enheter: Statsgjeld- og priskontoret
31.12.1949 Fengselsstyrets landssvikavdeling 311 Relaterte enheter: Kontoret for frihetsberøvelsens innhold
31.12.1949 Fengselsstyrets landssvikavdeling 311 Relaterte enheter: 5te kontor
31.12.1949 4. Skattekontor 303 Enheten ble innlemmet i: Skattelovavdelingen
01.01.1950 Skattelovavdelingen 203 Innlemmede enheter: 4. Skattekontor
01.01.1950 Den alminnelige skatteavdeling 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Skattelovavdelingen
01.01.1950 Kontoret for frihetsberøvelsens innhold 111 Relaterte enheter: Fengselsstyrets landssvikavdeling
01.01.1950 5te kontor 111 Relaterte enheter: Fengselsstyrets landssvikavdeling
01.01.1950 Skattelovavdelingen 102 Utskilt fra: Den alminnelige skatteavdeling
30.04.1950 Statens frukt- og potetkontroll 311 Relaterte enheter: Statens planteinspeksjon
01.05.1950 Statens planteinspeksjon 111 Relaterte enheter: Statens frukt- og potetkontroll
30.06.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
30.06.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Departementet for handel og skipsfart
30.06.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
30.06.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Forsyningsdirektoratet
30.06.1950 Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Provianteringsdirektorat
30.06.1950 Departementet for handel og skipsfart 211 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
30.06.1950 Kommunal- og distriktsdepartementet 211 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
30.06.1950 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
30.06.1950 Forsyningsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
30.06.1950 Provianteringsdirektorat 211 Relaterte enheter: Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
31.12.1950 Jordkontoret 304 Enheten ble splittet i: Jorddirektoratet
31.12.1950 Jordkontoret 304 Enheten ble splittet i: Jordlovkontoret
31.12.1950 Jordkontoret 304 Enheten ble splittet i: Jordkontoret (Juridisk kontor)
01.01.1951 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet 203 Innlemmede enheter: Biologisk stasjon - Trondheim biologiske stasjon
01.01.1951 Jorddirektoratet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordkontoret
01.01.1951 Jordlovkontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordkontoret
01.01.1951 Jordkontoret (Juridisk kontor) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordkontoret
31.12.1951 Blinde-, døve- og åndssvakeskoler 306 Sammenslått inn i: Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste
31.12.1951 Spesialskoler for barn og ungdom med tilpasningsvansker 306 Sammenslått inn i: Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste
31.12.1951 Biologisk stasjon - Trondheim biologiske stasjon 303 Enheten ble innlemmet i: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet
01.01.1952 Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste 106 Sammenslått av: Blinde-, døve- og åndssvakeskoler
01.01.1952 Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste 106 Sammenslått av: Spesialskoler for barn og ungdom med tilpasningsvansker
01.01.1952 Feltprestkorpset 102 Utskilt fra: Forsvarets velferdstjeneste
01.01.1953 Provianteringsdirektorat 213 Avdeling for landbruk, reinsdrift og konsesjonssaker
01.01.1953 Utskrivningsvesenet 211 Relaterte enheter: Forsvarets datasentral
01.01.1953 Forsvarets velferdstjeneste 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Feltprestkorpset
01.01.1953 Forsvarets velferdstjeneste 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Forsvarets idrettsråd
01.01.1953 Presse og informasjonsavdeling 111 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste
01.01.1953 Forsvarets datasentral 111 Relaterte enheter: Utskrivningsvesenet
01.01.1953 Forsvarets idrettsråd 102 Utskilt fra: Forsvarets velferdstjeneste
31.12.1954 Kontrollen for skjenkingsavgift og skatt på inngangspenger 303 Enheten ble innlemmet i: Avgiftsdirektoratet
01.01.1955 Kontoret for jordbruksøkonomi 213 Provianteringsdirektorat
01.01.1955 Avgiftsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Kontrollen for skjenkingsavgift og skatt på inngangspenger
01.01.1955 Administrasjonsavdeling 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Budsjett- og regnskapsavdeling
01.01.1955 Budsjett- og regnskapsavdeling 102 Utskilt fra: Administrasjonsavdeling
31.12.1955 Kontrollen med brennevin-, etylleter- og øltilvirkningen 303 Enheten ble innlemmet i: Avgiftsdirektoratet
01.01.1956 Avgiftsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Kontrollen med brennevin-, etylleter- og øltilvirkningen
01.01.1956 Avdeling for landbruk, reinsdrift og konsesjonssaker 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1956 Avdelingen for skogbruk og veterinærvesen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Jordavdelingen
01.01.1956 Jordavdelingen 102 Utskilt fra: Avdelingen for skogbruk og veterinærvesen
01.01.1956 Administrasjons- og økonomiavdelingen 102 Utskilt fra: Avdeling for landbruk, reinsdrift og konsesjonssaker
30.06.1957 1. Tollkontor 311 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
30.06.1957 2. Tollkontor 311 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
30.06.1957 3. Tollkontor 311 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
30.06.1957 4. Tollkontor 311 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
01.07.1957 Avgifts- og tollavdelingen 211 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
01.07.1957 Trondheim Ingeniørhøgskole 211 Relaterte enheter: Statens bergskole, Trondheim
01.07.1957 Statens bergskole, Trondheim 209 Trondheim Ingeniørhøgskole
01.07.1957 Tolldirektoratet 111 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.07.1957 Tolldirektoratet 111 Relaterte enheter: Avgifts- og tollavdelingen
31.12.1957 Direktoratet for skatt av årets inntekt 303 Enheten ble innlemmet i: Skattedirektoratet
01.01.1958 Statens plantevern 211 Relaterte enheter: Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK)
01.01.1958 Skattedirektoratet 203 Innlemmede enheter: Direktoratet for skatt av årets inntekt
01.01.1959 Avdeling for landbruk og skogbruk 111 Relaterte enheter: Avdeling for landbruk, reinsdrift og konsesjonssaker
01.01.1959 Avdeling for landbruk og skogbruk 111 Relaterte enheter: Avdelingen for skogbruk og veterinærvesen
01.07.1959 Forsyningsdirektoratet 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap
01.07.1959 Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap 211 Relaterte enheter: Forsyningsdirektoratet
31.12.1960 2net skolekontor 311 Relaterte enheter: Avdeling for yrkesutdanning
31.12.1960 2net skolekontor 311 Relaterte enheter: Gymnaskontoret
31.12.1960 Skoleavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for allmenutdanning
31.12.1960 Skoleavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for yrkesutdanning
01.01.1961 Gymnaskontoret 111 Relaterte enheter: 2net skolekontor
01.01.1961 Avdeling for allmenutdanning 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Skoleavdelingen
01.01.1961 Avdeling for yrkesutdanning 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Skoleavdelingen
15.05.1961 Utbyggingsfondet for Nord-Norge 303 Enheten ble innlemmet i: Distriktenes utbyggingsfond
16.05.1961 Distriktenes utbyggingsfond 203 Innlemmede enheter: Utbyggingsfondet for Nord-Norge
31.12.1961 1ste skolekontor 311 Relaterte enheter: Avdeling for yrkesutdanning
31.12.1961 1ste Fondskontor 306 Sammenslått inn i: Fondskontoret
31.12.1961 2net Fondskontor 306 Sammenslått inn i: Fondskontoret
31.12.1961 Statskonsulent i husstell 303 Enheten ble innlemmet i: Kirke- og undervisningsdepartementet
01.01.1962 Arbeidsmarkedsetaten 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.01.1962 Kirke- og undervisningsdepartementet 203 Innlemmede enheter: Statskonsulent i husstell
01.01.1962 Fondskontoret 106 Sammenslått av: 1ste Fondskontor
01.01.1962 Fondskontoret 106 Sammenslått av: 2net Fondskontor
11.02.1962 Laanefondet til fremme av haandverket og den mindre industri 306 Sammenslått inn i: Småbedriftsfondet
11.02.1962 Husindustrifondet 306 Sammenslått inn i: Småbedriftsfondet
12.02.1962 Småbedriftsfondet 106 Sammenslått av: Laanefondet til fremme av haandverket og den mindre industri
12.02.1962 Småbedriftsfondet 106 Sammenslått av: Husindustrifondet
15.02.1962 Indiafondet 311 Relaterte enheter: Norsk Utviklingshjelp
16.02.1962 Norsk Utviklingshjelp 111 Relaterte enheter: Indiafondet
31.12.1962 1. Prestegardskontor 306 Sammenslått inn i: Prestegardskontoret
31.12.1962 2. Prestegardskontor 306 Sammenslått inn i: Prestegardskontoret
01.01.1963 Forsvarets velferdstjeneste 211 Relaterte enheter: Forsvarets mediesenter
01.01.1963 Forsvarets mediesenter 111 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste
01.01.1963 Prestegardskontoret 106 Sammenslått av: 1. Prestegardskontor
01.01.1963 Prestegardskontoret 106 Sammenslått av: 2. Prestegardskontor
31.12.1964 Kontoret for viltstell, jakt og fangst 306 Sammenslått inn i: Reindriftskontoret
31.12.1964 Undervisningsrådet 306 Sammenslått inn i: Gymnasrådet
31.12.1964 Undervisningsnemnda for handelsgymnas 306 Sammenslått inn i: Gymnasrådet
01.01.1965 Avdeling for naturvern og friluftsliv 111 Relaterte enheter: Kirke- og undervisningsdepartementet
01.01.1965 Avdeling for naturvern og friluftsliv 111 Relaterte enheter: Kulturavdelingen
01.01.1965 Gymnasrådet 106 Sammenslått av: Undervisningsrådet
01.01.1965 Gymnasrådet 106 Sammenslått av: Undervisningsnemnda for handelsgymnas
04.02.1965 Kongeriget Norges Hypotekbank 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
04.02.1965 Norges Småbruks- og Bustadsbank 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
04.02.1965 Lånekassen for jordbrukere og fiskere 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
04.02.1965 Driftskassen for jordbruket 306 Sammenslått inn i: Statens landbruksbank
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Kongeriget Norges Hypotekbank
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Norges Småbruks- og Bustadsbank
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Lånekassen for jordbrukere og fiskere
05.02.1965 Statens landbruksbank 106 Sammenslått av: Driftskassen for jordbruket
30.09.1965 Kontoret for reindrift og ferskvannsfiske 306 Sammenslått inn i: Reindriftskontoret
01.10.1965 Direktoratet for naturforvaltning 111 Relaterte enheter: Kontoret for reindrift og ferskvannsfiske
01.10.1965 Direktoratet for naturforvaltning 111 Relaterte enheter: Kontoret for viltstell, jakt og fangst
01.10.1965 Direktoratet for naturforvaltning 111 Relaterte enheter: Reindriftskontoret
01.10.1965 Direktoratet for naturforvaltning 111 Relaterte enheter: Kontoret for reindrift og ferskvannsfiske
01.10.1965 Direktoratet for naturforvaltning 111 Relaterte enheter: Kontoret for viltstell, jakt og fangst
01.10.1965 Direktoratet for naturforvaltning 111 Relaterte enheter: Reindriftskontoret
01.10.1965 Reindriftskontoret 106 Sammenslått av: Kontoret for reindrift og ferskvannsfiske
01.10.1965 Reindriftskontoret 106 Sammenslått av: Kontoret for viltstell, jakt og fangst
01.01.1966 Fellessekr. Voksenopplæringsrådet / Brevskolerådet 111 Relaterte enheter: Kirke- og undervisningsdepartementet
31.12.1966 Budsjettkontoret 304 Enheten ble splittet i: 1. Budsjettkontor
31.12.1966 Budsjettkontoret 304 Enheten ble splittet i: 2. Budsjettkontor
31.12.1966 Jordlovkontoret 304 Enheten ble splittet i: 1. jordlovkontor
31.12.1966 Jordlovkontoret 304 Enheten ble splittet i: 2. jordlovkontor
01.01.1967 1. Budsjettkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Budsjettkontoret
01.01.1967 2. Budsjettkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Budsjettkontoret
01.01.1967 1. jordlovkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordlovkontoret
01.01.1967 2. jordlovkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordlovkontoret
31.12.1967 Vitenskapskontoret 304 Enheten ble splittet i: 1. Vitenskapskontor
31.12.1967 Vitenskapskontoret 304 Enheten ble splittet i: 2. Vitenskapskontor
01.01.1968 1. Vitenskapskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Vitenskapskontoret
01.01.1968 2. Vitenskapskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Vitenskapskontoret
28.03.1968 Norges tekniske høgskole (NTH) 312 Universitetet i Trondheim
28.03.1968 Norges Lærerhøgskole 312 Universitetet i Trondheim
28.03.1968 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet 312 Universitetet i Trondheim
28.03.1968 Universitetet i Trondheim 111 Relaterte enheter: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet
28.03.1968 Universitetet i Trondheim 111 Relaterte enheter: Norges tekniske høgskole (NTH)
28.03.1968 Universitetet i Trondheim 111 Relaterte enheter: Norges Lærerhøgskole
27.05.1968 Statens edruskapsdirektorat 111 Relaterte enheter: Statens edrueligråd
30.11.1968 Norsk Utviklingshjelp 311 Relaterte enheter: Direktoratet for utviklingssamarbeid
01.12.1968 Direktoratet for utviklingssamarbeid 111 Relaterte enheter: Norsk Utviklingshjelp
31.12.1968 Statens edrueligråd 311 Relaterte enheter: Statens edruskapsdirektorat
01.01.1969 Sekretariat for sikkerhetspolitiske saker 213 Forsvarsdepartementet
30.06.1969 Stempelpapirforvaltningen 303 Enheten ble innlemmet i: Avgiftsdirektoratet
30.06.1969 Statsrådsekretariatet 303 Enheten ble innlemmet i: Statsministerens kontor
01.07.1969 Avgiftsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Stempelpapirforvaltningen
01.07.1969 Statsministerens kontor 203 Innlemmede enheter: Statsrådsekretariatet
31.12.1969 1. jordlovkontor 306 Sammenslått inn i: Jordlovkontoret
31.12.1969 2. jordlovkontor 306 Sammenslått inn i: Jordlovkontoret
01.01.1970 Jordlovkontoret 106 Sammenslått av: 1. jordlovkontor
01.01.1970 Jordlovkontoret 106 Sammenslått av: 2. jordlovkontor
01.01.1970 Beredskapskontoret 102 Utskilt fra: Siviltjenestekontoret
30.06.1970 Krigsøkonomikontoret 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Organisasjons- og øvelseskontor 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Sivilforsvarets sentralledelse 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Organisasjonskontoret 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Administrasjonskontoret 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Det tekniske kontor 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Innkjøps- og materiellkontoret 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
30.06.1970 Stabskontoret 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for sivilt beredskap
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Krigsøkonomikontoret
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Organisasjons- og øvelseskontor
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Sivilforsvarets sentralledelse
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Organisasjonskontoret
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Administrasjonskontoret
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Det tekniske kontor
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Innkjøps- og materiellkontoret
01.07.1970 Direktoratet for sivilt beredskap 106 Sammenslått av: Stabskontoret
31.10.1970 Forsvarsstaben 311 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.11.1970 Forsvarets overkommando (FO) 111 Relaterte enheter: Forsvarsstaben
01.11.1970 Forsvarets overkommando 111 Relaterte enheter: Forsvarsstaben
31.12.1970 Forsvarets velferdstjeneste 211 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.01.1971 Personalkontor 211 Relaterte enheter: Utdanningskontoret
01.01.1971 Administrasjonskontoret 211 Relaterte enheter: Utdanningskontoret
01.01.1971 2. Budsjettkontor 202 Utskilte enheter fra denne enheten: 3. Budsjettkontor
01.01.1971 Utdanningskontoret 111 Relaterte enheter: Personalkontor
01.01.1971 Utdanningskontoret 111 Relaterte enheter: Administrasjonskontoret
01.01.1971 3. Budsjettkontor 102 Utskilt fra: 2. Budsjettkontor
31.12.1971 Finanskontor 311 Relaterte enheter: Planseksjon
31.12.1971 Ordresentralen for yrkesvalghemmede 303 Enheten ble innlemmet i: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.01.1972 Jordlovkontoret 213 Jordavdelingen
01.01.1972 Kontoret for miljøtiltak og bruksutvikling 213 Jordavdelingen
01.01.1972 1. kontor 211 Relaterte enheter: 5. kontor
01.01.1972 Personalkontoret 211 Relaterte enheter: 5. kontor
01.01.1972 Aetat - Arbeidsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Ordresentralen for yrkesvalghemmede
01.01.1972 Planseksjon 111 Relaterte enheter: Finanskontor
01.01.1972 5. kontor 111 Relaterte enheter: Personalkontoret
01.01.1972 5. kontor 111 Relaterte enheter: 1. kontor
01.01.1972 Statens branninspeksjon 111 Relaterte enheter: Norges Brannkasse
07.05.1972 Lønns- og prisdepartementet 306 Sammenslått inn i: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
07.05.1972 Departementet for familie- og forbrukersaker 306 Sammenslått inn i: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
08.05.1972 Distriktsplanavdelingen 311 Relaterte enheter: Planavdeling
08.05.1972 Distriktsplanavdelingen 311 Relaterte enheter: Avdeling for naturvern og friluftsliv
08.05.1972 Planavdeling 223 Distriktsplanavdelingen
08.05.1972 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 106 Sammenslått av: Lønns- og prisdepartementet
08.05.1972 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 106 Sammenslått av: Departementet for familie- og forbrukersaker
31.12.1972 Norges Brannkasse 311 Relaterte enheter: Statens branninspeksjon
31.12.1972 Spesialitetskontrollen 306 Sammenslått inn i: Statens legemiddelkontroll
31.12.1972 Statens farmakopélabaratorium 306 Sammenslått inn i: Statens legemiddelkontroll
31.12.1972 Særskilt fylkesskattesjef for merverdiavgiften 303 Enheten ble innlemmet i: Skattedirektoratet
01.01.1973 Skattedirektoratet 203 Innlemmede enheter: Særskilt fylkesskattesjef for merverdiavgiften
01.01.1973 Kulturavdelingen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1973 Statens legemiddelkontroll 106 Sammenslått av: Spesialitetskontrollen
01.01.1973 Statens legemiddelkontroll 106 Sammenslått av: Statens farmakopélabaratorium
01.01.1973 Universitet og høgskoleavdelingen 102 Utskilt fra: Kulturavdelingen
31.12.1973 Røykskaderådet 306 Sammenslått inn i: Klima- og forureiningsdirektoratet
31.12.1973 Statens vann- og avløpskontor 306 Sammenslått inn i: Klima- og forureiningsdirektoratet
31.12.1973 Avgiftsdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Tolldirektoratet
31.12.1973 Tolldirektoratet 306 Sammenslått inn i: Tolldirektoratet
01.01.1974 Klima- og forureiningsdirektoratet 106 Sammenslått av: Røykskaderådet
01.01.1974 Klima- og forureiningsdirektoratet 106 Sammenslått av: Statens vann- og avløpskontor
01.01.1974 Tolldirektoratet 106 Sammenslått av: Tolldirektoratet
01.01.1974 Tolldirektoratet 106 Sammenslått av: Avgiftsdirektoratet
31.05.1974 Havnedirektoratet 306 Sammenslått inn i: Kystverket
31.05.1974 Fyrdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Kystverket
31.05.1974 Losdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Kystverket
01.06.1974 Kystverket 106 Sammenslått av: Havnedirektoratet
01.06.1974 Kystverket 106 Sammenslått av: Fyrdirektoratet
01.06.1974 Kystverket 106 Sammenslått av: Losdirektoratet
31.12.1974 Statens forsøksstasjoner i plantekultur 306 Sammenslått inn i: Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)
31.12.1974 Statens saualsgarder 306 Sammenslått inn i: Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)
31.12.1974 Politiavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
31.12.1974 Politiavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Politiavdeling II ( Planavdelingen )
01.01.1975 Siviltjenestekontoret 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Redningstjenestekontoret
01.01.1975 Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL) 106 Sammenslått av: Statens forsøksstasjoner i plantekultur
01.01.1975 Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL) 106 Sammenslått av: Statens saualsgarder
01.01.1975 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Politiavdelingen
01.01.1975 Politiavdeling II ( Planavdelingen ) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Politiavdelingen
01.01.1975 Redningstjenestekontoret 102 Utskilt fra: Siviltjenestekontoret
30.06.1975 Jordavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for arealforvaltning
30.06.1975 Jordavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Jorddyrkningsavdelingen
01.07.1975 Avdeling for arealforvaltning 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordavdelingen
01.07.1975 Jorddyrkningsavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Jordavdelingen
31.12.1975 Avdeling for yrkesutdanning 311 Relaterte enheter: Skoleavdelingen
31.12.1975 Gymnasrådet 306 Sammenslått inn i: Rådet for videregående opplæring
31.12.1975 Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri 306 Sammenslått inn i: Rådet for videregående opplæring
31.12.1975 Fagopplæringsrådet for handel og kontor 306 Sammenslått inn i: Rådet for videregående opplæring
31.12.1975 Sjømannsskolerådet 306 Sammenslått inn i: Rådet for videregående opplæring
31.12.1975 Prestegardskontoret 304 Enheten ble splittet i: 1. Prestegardskontor
31.12.1975 Prestegardskontoret 304 Enheten ble splittet i: 2. Prestegardskontor
31.12.1975 Administrasjonsavdelingen 303 Enheten ble innlemmet i: Administrasjonsavdelingen
31.12.1975 Spesialskolerådet 303 Enheten ble innlemmet i: Grunnskolerådet
01.01.1976 Felleskontoret 213 Avdeling for landbruk og skogbruk
01.01.1976 Administrasjonsavdelingen 203 Innlemmede enheter: Administrasjonsavdelingen
01.01.1976 Grunnskolerådet 203 Innlemmede enheter: Spesialskolerådet
01.01.1976 Skoleavdelingen 111 Relaterte enheter: Avdeling for yrkesutdanning
01.01.1976 Rådet for videregående opplæring 106 Sammenslått av: Gymnasrådet
01.01.1976 Rådet for videregående opplæring 106 Sammenslått av: Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri
01.01.1976 Rådet for videregående opplæring 106 Sammenslått av: Fagopplæringsrådet for handel og kontor
01.01.1976 Rådet for videregående opplæring 106 Sammenslått av: Sjømannsskolerådet
01.01.1976 1. Prestegardskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Prestegardskontoret
01.01.1976 2. Prestegardskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Prestegardskontoret
31.12.1977 Sekretariat for sikkerhetspolitiske saker 304 Enheten ble splittet i: 1. Sikkerhetspolitiske kontor
31.12.1977 Sekretariat for sikkerhetspolitiske saker 304 Enheten ble splittet i: Nato-planleggingskontor
31.12.1977 Familie- og forbrukeravdeling 304 Enheten ble splittet i: Forbrukeravdelingen
31.12.1977 Familie- og forbrukeravdeling 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for barn, familie og likestilling
01.01.1978 1. Vitenskapskontor 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 2. Vitenskapskontor 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 3. Vitenskapskontor 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 Seksjon for distriktshøgskoler 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 1. lærerutdanningskontor 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 2. lærerutdanningskontor 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 Kontoret for tekniske skoler 213 Universitet og høgskoleavdelingen
01.01.1978 Ingeniørutdanningsrådet 111 Relaterte enheter: Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri
01.01.1978 1. Sikkerhetspolitiske kontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Sekretariat for sikkerhetspolitiske saker
01.01.1978 Nato-planleggingskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Sekretariat for sikkerhetspolitiske saker
01.01.1978 Avdeling for barn, familie og likestilling 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Familie- og forbrukeravdeling
01.01.1978 Forbrukeravdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Familie- og forbrukeravdeling
01.01.1978 Olje- og energidepartementet 102 Utskilt fra: Næringsdepartementet
11.01.1978 Næringsdepartementet 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Olje- og energidepartementet
31.08.1978 Hovedstasjon for oljevern AS 303 Enheten ble innlemmet i: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.09.1978 Klima- og forureiningsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Hovedstasjon for oljevern AS
31.12.1978 Budsjett- og regnskapsavdeling 306 Sammenslått inn i: Plan- og økonomiavdelingen
31.12.1978 Planleggingsavdeling 306 Sammenslått inn i: Plan- og økonomiavdelingen
01.01.1979 Plan- og økonomiavdelingen 106 Sammenslått av: Budsjett- og regnskapsavdeling
01.01.1979 Plan- og økonomiavdelingen 106 Sammenslått av: Planleggingsavdeling
01.02.1979 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 111 Relaterte enheter: Statens trykningskontor
01.02.1979 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 111 Relaterte enheter: Lønns- og regnskapskontoret
31.12.1980 Losvesenet 306 Sammenslått inn i: Kystverket virksomhetsområder
31.12.1980 Havnevesenet 306 Sammenslått inn i: Kystverket virksomhetsområder
31.12.1980 Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner 306 Sammenslått inn i: Kystverket virksomhetsområder
01.01.1981 Kystverket Sørøst 111 Relaterte enheter: Havnevesenet
01.01.1981 Kystverket Sørøst 111 Relaterte enheter: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
01.01.1981 Kystverket Sørøst 111 Relaterte enheter: Losvesenet
01.01.1981 Kystverket Vest 111 Relaterte enheter: Havnevesenet
01.01.1981 Kystverket Vest 111 Relaterte enheter: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
01.01.1981 Kystverket Vest 111 Relaterte enheter: Losvesenet
01.01.1981 Kystverket Midt-Norge 111 Relaterte enheter: Havnevesenet
01.01.1981 Kystverket Midt-Norge 111 Relaterte enheter: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
01.01.1981 Kystverket Midt-Norge 111 Relaterte enheter: Losvesenet
01.01.1981 Kystverket Nordland 111 Relaterte enheter: Havnevesenet
01.01.1981 Kystverket Nordland 111 Relaterte enheter: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
01.01.1981 Kystverket Nordland 111 Relaterte enheter: Losvesenet
01.01.1981 Kystverket Troms og Finnmark 111 Relaterte enheter: Havnevesenet
01.01.1981 Kystverket Troms og Finnmark 111 Relaterte enheter: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
01.01.1981 Kystverket Troms og Finnmark 111 Relaterte enheter: Losvesenet
01.01.1981 Kystverket virksomhetsområder 106 Sammenslått av: Havnevesenet
01.01.1981 Kystverket virksomhetsområder 106 Sammenslått av: Fyr- og merkevesenet: Fyrstasjoner
01.01.1981 Kystverket virksomhetsområder 106 Sammenslått av: Losvesenet
31.12.1981 3. landbrukskontor 311 Relaterte enheter: Jordbruksavdelingen
31.12.1981 3. landbrukskontor 311 Relaterte enheter: Administrasjons- og økonomiavdelingen
31.12.1981 4. landbrukskontor 311 Relaterte enheter: Administrasjons- og økonomiavdelingen
31.12.1981 4. landbrukskontor 311 Relaterte enheter: Jordbruksavdelingen
31.12.1981 Felleskontoret 311 Relaterte enheter: Administrasjons- og økonomiavdelingen
31.12.1981 Felleskontoret 311 Relaterte enheter: Jordbruksavdelingen
31.12.1981 Jorddyrkningsavdelingen 311 Relaterte enheter: Jordbruksavdelingen
31.12.1981 Personalkontor 304 Enheten ble splittet i: 1. Personalkontor
31.12.1981 Personalkontor 304 Enheten ble splittet i: 2. Personalkontor
31.12.1981 Arbeidstilsynets kjelkontroll 303 Enheten ble innlemmet i: Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.1982 Direktoratet for arbeidstilsynet 203 Innlemmede enheter: Arbeidstilsynets kjelkontroll
01.01.1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kultur- og vitenskapsdepartementet
01.01.1982 Jordbruksavdelingen 111 Relaterte enheter: Jorddyrkningsavdelingen
01.01.1982 1. Personalkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Personalkontor
01.01.1982 2. Personalkontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Personalkontor
01.01.1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 102 Utskilt fra: Kirke- og undervisningsdepartementet
01.09.1982 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
16.12.1982 Statens innkjøpssentral (SIS) 303 Enheten ble innlemmet i: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
17.12.1982 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 203 Innlemmede enheter: Statens innkjøpssentral (SIS)
31.12.1982 1. kontor 306 Sammenslått inn i: 1. og 5. kontor
31.12.1982 5. kontor 306 Sammenslått inn i: 1. og 5. kontor
31.12.1982 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen) 306 Sammenslått inn i: Politiavdelingen
31.12.1982 Politiavdeling II ( Planavdelingen ) 306 Sammenslått inn i: Politiavdelingen
31.12.1982 Rettskontoret 304 Enheten ble splittet i: 1. rettskontor
31.12.1982 Rettskontoret 304 Enheten ble splittet i: 2. rettskontor
01.01.1983 Politiavdelingen 106 Sammenslått av: Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
01.01.1983 Politiavdelingen 106 Sammenslått av: Politiavdeling II ( Planavdelingen )
01.01.1983 1. og 5. kontor 106 Sammenslått av: 1. kontor
01.01.1983 1. og 5. kontor 106 Sammenslått av: 5. kontor
01.01.1983 1. rettskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Rettskontoret
01.01.1983 2. rettskontor 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Rettskontoret
23.11.1983 Statens helsetilsyn 222 Sosial- og helsedepartementet
23.11.1983 Sosial- og helsedepartementet 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
31.12.1983 Sekretariatet for utviklingshjelpen 311 Relaterte enheter: Departementet for utviklingshjelp
31.12.1983 Nato-planleggingskontor 303 Enheten ble innlemmet i: Planleggingskontor
01.01.1984 Økonomikontoret 213 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
01.01.1984 Siviltjenestekontoret 213 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
01.01.1984 Redningstjenestekontoret 213 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
01.01.1984 Inspeksjonstjenesten 213 Politiavdeling II ( Planavdelingen )
01.01.1984 Materiellkontoret 213 Politiavdeling II ( Planavdelingen )
01.01.1984 Organisasjonsutviklingskontoret 213 Politiavdeling II ( Planavdelingen )
01.01.1984 1. Personalkontor 213 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
01.01.1984 2. Personalkontor 213 Politiavdeling I ( Forvaltningsavdelingen)
01.01.1984 Planleggingskontor 203 Innlemmede enheter: Nato-planleggingskontor
01.01.1984 Fjelltjenesten 111 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
31.12.1984 Statens branninspeksjon 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
31.12.1984 Sprengstoffinspeksjonen 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
01.01.1985 Personalkontoret 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 Økonomikontoret 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 1. og 5. kontor 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 Kontoret for frihetsberøvelsens innhold 213 Avdeling for kriminalitetsforebygging
01.01.1985 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 106 Sammenslått av: Sprengstoffinspeksjonen
01.01.1985 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 106 Sammenslått av: Statens branninspeksjon
01.09.1985 Avdeling for naturvern og friluftsliv 211 Relaterte enheter: Direktoratet for naturforvaltning
01.09.1985 Direktoratet for naturforvaltning 211 Relaterte enheter: Avdeling for naturvern og friluftsliv
31.12.1985 Arbeidspsykologiske kontorer 311 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Oslo
31.12.1985 Arbeidspsykologiske kontorer 311 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Bergen
31.12.1985 Arbeidspsykologiske kontorer 311 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim
31.12.1985 Arbeidspsykologiske kontorer 311 Relaterte enheter: Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene
31.12.1985 Budsjettnemnda for jordbruket 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
31.12.1985 Norsk landbruksøkonomisk institutt 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
31.12.1985 Forsvarets Psykologitjeneste (FPT) 306 Sammenslått inn i: Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS)
31.12.1985 Forsvarets pedagogiske senter 306 Sammenslått inn i: Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS)
31.12.1985 Forsvarets fellessamband 306 Sammenslått inn i: Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD)
31.12.1985 Forsvarets datasentral 306 Sammenslått inn i: Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD)
31.12.1985 1. og 5. kontor 304 Enheten ble splittet i: Fangesakskontoret
31.12.1985 1. og 5. kontor 304 Enheten ble splittet i: Benådningskontoret
31.12.1985 Skoleavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Grunnskoleavdelingen
31.12.1985 Skoleavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Avdelingen for videregående opplæring
01.01.1986 Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK) 211 Relaterte enheter: Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
01.01.1986 Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 207 Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK)
01.01.1986 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 106 Sammenslått av: Budsjettnemnda for jordbruket
01.01.1986 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 106 Sammenslått av: Norsk landbruksøkonomisk institutt
01.01.1986 Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS) 106 Sammenslått av: Forsvarets Psykologitjeneste (FPT)
01.01.1986 Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS) 106 Sammenslått av: Forsvarets pedagogiske senter
01.01.1986 Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD) 106 Sammenslått av: Forsvarets datasentral
01.01.1986 Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD) 106 Sammenslått av: Forsvarets fellessamband
01.01.1986 Fangesakskontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: 1. og 5. kontor
01.01.1986 Benådningskontoret 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: 1. og 5. kontor
01.01.1986 Grunnskoleavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Skoleavdelingen
01.01.1986 Avdelingen for videregående opplæring 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Skoleavdelingen
31.12.1987 Direktoratet for naturforvaltning - Forskning 311 Relaterte enheter: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
31.12.1987 Den vitenskapelige avdeling for ferskvannsfiske (Fiskeforskning) 311 Relaterte enheter: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
31.12.1987 Direktoratet for vilt og ferksvannsfisk, Viltforskningen 311 Relaterte enheter: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
31.12.1987 Departementet for handel og skipsfart 303 Enheten ble innlemmet i: Utenriksdepartementet
31.12.1987 Statens demonstrasjons- og forsøksgård i Pasvikdalen 303 Enheten ble innlemmet i: Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)
01.01.1988 1. Budsjettkontor 213 Økonomiavdelingen
01.01.1988 2. Budsjettkontor 213 Økonomiavdelingen
01.01.1988 3. Budsjettkontor 213 Økonomiavdelingen
01.01.1988 4. Budsjettkontor 213 Økonomiavdelingen
01.01.1988 Direktoratet for naturforvaltning 211 Relaterte enheter: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
01.01.1988 Gjøvik ingeniørhøgskole 211 Relaterte enheter: Statens skogskole på Brandbu
01.01.1988 Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 211 Relaterte enheter: Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK)
01.01.1988 Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK) 211 Relaterte enheter: Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
01.01.1988 Utenriksdepartementet 203 Innlemmede enheter: Departementet for handel og skipsfart
01.01.1988 Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL) 203 Innlemmede enheter: Statens demonstrasjons- og forsøksgård i Pasvikdalen
01.01.1988 Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner FD II 111 Relaterte enheter: 1. Sikkerhetspolitiske kontor
01.01.1988 Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner FD II 111 Relaterte enheter: Nato-planleggingskontor
29.01.1988 Fiskeri- og kystdepartementet 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
29.01.1988 Sosial- og helsedepartementet 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
29.01.1988 Landbruks- og matdepartementet 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
29.01.1988 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
29.01.1988 Statens næringsmiddeltilsyn 111 Relaterte enheter: Sosial- og helsedepartementet
29.01.1988 Statens næringsmiddeltilsyn 111 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
29.01.1988 Statens næringsmiddeltilsyn 111 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
29.01.1988 Statens næringsmiddeltilsyn 111 Relaterte enheter: Fiskeri- og kystdepartementet
16.06.1988 Statens edruskapsdirektorat 311 Relaterte enheter: Rusmiddeldirektoratet
17.06.1988 Rusmiddeldirektoratet 111 Relaterte enheter: Statens edruskapsdirektorat
01.09.1988 Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 111 Relaterte enheter: Direktoratet for vilt og ferksvannsfisk, Viltforskningen
01.09.1988 Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 111 Relaterte enheter: Direktoratet for naturforvaltning - Forskning
01.09.1988 Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 111 Relaterte enheter: Den vitenskapelige avdeling for ferskvannsfiske (Fiskeforskning)
31.12.1988 Statens skogskole på Brandbu 311 Relaterte enheter: Gjøvik ingeniørhøgskole
31.12.1988 Arbeids- og sjømannskontorer 311 Relaterte enheter: Aetat lokal
31.12.1988 Prisavdelingen 306 Sammenslått inn i: Pris- og forbrukeravdeling
31.12.1988 Forbrukeravdelingen 306 Sammenslått inn i: Pris- og forbrukeravdeling
31.12.1988 1. Budsjettkontor 303 Enheten ble innlemmet i: Seksjon for budsjett og styring
31.12.1988 2. Budsjettkontor 303 Enheten ble innlemmet i: Seksjon for budsjett og styring
31.12.1988 3. Budsjettkontor 303 Enheten ble innlemmet i: Seksjon for budsjett og styring
31.12.1988 4. Budsjettkontor 303 Enheten ble innlemmet i: Seksjon for budsjett og styring
31.12.1988 Den alminnelige skatteavdeling 303 Enheten ble innlemmet i: Skattelovavdelingen
31.12.1988 Ektepaktregisteret 303 Enheten ble innlemmet i: Registerenheten i Brønnøysund
01.01.1989 Aetat lokal 211 Relaterte enheter: Arbeids- og sjømannskontorer
01.01.1989 Seksjon for budsjett og styring 203 Innlemmede enheter: 4. Budsjettkontor
01.01.1989 Seksjon for budsjett og styring 203 Innlemmede enheter: 3. Budsjettkontor
01.01.1989 Seksjon for budsjett og styring 203 Innlemmede enheter: 1. Budsjettkontor
01.01.1989 Seksjon for budsjett og styring 203 Innlemmede enheter: 2. Budsjettkontor
01.01.1989 Skattelovavdelingen 203 Innlemmede enheter: Den alminnelige skatteavdeling
01.01.1989 Registerenheten i Brønnøysund 203 Innlemmede enheter: Ektepaktregisteret
01.01.1989 Pris- og forbrukeravdeling 106 Sammenslått av: Prisavdelingen
01.01.1989 Pris- og forbrukeravdeling 106 Sammenslått av: Forbrukeravdelingen
31.12.1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Utdannings- og forskningsdepartementet
31.12.1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Kirke- og kulturdepartementet
31.12.1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 311 Relaterte enheter: Utdannings- og forskningsdepartementet
31.12.1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 311 Relaterte enheter: Kirke- og kulturdepartementet
31.12.1989 Planavdeling 311 Relaterte enheter: Planavdelingen
31.12.1989 1. Personalkontor 306 Sammenslått inn i: Personalkontoret
31.12.1989 2. Personalkontor 306 Sammenslått inn i: Personalkontoret
31.12.1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 304 Enheten ble splittet i: Administrasjonsdepartementet
31.12.1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 304 Enheten ble splittet i: Barne- og familiedepartementet
31.12.1989 Pris- og forbrukeravdeling 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi
31.12.1989 Pris- og forbrukeravdeling 304 Enheten ble splittet i: Forbrukeravdelingen
31.12.1989 Departementet for utviklingshjelp 303 Enheten ble innlemmet i: Utenriksdepartementet
01.01.1990 Utenriksdepartementet 203 Innlemmede enheter: Departementet for utviklingshjelp
01.01.1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 111 Relaterte enheter: Kirke- og undervisningsdepartementet
01.01.1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 111 Relaterte enheter: Kultur- og vitenskapsdepartementet
01.01.1990 Kirke- og kulturdepartementet 111 Relaterte enheter: Kirke- og undervisningsdepartementet
01.01.1990 Kirke- og kulturdepartementet 111 Relaterte enheter: Kultur- og vitenskapsdepartementet
01.01.1990 Planavdelingen 111 Relaterte enheter: Planavdeling
01.01.1990 Personalkontoret 106 Sammenslått av: 1. Personalkontor
01.01.1990 Personalkontoret 106 Sammenslått av: 2. Personalkontor
01.01.1990 Administrasjonsdepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
01.01.1990 Barne- og familiedepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
01.01.1990 Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Pris- og forbrukeravdeling
01.01.1990 Forbrukeravdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Pris- og forbrukeravdeling
31.12.1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
31.12.1990 Kirke- og kulturdepartementet 311 Relaterte enheter: Kulturdepartementet
31.12.1990 Utskrivningsvesenet 311 Relaterte enheter: Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
31.12.1990 Statens bergskole, Trondheim 311 Relaterte enheter: Trondheim Ingeniørhøgskole
31.12.1990 Krigskommissariatene 311 Relaterte enheter: Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
31.12.1990 Generalkrigskommissariatet 311 Relaterte enheter: Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
31.12.1990 Rådet for sosialarbeiderutdanning 306 Sammenslått inn i: Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS)
31.12.1990 Sakkyndige råd for helsepersonellutdanning på høgskolenivå 306 Sammenslått inn i: Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS)
31.12.1990 Avdeling for barn, familie og likestilling 304 Enheten ble splittet i: Barne- og ungdomsavdelingen
31.12.1990 Avdeling for barn, familie og likestilling 304 Enheten ble splittet i: Samlivs- og likestillingsavdelingen
31.12.1990 Siviltjenestekontoret 303 Enheten ble innlemmet i: 1. rettskontor
31.12.1990 Materiellkontoret 303 Enheten ble innlemmet i: Organisasjonsutviklingskontoret
01.01.1991 Organisasjonsutviklingskontoret 203 Innlemmede enheter: Materiellkontoret
01.01.1991 1. rettskontor 203 Innlemmede enheter: Siviltjenestekontoret
01.01.1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 111 Relaterte enheter: Utdannings- og forskningsdepartementet
01.01.1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 111 Relaterte enheter: Kirke- og kulturdepartementet
01.01.1991 Kulturdepartementet 111 Relaterte enheter: Utdannings- og forskningsdepartementet
01.01.1991 Kulturdepartementet 111 Relaterte enheter: Kirke- og kulturdepartementet
01.01.1991 Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter 111 Relaterte enheter: Generalkrigskommissariatet
01.01.1991 Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter 111 Relaterte enheter: Krigskommissariatene
01.01.1991 Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter 111 Relaterte enheter: Utskrivningsvesenet
01.01.1991 Produkt- og elektrisitetsvesenet - distriktskontor 111 Relaterte enheter: Produkt- og elektrisitetstilsynet
01.01.1991 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS) 106 Sammenslått av: Rådet for sosialarbeiderutdanning
01.01.1991 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS) 106 Sammenslått av: Sakkyndige råd for helsepersonellutdanning på høgskolenivå
01.01.1991 Barne- og ungdomsavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Avdeling for barn, familie og likestilling
01.01.1991 Samlivs- og likestillingsavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Avdeling for barn, familie og likestilling
31.12.1991 Økonomiavdelingen 306 Sammenslått inn i: Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet
31.12.1991 Administrasjonsavdelingen 306 Sammenslått inn i: Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet
31.12.1991 Kontoret for budsjett og tilskudd 306 Sammenslått inn i: Seksjon for administrasjon og økonomi
31.12.1991 Kontoret for statlige videregående skoler 306 Sammenslått inn i: Seksjon for administrasjon og økonomi
31.12.1991 Statens naturskadefond 303 Enheten ble innlemmet i: Statens landbruksbank
01.01.1992 Seksjon for regelverk 213 Avdelingen for videregående opplæring
01.01.1992 Kontoret for undervisningsfaglige saker 213 Avdelingen for videregående opplæring
01.01.1992 Kontoret for fagopplæring i arbeidslivet 213 Avdelingen for videregående opplæring
01.01.1992 Administrasjonskontoret 213 Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1992 Personalkontoret 213 Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1992 Kontoret for landbruksetatene 213 Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1992 Statens landbruksbank 203 Innlemmede enheter: Statens naturskadefond
01.01.1992 Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet 106 Sammenslått av: Administrasjonsavdelingen
01.01.1992 Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet 106 Sammenslått av: Økonomiavdelingen
01.01.1992 Seksjon for administrasjon og økonomi 106 Sammenslått av: Kontoret for budsjett og tilskudd
01.01.1992 Seksjon for administrasjon og økonomi 106 Sammenslått av: Kontoret for statlige videregående skoler
31.03.1992 Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene 311 Relaterte enheter: Aetat - Arbeidsdirektoratet
31.03.1992 Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
31.03.1992 Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Bergen 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
31.03.1992 Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
31.03.1992 Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Tromsø 311 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Oslo
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Bergen
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Trondheim
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Statens arbeidsmarkedsinstitutt, Tromsø
01.04.1992 Aetat arbeidsrådgivning 111 Relaterte enheter: Arbeidsmarkedsinstituttene/attføringsinstituttene
31.07.1992 Grunnskolerådet 311 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
31.07.1992 Grunnskolerådet 311 Relaterte enheter: Statens utdanningskontor
01.08.1992 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet 311 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
01.08.1992 Rådet for videregående opplæring 311 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
01.08.1992 Statens utdanningskontor 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Østfold 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Østfold 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Østfold 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Hedmark 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Hedmark 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Hedmark 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Oppland 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Oppland 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Oppland 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Buskerud 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Buskerud 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Buskerud 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Vestfold 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Vestfold 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Vestfold 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Telemark 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Telemark 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Telemark 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Aust-Agder 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Aust-Agder 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Aust-Agder 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Vest-Agder 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Vest-Agder 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Vest-Agder 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Rogaland 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Rogaland 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Rogaland 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Hordaland 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Hordaland 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Hordaland 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Nordland 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Nordland 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Nordland 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Troms 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Troms 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Troms 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Finnmark 111 Relaterte enheter: Rådet for videregående opplæring
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Finnmark 111 Relaterte enheter: Grunnskolerådet
01.08.1992 Statens utdanningskontor i Finnmark 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
31.12.1992 Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS) 311 Relaterte enheter: Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
31.12.1992 Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS) 311 Relaterte enheter: Forsvarets stabsskole (FSTS)
31.12.1992 Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS) 311 Relaterte enheter: Forsvarets sanitet
31.12.1992 Skoledirektører (Folkeskolevesenet) 311 Relaterte enheter: Statens utdanningskontor
31.12.1992 Næringsdepartementet 306 Sammenslått inn i: Nærings- og energidepartementet
31.12.1992 Olje- og energidepartementet 306 Sammenslått inn i: Nærings- og energidepartementet
31.12.1992 Forbrukeravdelingen 306 Sammenslått inn i: Forbrukeravdelingen
31.12.1992 Enheten for produktsikkerhet 306 Sammenslått inn i: Forbrukeravdelingen
31.12.1992 Kontoret for undervisningsfaglige saker 306 Sammenslått inn i: Seksjon for læreplaner
31.12.1992 Kontoret for fagopplæring i arbeidslivet 306 Sammenslått inn i: Seksjon for læreplaner
31.12.1992 Distriktenes utbyggingsfond 306 Sammenslått inn i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
31.12.1992 Den Norske Industribank A/S 306 Sammenslått inn i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
31.12.1992 Industrifondet 306 Sammenslått inn i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
31.12.1992 Småbedriftsfondet 306 Sammenslått inn i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
31.12.1992 Forvaltningsseksjonen 303 Enheten ble innlemmet i: Eierskapsavdelingen (ES)
31.12.1992 Bedriftsøkonomisk seksjon 303 Enheten ble innlemmet i: Eierskapsavdelingen (ES)
31.12.1992 Arealkontoret 303 Enheten ble innlemmet i: Avdeling for arealforvaltning
31.12.1992 Jordlovkontoret 303 Enheten ble innlemmet i: Avdeling for arealforvaltning
31.12.1992 Konsesjonskontoret 303 Enheten ble innlemmet i: Avdeling for arealforvaltning
31.12.1992 Statens planteinspeksjon 303 Enheten ble innlemmet i: Statens landbrukstilsyn
31.12.1992 Statens Landbrukskjemiske kontrollstasjon 303 Enheten ble innlemmet i: Statens landbrukstilsyn
31.12.1992 Statens frøkontroll, Ås 303 Enheten ble innlemmet i: Statens landbrukstilsyn
01.01.1993 Fellessekretariatet for skolefritidsordningen 213 Grunnskoleavdelingen
01.01.1993 Budsjett- og regnskapskontoret 213 Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1993 Kontoret for informansjonsteknologi 213 Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1993 Utdannings- og forskningskontoret 213 Administrasjons- og økonomiavdelingen
01.01.1993 PSTs biltjeneste 213 Statsministerens kontor
01.01.1993 Statens plantevern 211 Relaterte enheter: Statens næringsmiddeltilsyn
01.01.1993 Statens næringsmiddeltilsyn 211 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.1993 Kommunal- og distriktsdepartementet 207 Administrasjonsdepartementet
01.01.1993 Administrasjonsdepartementet 207 Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.1993 Eierskapsavdelingen (ES) 203 Innlemmede enheter: Forvaltningsseksjonen
01.01.1993 Eierskapsavdelingen (ES) 203 Innlemmede enheter: Bedriftsøkonomisk seksjon
01.01.1993 Avdeling for arealforvaltning 203 Innlemmede enheter: Konsesjonskontoret
01.01.1993 Avdeling for arealforvaltning 203 Innlemmede enheter: Jordlovkontoret
01.01.1993 Avdeling for arealforvaltning 203 Innlemmede enheter: Arealkontoret
01.01.1993 Statens landbrukstilsyn 203 Innlemmede enheter: Statens Landbrukskjemiske kontrollstasjon
01.01.1993 Statens landbrukstilsyn 203 Innlemmede enheter: Statens frøkontroll, Ås
01.01.1993 Statens landbrukstilsyn 203 Innlemmede enheter: Statens planteinspeksjon
01.01.1993 Forsvarets fjernundervisning 111 Relaterte enheter: Forsvarets psykologiske og pedagogiske senter (FPPS)
01.01.1993 Nærings- og energidepartementet 106 Sammenslått av: Næringsdepartementet
01.01.1993 Nærings- og energidepartementet 106 Sammenslått av: Olje- og energidepartementet
01.01.1993 Forbrukeravdelingen 106 Sammenslått av: Forbrukeravdelingen
01.01.1993 Forbrukeravdelingen 106 Sammenslått av: Enheten for produktsikkerhet
01.01.1993 Seksjon for læreplaner 106 Sammenslått av: Kontoret for undervisningsfaglige saker
01.01.1993 Seksjon for læreplaner 106 Sammenslått av: Kontoret for fagopplæring i arbeidslivet
01.01.1993 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 106 Sammenslått av: Distriktenes utbyggingsfond
01.01.1993 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 106 Sammenslått av: Den Norske Industribank A/S
01.01.1993 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 106 Sammenslått av: Industrifondet
01.01.1993 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 106 Sammenslått av: Småbedriftsfondet
30.06.1993 Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten 306 Sammenslått inn i: Fylkesmannen - landbruksavdelingene
30.06.1993 Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten 306 Sammenslått inn i: Fylkesmannen - landbruksavdelingene
01.07.1993 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Aust-Agder 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Aust-Agder 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Hordaland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Hordaland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Statsforvaltaren i Rogaland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Statsforvaltaren i Rogaland 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Vest-Agder 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Vest-Agder 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Vestfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Vestfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen - landbruksavdelingene 106 Sammenslått av: Fylkeslandbrukskontorene - Skogbruksetaten
01.07.1993 Fylkesmannen - landbruksavdelingene 106 Sammenslått av: Fylkeslandbrukskontorene - Jordbruksetaten
31.12.1993 Administrasjonsavdeling 306 Sammenslått inn i: Avdeling for personell og fellestjenester (FD I)
31.12.1993 Presse og informasjonsavdeling 306 Sammenslått inn i: Avdeling for personell og fellestjenester (FD I)
31.12.1993 Jordskifteverkets fotogrammetriske avdeling 303 Enheten ble innlemmet i: Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
01.01.1994 Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 203 Innlemmede enheter: Jordskifteverkets fotogrammetriske avdeling
01.01.1994 Avdeling for personell og fellestjenester (FD I) 106 Sammenslått av: Administrasjonsavdeling
01.01.1994 Avdeling for personell og fellestjenester (FD I) 106 Sammenslått av: Presse og informasjonsavdeling
31.07.1994 Sosialhøgskolen, Trondheim 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Sør-Trøndelag
31.07.1994 Statens næringsmiddeltekniske høgskole 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Sør-Trøndelag
31.07.1994 Trondheim Ingeniørhøgskole 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Sør-Trøndelag
31.07.1994 Trondheim lærerhøgskole 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Sør-Trøndelag
31.07.1994 Trondheim økonomiske høgskole 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Sør-Trøndelag
31.07.1994 Møre og Romsdal ingeniørhøgskole, Ålesund 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Ålesund
31.07.1994 Gjøvik ingeniørhøgskole 311 Relaterte enheter: Høgskolen i Gjøvik
01.08.1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Trondheim lærerhøgskole
01.08.1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Sosialhøgskolen, Trondheim
01.08.1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Trondheim Ingeniørhøgskole
01.08.1994 Høgskolen i Sør-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Trondheim økonomiske høgskole
01.08.1994 Høgskolen i Ålesund 111 Relaterte enheter: Møre og Romsdal ingeniørhøgskole, Ålesund
01.08.1994 Høgskolen i Gjøvik 111 Relaterte enheter: Gjøvik ingeniørhøgskole
01.09.1994 Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 211 Relaterte enheter: Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning
01.09.1994 Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning 211 Relaterte enheter: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
31.12.1994 Redningstjenestekontoret 306 Sammenslått inn i: Beredskapsenheten
31.12.1994 Inspeksjonstjenesten 306 Sammenslått inn i: Beredskapsenheten
31.12.1994 Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL) 306 Sammenslått inn i: Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning
31.12.1994 Statens plantevern 306 Sammenslått inn i: Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning
31.12.1994 Personalkontoret 304 Enheten ble splittet i: Personalkontoret eksternt
31.12.1994 Personalkontoret 304 Enheten ble splittet i: Personalkontoret internt
31.12.1994 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - distriktskontor Oslo 303 Enheten ble innlemmet i: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
01.01.1995 Sysselmesteren på Svalbard 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.1995 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Sysselmesteren på Svalbard
01.01.1995 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 203 Innlemmede enheter: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - distriktskontor Oslo
01.01.1995 Planteforsk - lokalt 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.1995 Planteforsk - lokalt 111 Relaterte enheter: Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)
01.01.1995 Beredskapsenheten 106 Sammenslått av: Redningstjenestekontoret
01.01.1995 Beredskapsenheten 106 Sammenslått av: Inspeksjonstjenesten
01.01.1995 Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning 106 Sammenslått av: Statens plantevern
01.01.1995 Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning 106 Sammenslått av: Statens forskningsstasjoner i landbruk (SFL)
01.01.1995 Personalkontoret eksternt 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Personalkontoret
01.01.1995 Personalkontoret internt 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Personalkontoret
01.07.1995 Statens Kornforretning 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Cermaq ASA
01.07.1995 Cermaq ASA 102 Utskilt fra: Statens Kornforretning
31.07.1995 Forsvarets regnskapssentral 311 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.08.1995 Forsvarets overkommando (FO) 211 Relaterte enheter: Forsvarets regnskapssentral
30.09.1995 Lensmenn 303 Enheten ble innlemmet i: Politi- og lensmannsdistrikter
01.10.1995 Politi- og lensmannsdistrikter 203 Innlemmede enheter: Lensmenn
31.12.1995 Universitetet i Trondheim 311 Relaterte enheter: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
31.12.1995 Kunstakademiet i Trondheim 311 Relaterte enheter: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
01.01.1996 Fondskontoret 213 Kirkeavdelingen
01.01.1996 1. Prestegardskontor 213 Kirkeavdelingen
01.01.1996 2. Prestegardskontor 213 Kirkeavdelingen
01.01.1996 Vinmonopolet A/S 211 Relaterte enheter: Rusmiddeldirektoratet
01.01.1996 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.1996 Sivilavdelingen 211 Relaterte enheter: Domstolavdelingen
01.01.1996 Medieavdelingen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: MK1
01.01.1996 Vinmonopolet A/S 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Arcus A/S
01.01.1996 Domstolavdelingen 111 Relaterte enheter: Sivilavdelingen
01.01.1996 Rednings- og beredskapsavdelingen 111 Relaterte enheter: Beredskapsenheten
01.01.1996 Statens dyrehelsetilsyn 111 Relaterte enheter: Fylkesveterinærer - Statens veterinære felttjeneste
01.01.1996 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 111 Relaterte enheter: Universitetet i Trondheim
01.01.1996 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 111 Relaterte enheter: Kunstakademiet i Trondheim
01.01.1996 MK1 102 Utskilt fra: Medieavdelingen
01.01.1996 Arcus A/S 102 Utskilt fra: Vinmonopolet A/S
28.02.1996 Reindriftskontoret 311 Relaterte enheter: Avdelingen for skogbruk og veterinærvesen
01.03.1996 Seksjon for reindrift 111 Relaterte enheter: Reindriftskontoret
31.12.1996 Nærings- og energidepartementet 311 Relaterte enheter: Nærings- og handelsdepartementet
31.12.1996 Nærings- og energidepartementet 311 Relaterte enheter: Energidepartementet
31.12.1996 Administrasjonsdepartementet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
31.12.1996 Personalkontoret 306 Sammenslått inn i: Personal- og organisasjonsområdet
31.12.1996 Økonomikontoret 306 Sammenslått inn i: Økonomi- og eiendomsområdet
31.12.1996 Organisasjonskontoret 306 Sammenslått inn i: Personal- og organisasjonsområdet
31.12.1996 Byggeenheten 306 Sammenslått inn i: Økonomi- og eiendomsområdet
31.12.1996 Avgifts- og tollavdelingen 306 Sammenslått inn i: Skattelovavdelingen
31.12.1996 Skattelovavdelingen 306 Sammenslått inn i: Skattelovavdelingen
31.12.1996 Statens Fiskarbank 303 Enheten ble innlemmet i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
01.01.1997 Utenriksdepartementet 211 Relaterte enheter: Nærings- og handelsdepartementet
01.01.1997 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 203 Innlemmede enheter: Statens Fiskarbank
01.01.1997 Nærings- og handelsdepartementet 111 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.01.1997 Nærings- og handelsdepartementet 111 Relaterte enheter: Nærings- og energidepartementet
01.01.1997 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 111 Relaterte enheter: Administrasjonsdepartementet
01.01.1997 Energidepartementet 111 Relaterte enheter: Nærings- og energidepartementet
01.01.1997 Personal- og organisasjonsområdet 106 Sammenslått av: Personalkontoret
01.01.1997 Personal- og organisasjonsområdet 106 Sammenslått av: Organisasjonskontoret
01.01.1997 Økonomi- og eiendomsområdet 106 Sammenslått av: Økonomikontoret
01.01.1997 Økonomi- og eiendomsområdet 106 Sammenslått av: Byggeenheten
01.01.1997 Skattelovavdelingen 106 Sammenslått av: Avgifts- og tollavdelingen
01.01.1997 Skattelovavdelingen 106 Sammenslått av: Skattelovavdelingen
31.12.1997 Statens adopsjonskontor 311 Relaterte enheter: Barne-, ungdoms-, og familieforvaltningen (BUFA)
31.12.1997 Ingeniørutdanningsrådet 311 Relaterte enheter: Det norske universitetsråd
31.12.1997 Ingeniørutdanningsrådet 311 Relaterte enheter: Norgesnettrådet
31.12.1997 Ingeniørutdanningsrådet 311 Relaterte enheter: Det norske høgskoleråd
31.12.1997 Lærerutdanningsrådet 306 Sammenslått inn i: Norgesnettrådet
31.12.1997 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS) 306 Sammenslått inn i: Norgesnettrådet
31.12.1997 Fellestjenesten for råd og høgskoler og statens lærerkurs 306 Sammenslått inn i: Norgesnettrådet
01.01.1998 Barne-, ungdoms-, og familieforvaltningen (BUFA) 111 Relaterte enheter: Statens adopsjonskontor
01.01.1998 Norgesnettrådet 106 Sammenslått av: Lærerutdanningsrådet
01.01.1998 Norgesnettrådet 106 Sammenslått av: Fellestjenesten for råd og høgskoler og statens lærerkurs
01.01.1998 Norgesnettrådet 106 Sammenslått av: Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS)
31.12.1998 Statens sentralteam for døvblinde 303 Enheten ble innlemmet i: Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste
01.01.1999 Statped - Statlig spesialpedagogisk tjeneste 203 Innlemmede enheter: Statens sentralteam for døvblinde
07.05.2000 Det norske universitetsråd 306 Sammenslått inn i: Universitets- og høgskolerådet
07.05.2000 Det norske høgskoleråd 306 Sammenslått inn i: Universitets- og høgskolerådet
08.05.2000 Universitets- og høgskolerådet 106 Sammenslått av: Det norske universitetsråd
08.05.2000 Universitets- og høgskolerådet 106 Sammenslått av: Det norske høgskoleråd
30.06.2000 Statens Kornforretning 311 Relaterte enheter: Statens landbruksforvaltning
30.06.2000 Statens landbruksbank 303 Enheten ble innlemmet i: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
01.07.2000 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 203 Innlemmede enheter: Statens landbruksbank
01.07.2000 Statens landbruksforvaltning 111 Relaterte enheter: Statens landbruksbank
01.07.2000 Statens landbruksforvaltning 111 Relaterte enheter: Statens Kornforretning
31.08.2000 Nasjonalt læremiddelsenter 311 Relaterte enheter: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
01.09.2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 211 Relaterte enheter: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
01.09.2000 Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.09.2000 Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
01.09.2000 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 111 Relaterte enheter: Grunnskoleavdelingen
01.09.2000 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 111 Relaterte enheter: Avdelingen for videregående opplæring
01.09.2000 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 111 Relaterte enheter: Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus
01.09.2000 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 111 Relaterte enheter: Nasjonalt læremiddelsenter
01.09.2000 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 111 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
15.12.2000 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond 111 Relaterte enheter: Kirkeavdelingen
15.12.2000 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond 111 Relaterte enheter: Fondskontoret
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Direktoratet for medisinske produkter
31.12.2000 Statens legemiddelkontroll 311 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
31.12.2000 Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) 311 Relaterte enheter: Statens institutt for rusmiddelforskning
31.12.2000 Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) 311 Relaterte enheter: Rusmiddeldirektoratet
31.12.2000 Grunnskoleavdelingen 311 Relaterte enheter: Opplæringsavdelingen
31.12.2000 Grunnskoleavdelingen 311 Relaterte enheter: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
31.12.2000 Avdelingen for videregående opplæring 311 Relaterte enheter: Opplæringsavdelingen
31.12.2000 Avdelingen for videregående opplæring 311 Relaterte enheter: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
31.12.2000 Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 306 Sammenslått inn i: Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
31.12.2000 Norsk voksenpedagogisk institutt, Trondheim 306 Sammenslått inn i: Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
31.12.2000 Norsk fjernundervisning 306 Sammenslått inn i: Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk
01.01.2001 Politiavdelingen 211 Relaterte enheter: Politidirektoratet
01.01.2001 Rusmiddeldirektoratet 211 Relaterte enheter: Statens institutt for rusmiddelforskning
01.01.2001 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Direktoratet for medisinske produkter
01.01.2001 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.01.2001 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Direktoratet for medisinske produkter
01.01.2001 Rikstrygdeverket 211 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll
01.01.2001 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Politiavdelingen
01.01.2001 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Politidirektoratet
01.01.2001 Direktoratet for medisinske produkter 111 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2001 Direktoratet for medisinske produkter 111 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.01.2001 Direktoratet for medisinske produkter 111 Relaterte enheter: Statens legemiddelkontroll
01.01.2001 Statens institutt for rusmiddelforskning 111 Relaterte enheter: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA)
01.01.2001 Statens institutt for rusmiddelforskning 111 Relaterte enheter: Rusmiddeldirektoratet
01.01.2001 Politidirektoratet 111 Relaterte enheter: Politiavdelingen
01.01.2001 Opplæringsavdelingen 111 Relaterte enheter: Grunnskoleavdelingen
01.01.2001 Opplæringsavdelingen 111 Relaterte enheter: Avdelingen for videregående opplæring
01.01.2001 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk 106 Sammenslått av: Norsk voksenpedagogisk institutt, Trondheim
01.01.2001 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk 106 Sammenslått av: Norsk fjernundervisning
01.01.2001 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk 106 Sammenslått av: Statens ressurs- og voksenopplæringssenter
30.06.2001 Statskonsult - direktoratet for forvaltningsutvikling 306 Sammenslått inn i: Statskonsult AS
30.06.2001 Statens informasjonstjeneste 306 Sammenslått inn i: Statskonsult AS
01.07.2001 Cermaq ASA 211 Relaterte enheter: Graminor AS
01.07.2001 Graminor AS 112 Cermaq ASA
01.07.2001 Statskonsult AS 106 Sammenslått av: Statskonsult - direktoratet for forvaltningsutvikling
01.07.2001 Statskonsult AS 106 Sammenslått av: Statens informasjonstjeneste
04.07.2001 Staur Gård AS 111 Relaterte enheter: Cermaq ASA
31.08.2001 Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD) 311 Relaterte enheter: Forsvarets logistikk organisasjon
01.09.2001 Forsvarets logistikk organisasjon 111 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.09.2001 Forsvarets logistikk organisasjon 111 Relaterte enheter: Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD)
01.09.2001 Forsvarets logistikk organisasjon 111 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.09.2001 Forsvarets logistikk organisasjon 111 Relaterte enheter: Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD)
01.09.2001 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 111 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.09.2001 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 111 Relaterte enheter: Forsvarets tele- og datatjeneste (FTD)
31.12.2001 DELTAsenteret 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Kulturdepartementet 311 Relaterte enheter: Kultur- og likestillingsdepartementet
31.12.2001 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 311 Relaterte enheter: Kunnskapsdepartementet
31.12.2001 Rådet for funksjonshemmede 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Statens eldreråd 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Fondskontoret 311 Relaterte enheter: Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond
31.12.2001 Frivillighetens samarbeidsorgan - FRISAM 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Brann- og eksplosjonsvern - distriktskontor 311 Relaterte enheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor
31.12.2001 Produkt- og elektrisitetsvesenet - distriktskontor 311 Relaterte enheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor
31.12.2001 Statens institutt for folkehelse 306 Sammenslått inn i: Folkehelseinstituttet
31.12.2001 Statens helseundersøkelser 306 Sammenslått inn i: Folkehelseinstituttet
31.12.2001 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)
31.12.2001 Produkt- og elektrisitetstilsynet 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)
31.12.2001 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Statens tobakkskaderåd 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Rusmiddeldirektoratet 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Giftinformasjonssentralen 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver (ER) 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Nasjonalt råd for spesialutdanning av leger og legefordeling (NR) 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Avdeling for sjelden funksjonshemninger 306 Sammenslått inn i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2001 Sosial- og helsedepartementet 304 Enheten ble splittet i: Sosialdepartementet
31.12.2001 Sosial- og helsedepartementet 304 Enheten ble splittet i: Helsedepartementet
01.01.2002 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Folkehelseinstituttet
01.01.2002 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2002 Lotteri- og stiftelsestilsynet 211 Relaterte enheter: Norsk Tipping A/S
01.01.2002 Norsk Tipping A/S 211 Relaterte enheter: Lotteri- og stiftelsestilsynet
01.01.2002 Kystverket 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kystverket Rederi
01.01.2002 Kultur- og likestillingsdepartementet 111 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
01.01.2002 Kultur- og likestillingsdepartementet 111 Relaterte enheter: Kulturdepartementet
01.01.2002 Kunnskapsdepartementet 111 Relaterte enheter: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
01.01.2002 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor 111 Relaterte enheter: Produkt- og elektrisitetsvesenet - distriktskontor
01.01.2002 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor 111 Relaterte enheter: Brann- og eksplosjonsvern - distriktskontor
01.01.2002 Brann- og elsikkerhet - distriktskontor 111 Relaterte enheter: Produkt- og elektrisitetsvesenet - distriktskontor
01.01.2002 Brann- og elsikkerhet - distriktskontor 111 Relaterte enheter: Brann- og eksplosjonsvern - distriktskontor
01.01.2002 Folkehelseinstituttet 106 Sammenslått av: Statens institutt for folkehelse
01.01.2002 Folkehelseinstituttet 106 Sammenslått av: Statens helseundersøkelser
01.01.2002 Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) 106 Sammenslått av: Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
01.01.2002 Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) 106 Sammenslått av: Produkt- og elektrisitetstilsynet
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Statens helsetilsyn
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver (ER)
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Avdeling for sjelden funksjonshemninger
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Nasjonalt råd for spesialutdanning av leger og legefordeling (NR)
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Rusmiddeldirektoratet
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Statens tobakkskaderåd
01.01.2002 Helsedirektoratet sentralt 106 Sammenslått av: Giftinformasjonssentralen
01.01.2002 Sosialdepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Sosial- og helsedepartementet
01.01.2002 Helsedepartementet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Sosial- og helsedepartementet
01.01.2002 Kystverket Rederi 102 Utskilt fra: Kystverket
30.06.2002 Skogavdelingen 306 Sammenslått inn i: Avdeling for skog og ressurspolitikk
30.06.2002 Avdeling for arealforvaltning 306 Sammenslått inn i: Avdeling for skog og ressurspolitikk
30.06.2002 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 202 Utskilte enheter fra denne enheten: SND Invest AS
30.06.2002 SND Invest AS 102 Utskilt fra: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
01.07.2002 Avdeling for skog og ressurspolitikk 106 Sammenslått av: Skogavdelingen
01.07.2002 Avdeling for skog og ressurspolitikk 106 Sammenslått av: Avdeling for arealforvaltning
30.10.2002 Domstolavdelingen 306 Sammenslått inn i: Domstoladministrasjonen
30.10.2002 Rettsvesenets IT og fagtjeneste (RIFT) 306 Sammenslått inn i: Domstoladministrasjonen
01.11.2002 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Domstolavdelingen
01.11.2002 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Domstoladministrasjonen
01.11.2002 Domstoladministrasjonen 106 Sammenslått av: Domstolavdelingen
01.11.2002 Domstoladministrasjonen 106 Sammenslått av: Rettsvesenets IT og fagtjeneste (RIFT)
31.12.2002 Statens lærerkurs, Oslo 311 Relaterte enheter: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
31.12.2002 Norgesnettrådet 311 Relaterte enheter: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
31.12.2002 Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 304 Enheten ble splittet i: Norsk institutt for naturforskning (NINA)
31.12.2002 Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU) 304 Enheten ble splittet i: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
31.12.2002 Statens utdanningskontor 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren
31.12.2002 Fylkeslege 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Aust-Agder 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Aust-Agder
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Buskerud 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Buskerud
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Finnmark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Finnmark
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Hedmark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Hedmark
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Hordaland 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Hordaland
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Nordland 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren i Nordland
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Oppland 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Oppland
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Rogaland 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvaltaren i Rogaland
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Telemark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Telemark
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Troms 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Troms
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Vest-Agder 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Vest-Agder
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Vestfold 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Vestfold
31.12.2002 Statens utdanningskontor i Østfold 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Østfold
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Østfold 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Østfold
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Oslo og Akershus 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Hedmark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Hedmark
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Oppland 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Oppland
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Buskerud 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Buskerud
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Vestfold 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Vestfold
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Telemark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Telemark
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Aust-Agder 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Aust-Agder
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Vest-Agder 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Vest-Agder
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Rogaland 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvaltaren i Rogaland
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Hordaland 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Hordaland
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Sogn og Fjordane 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Møre og Romsdal 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Sør-Trøndelag 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Nord-Trøndelag 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Nordland 303 Enheten ble innlemmet i: Statsforvalteren i Nordland
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Troms 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Troms
31.12.2002 Fylkeslegekontoret i Finnmark 303 Enheten ble innlemmet i: Fylkesmannen i Finnmark
31.12.2002 Statens rettstoksikologiske institutt 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
01.01.2003 Kystverket 211 Relaterte enheter: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.01.2003 Klima- og forureiningsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Kystverket
01.01.2003 Vegdirektoratet 211 Relaterte enheter: Statens vegvesen - fagdivisjoner
01.01.2003 Vegdirektoratet 211 Relaterte enheter: Mesta Konsern AS
01.01.2003 Vegdirektoratet 211 Relaterte enheter: Statens vegvesen
01.01.2003 Statens vegvesen 211 Relaterte enheter: Mesta Konsern AS
01.01.2003 Kystverket 211 Relaterte enheter: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.01.2003 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 211 Relaterte enheter: Statens lærerkurs, Oslo
01.01.2003 Statsforvalteren 203 Innlemmede enheter: Fylkeslege
01.01.2003 Statsforvalteren 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor
01.01.2003 Fylkesmannen i Aust-Agder 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Aust-Agder
01.01.2003 Fylkesmannen i Buskerud 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Buskerud
01.01.2003 Fylkesmannen i Finnmark 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Finnmark
01.01.2003 Fylkesmannen i Hedmark 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Hedmark
01.01.2003 Fylkesmannen i Hordaland 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Hordaland
01.01.2003 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal
01.01.2003 Statsforvalteren i Nordland 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Nordland
01.01.2003 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag
01.01.2003 Fylkesmannen i Oppland 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Oppland
01.01.2003 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus
01.01.2003 Statsforvaltaren i Rogaland 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Rogaland
01.01.2003 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Sogn og Fjordane
01.01.2003 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Sør-Trøndelag
01.01.2003 Fylkesmannen i Telemark 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Telemark
01.01.2003 Fylkesmannen i Troms 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Troms
01.01.2003 Fylkesmannen i Vest-Agder 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Vest-Agder
01.01.2003 Fylkesmannen i Vestfold 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Vestfold
01.01.2003 Fylkesmannen i Østfold 203 Innlemmede enheter: Statens utdanningskontor i Østfold
01.01.2003 Fylkesmannen i Østfold 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Østfold
01.01.2003 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Oslo og Akershus
01.01.2003 Fylkesmannen i Hedmark 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Hedmark
01.01.2003 Fylkesmannen i Oppland 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Oppland
01.01.2003 Fylkesmannen i Buskerud 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Buskerud
01.01.2003 Fylkesmannen i Vestfold 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Vestfold
01.01.2003 Fylkesmannen i Telemark 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Telemark
01.01.2003 Fylkesmannen i Aust-Agder 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Aust-Agder
01.01.2003 Fylkesmannen i Vest-Agder 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Vest-Agder
01.01.2003 Statsforvaltaren i Rogaland 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Rogaland
01.01.2003 Fylkesmannen i Hordaland 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Hordaland
01.01.2003 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Sogn og Fjordane
01.01.2003 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Møre og Romsdal
01.01.2003 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Sør-Trøndelag
01.01.2003 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Nord-Trøndelag
01.01.2003 Statsforvalteren i Nordland 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Nordland
01.01.2003 Fylkesmannen i Troms 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Troms
01.01.2003 Fylkesmannen i Finnmark 203 Innlemmede enheter: Fylkeslegekontoret i Finnmark
01.01.2003 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Statens rettstoksikologiske institutt
01.01.2003 Forsvarets overkommando (FO) 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
01.01.2003 Statens vegvesen - fagdivisjoner 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Mesta Konsern AS
01.01.2003 Forsvarets sikkerhetsavdeling 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
01.01.2003 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 111 Relaterte enheter: Kunnskapsdepartementet
01.01.2003 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 111 Relaterte enheter: Norgesnettrådet
01.01.2003 Norsk institutt for naturforskning (NINA) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
01.01.2003 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA/NIKU)
01.01.2003 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 102 Utskilt fra: Forsvarets overkommando (FO)
01.01.2003 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 102 Utskilt fra: Forsvarets sikkerhetsavdeling
01.01.2003 Mesta Konsern AS 102 Utskilt fra: Statens vegvesen - fagdivisjoner
31.03.2003 Miljøseksjonen 306 Sammenslått inn i: Miljøseksjonen
31.03.2003 Kollektivtransportseksjonen 306 Sammenslått inn i: Miljøseksjonen
31.03.2003 Teleseksjonen 306 Sammenslått inn i: Postseksjonen
31.03.2003 Postseksjonen 306 Sammenslått inn i: Postseksjonen
01.04.2003 Miljøseksjonen 106 Sammenslått av: Miljøseksjonen
01.04.2003 Miljøseksjonen 106 Sammenslått av: Kollektivtransportseksjonen
01.04.2003 Postseksjonen 106 Sammenslått av: Teleseksjonen
01.04.2003 Postseksjonen 106 Sammenslått av: Postseksjonen
01.08.2003 Forsvarsdepartementet 211 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
01.08.2003 Forsvarsdepartementet 211 Relaterte enheter: Forsvarsstaben
01.08.2003 Forsvarsstaben 111 Relaterte enheter: Forsvarsdepartementet
01.08.2003 Forsvarsstaben 111 Relaterte enheter: Forsvarets overkommando (FO)
30.08.2003 Direktoratet for sivilt beredskap 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
31.08.2003 Brann- og elsikkerhet - distriktskontor 311 Relaterte enheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - regionkontor
31.08.2003 Forsvarets overkommando (FO) 311 Relaterte enheter: Forsvarsdepartementet
31.08.2003 Forsvarets overkommando (FO) 311 Relaterte enheter: Forsvarsstaben
31.08.2003 Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
01.09.2003 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Kontoret for voldsoffererstatning
01.09.2003 Kontoret for voldsoffererstatning 111 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.09.2003 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 106 Sammenslått av: Direktoratet for sivilt beredskap
01.09.2003 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 106 Sammenslått av: Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE)
31.12.2003 Fylkesveterinærer - Statens veterinære felttjeneste 311 Relaterte enheter: Mattilsynet - hovedkontoret
31.12.2003 Fylkesveterinærer - Statens veterinære felttjeneste 311 Relaterte enheter: Mattilsynet - regionkontor
31.12.2003 Fylkesveterinærer - Statens veterinære felttjeneste 311 Relaterte enheter: Mattilsynet - distriktskontor
31.12.2003 Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF) 311 Relaterte enheter: Norgesuniversitetet
31.12.2003 Seksjon for personellforvaltning og verneplikt (FD IV 3) 311 Relaterte enheter: Avdeling for personell og fellestjenester (FD I)
31.12.2003 HELTEF - Stiftelsen for helsetjenesteforskning 311 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2003 HELTEF - Stiftelsen for helsetjenesteforskning 311 Relaterte enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
31.12.2003 Statens næringsmiddeltilsyn 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - hovedkontoret
31.12.2003 Statens dyrehelsetilsyn 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - hovedkontoret
31.12.2003 Statens landbrukstilsyn 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - hovedkontoret
31.12.2003 Næringsmiddeltilsynet - regioner 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - regionkontor
31.12.2003 Distriktsveterinærer 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - regionkontor
31.12.2003 Landbrukstilsynet - lokalt 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - regionkontor
31.12.2003 Statens nærings- og distriktutviklingsfond 306 Sammenslått inn i: Innovasjon Norge
31.12.2003 Norges Eksportråd 306 Sammenslått inn i: Innovasjon Norge
31.12.2003 Norges Turistråd 306 Sammenslått inn i: Innovasjon Norge
31.12.2003 Statens veiledningskontor for oppfinnere 306 Sammenslått inn i: Innovasjon Norge
31.12.2003 Nortravel Marketing 306 Sammenslått inn i: Innovasjon Norge
01.01.2004 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
01.01.2004 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: Havindustritilsynet
01.01.2004 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 211 Relaterte enheter: Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.2004 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 211 Relaterte enheter: Havindustritilsynet
01.01.2004 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2004 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
01.01.2004 Skattefogder 211 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2004 Skattefogder 211 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Skattefogder 211 Relaterte enheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
01.01.2004 Avdeling for personell og fellestjenester (FD I) 211 Relaterte enheter: Seksjon for personellforvaltning og verneplikt (FD IV 3)
01.01.2004 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
01.01.2004 Sokkeldirektoratet 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Havindustritilsynet
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Nordland 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Nordland 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Nordland 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Telemark, Vestfold og Buskerud 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Telemark, Vestfold og Buskerud 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Telemark, Vestfold og Buskerud 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - Region Stor-Oslo 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - Region Stor-Oslo 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - Region Stor-Oslo 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Hedmark og Oppland 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Hedmark og Oppland 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Hedmark og Oppland 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Rogaland og Agder 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Rogaland og Agder 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor Rogaland og Agder 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Mattilsynet - distriktskontor 111 Relaterte enheter: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - distriktskontor 111 Relaterte enheter: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - distriktskontor 111 Relaterte enheter: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Barne-, ungdoms- og familieetaten 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Bufetat - regionkontor 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Bufetat - Region nord 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Bufetat - Region Midt-Norge 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Bufetat - Region vest 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Bufetat - Region sør 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Bufetat - Region øst 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Fagteam og fosterhjemstjeneste 111 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2004 Sekretariatet for konfliktrådene 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.01.2004 Sekretariatet for konfliktrådene 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2004 Statens sivilrettsforvaltning 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2004 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 111 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2004 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - divisjoner og avdelinger 111 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2004 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - divisjoner og avdelinger 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring - divisjoner og avdelinger 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Drammen 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Drammen 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Hamar 111 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2004 Direktoratet for økonomistyring - region Hamar 111 Relaterte enheter: Skattefogder
01.01.2004 Norgesuniversitetet 111 Relaterte enheter: Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF)
01.01.2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 111 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2004 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 111 Relaterte enheter: HELTEF - Stiftelsen for helsetjenesteforskning
01.01.2004 Mattilsynet - hovedkontoret 106 Sammenslått av: Statens landbrukstilsyn
01.01.2004 Mattilsynet - hovedkontoret 106 Sammenslått av: Statens næringsmiddeltilsyn
01.01.2004 Mattilsynet - hovedkontoret 106 Sammenslått av: Statens dyrehelsetilsyn
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor 106 Sammenslått av: Distriktsveterinærer
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor 106 Sammenslått av: Landbrukstilsynet - lokalt
01.01.2004 Mattilsynet - regionkontor 106 Sammenslått av: Næringsmiddeltilsynet - regioner
01.01.2004 Innovasjon Norge 106 Sammenslått av: Statens veiledningskontor for oppfinnere
01.01.2004 Innovasjon Norge 106 Sammenslått av: Norges Turistråd
01.01.2004 Innovasjon Norge 106 Sammenslått av: Norges Eksportråd
01.01.2004 Innovasjon Norge 106 Sammenslått av: Statens nærings- og distriktutviklingsfond
01.01.2004 Innovasjon Norge 106 Sammenslått av: Nortravel Marketing
01.01.2004 Havindustritilsynet 102 Utskilt fra: Sokkeldirektoratet
31.01.2004 Norad - ambassader 311 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
31.01.2004 Norad - ambassader 311 Relaterte enheter: Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater)
31.01.2004 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) 311 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.02.2004 Direktoratet for utviklingssamarbeid 211 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.02.2004 Direktoratet for utviklingssamarbeid 211 Relaterte enheter: Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater)
01.02.2004 Utenriksdepartementet 211 Relaterte enheter: Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater)
01.02.2004 Utenriksdepartementet 211 Relaterte enheter: Direktoratet for utviklingssamarbeid
01.02.2004 Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) 211 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.02.2004 Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) 211 Relaterte enheter: Direktoratet for utviklingssamarbeid
14.06.2004 Statped - styresekretariat 306 Sammenslått inn i: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
14.06.2004 Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret) 306 Sammenslått inn i: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
15.06.2004 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 106 Sammenslått av: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
15.06.2004 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 106 Sammenslått av: Statped - styresekretariat
30.06.2004 Barne-, ungdoms-, og familieforvaltningen (BUFA) 303 Enheten ble innlemmet i: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
01.07.2004 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 203 Innlemmede enheter: Barne-, ungdoms-, og familieforvaltningen (BUFA)
01.07.2004 Mattilsynet - hovedkontoret 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kimen Såvarelaboratoriet AS
01.07.2004 Kimen Såvarelaboratoriet AS 102 Utskilt fra: Mattilsynet - hovedkontoret
30.09.2004 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
30.09.2004 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 311 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
30.09.2004 Sosialdepartementet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
30.09.2004 Sosialdepartementet 311 Relaterte enheter: Helse- og omsorgsdepartementet
30.09.2004 Helsedepartementet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
30.09.2004 Helsedepartementet 311 Relaterte enheter: Helse- og omsorgsdepartementet
01.10.2004 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 111 Relaterte enheter: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
01.10.2004 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 111 Relaterte enheter: Sosialdepartementet
01.10.2004 Helse- og omsorgsdepartementet 111 Relaterte enheter: Sosialdepartementet
01.10.2004 Helse- og omsorgsdepartementet 111 Relaterte enheter: Helsedepartementet
01.10.2004 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 111 Relaterte enheter: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
01.01.2005 Lotteri- og stiftelsestilsynet 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2005 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Lotteri- og stiftelsestilsynet
01.01.2005 Kystverket 211 Relaterte enheter: SECORA AS
01.01.2005 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Norge.no
01.01.2005 Innvandringsavdelingen 211 Relaterte enheter: Integreringsavdelingen
01.01.2005 Kystverket 202 Utskilte enheter fra denne enheten: SECORA AS
01.01.2005 Forsknings- og innovasjonsavdelingen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Handelspolitisk avdeling
01.01.2005 Norge.no 111 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2005 Integreringsavdelingen 111 Relaterte enheter: Innvandringsavdelingen
01.01.2005 SECORA AS 102 Utskilt fra: Kystverket
01.01.2005 Handelspolitisk avdeling 102 Utskilt fra: Forsknings- og innovasjonsavdelingen
31.12.2005 Planteforsk - lokalt 311 Relaterte enheter: Bioforsk - sentre
31.12.2005 Seksjon for regelverk 306 Sammenslått inn i: Seksjon for styring
31.12.2005 Seksjon for administrasjon og økonomi 306 Sammenslått inn i: Seksjon for styring
31.12.2005 Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning 306 Sammenslått inn i: Bioforsk
31.12.2005 Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk) 306 Sammenslått inn i: Bioforsk
31.12.2005 Norsk senter for økologisk landbruk 306 Sammenslått inn i: Bioforsk
01.01.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Helse- og omsorgsdepartementet
01.01.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Innvandringsavdelingen
01.01.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Integreringsavdelingen
01.01.2006 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter
01.01.2006 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Kunnskapsdepartementet
01.01.2006 Kunnskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.01.2006 Kommunal- og distriktsdepartementet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Forsvarsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Fiskeri- og kystdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Samferdselsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Landbruks- og matdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Nærings- og handelsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Energidepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Kultur- og likestillingsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Kunnskapsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Helse- og omsorgsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
01.01.2006 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Statsministerens kontor
01.01.2006 Utlendingsdirektoratets regionkontor 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - regionkontor
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Øst 111 Relaterte enheter: Utlendingsdirektoratets regionkontor
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Indre Østland 111 Relaterte enheter: Utlendingsdirektoratets regionkontor
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Sør 111 Relaterte enheter: Utlendingsdirektoratets regionkontor
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Vest 111 Relaterte enheter: Utlendingsdirektoratets regionkontor
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Midt-Norge 111 Relaterte enheter: Utlendingsdirektoratets regionkontor
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - Lokalkontor Nord 111 Relaterte enheter: Utlendingsdirektoratets regionkontor
01.01.2006 Bioforsk - sentre 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 Bioforsk - sentre 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 Bioforsk - sentre 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 Bioforsk - sentre 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 NIBIO Ås 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 NIBIO Ås 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 NIBIO Ås 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 NIBIO Ås 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 Bioforsk Jord og miljø 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 Bioforsk Jord og miljø 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 Bioforsk Jord og miljø 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 Bioforsk Jord og miljø 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 NIBIO Apelsvoll 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 NIBIO Apelsvoll 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 NIBIO Apelsvoll 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 NIBIO Apelsvoll 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 NIBIO Særheim 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 NIBIO Særheim 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 NIBIO Særheim 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 NIBIO Særheim 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 NIBIO Kvithamar 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 NIBIO Kvithamar 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 NIBIO Kvithamar 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 NIBIO Kvithamar 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 NIBIO Tingvoll 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 NIBIO Tingvoll 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 NIBIO Tingvoll 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 NIBIO Tingvoll 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 Bioforsk Nord 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 Bioforsk Nord 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 Bioforsk Nord 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 Bioforsk Nord 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 Bioforsk Lab 111 Relaterte enheter: Statens plantevern
01.01.2006 Bioforsk Lab 111 Relaterte enheter: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 Bioforsk Lab 111 Relaterte enheter: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 Bioforsk Lab 111 Relaterte enheter: Planteforsk - lokalt
01.01.2006 Seksjon for styring 106 Sammenslått av: Seksjon for regelverk
01.01.2006 Seksjon for styring 106 Sammenslått av: Seksjon for administrasjon og økonomi
01.01.2006 Bioforsk 106 Sammenslått av: Planteforsk - Norsk institutt for planteforskning
01.01.2006 Bioforsk 106 Sammenslått av: Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk)
01.01.2006 Bioforsk 106 Sammenslått av: Norsk senter for økologisk landbruk
01.01.2006 Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi) - regionkontor 102 Utskilt fra: Utlendingsdirektoratets regionkontor
30.06.2006 Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) - distriktskontor 311 Relaterte enheter: NIBIO Fana
30.06.2006 Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) - distriktskontor 311 Relaterte enheter: Norsk institutt for skog og landskap - regionkontor
30.06.2006 Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for skog og landskap
30.06.2006 Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK) 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for skog og landskap
30.06.2006 Trygdeverket 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsetaten
30.06.2006 Arbeidsmarkedsetaten 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsetaten
30.06.2006 NAV Interim 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsdirektoratet
30.06.2006 Aetat - Arbeidsdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsdirektoratet
30.06.2006 Rikstrygdeverket 306 Sammenslått inn i: Arbeids- og velferdsdirektoratet
30.06.2006 Trygdeetaten - lokalt 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
30.06.2006 Aetat lokal 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Øst-Viken 2 Hambros Plass
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Buskerud
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Rådgivning og virkemidler
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Hordaland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Nordland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Steinkjer
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Oppland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV arbeid og helse, Oslo
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Rogaland
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Trondheim
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Vestfold og Telemark, avd. Porsgrunn
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Troms
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Vest-Agder
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Vestfold og Telemark, avd. Tønsberg
30.06.2006 Aetat arbeidsrådgivning 306 Sammenslått inn i: NAV Arbeidsrådgivning Østfold
01.07.2006 NAV Øst-Viken 2 Hambros Plass 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Buskerud 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Troms og Finnmark 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Rådgivning og virkemidler 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Hordaland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Møre og Romsdal 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Nordland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Steinkjer 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Oppland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV arbeid og helse, Oslo 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Rogaland 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Trøndelag avd. Trondheim 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Vestfold og Telemark, avd. Porsgrunn 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Troms 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Vest-Agder 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Vestfold og Telemark, avd. Tønsberg 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeidsrådgivning Østfold 112 Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 Norsk institutt for skog og landskap - regionkontor 111 Relaterte enheter: NIBIO Fana
01.07.2006 Norsk institutt for skog og landskap - regionkontor 111 Relaterte enheter: Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) - distriktskontor
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV - Spesialenheter 111 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.07.2006 NAV - Spesialenheter 111 Relaterte enheter: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.07.2006 NAV IKT 111 Relaterte enheter: Rikstrygdeverket
01.07.2006 NAV IKT 111 Relaterte enheter: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.07.2006 NAV Akershus fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Akershus fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Akershus fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Aust-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Aust-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Aust-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Vest-Viken 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Vest-Viken 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vest-Viken 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Finnmark 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Finnmark 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Finnmark 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Innlandet 1 Torggata 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Innlandet 1 Torggata 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Innlandet 1 Torggata 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Møre og Romsdal fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Møre og Romsdal fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Møre og Romsdal fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Forsvarets forskningsinstitutt
01.07.2006 NAV Nordland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Nordland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Nordland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Trøndelag avd Steinkjer 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Trøndelag avd Steinkjer 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Trøndelag avd Steinkjer 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Oppland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Oppland 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Oppland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Oslo fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Oslo fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Oslo fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Rogaland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Rogaland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Rogaland fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Trøndelag avd. Trondheim 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Trøndelag avd. Trondheim 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Trøndelag avd. Trondheim 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Vestfold og Telemark 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Vestfold og Telemark 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestfold og Telemark 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Troms 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Troms 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Troms 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Vest-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Vest-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vest-Agder fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Vestfold 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Vestfold 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Vestfold 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 NAV Østfold fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Østfold fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Østfold fylkeskontor 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2006 Norsk institutt for skog og landskap 106 Sammenslått av: Skogforsk - Norsk institutt for skogforskning (NISK)
01.07.2006 Norsk institutt for skog og landskap 106 Sammenslått av: Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
01.07.2006 Arbeids- og velferdsetaten 106 Sammenslått av: Arbeidsmarkedsetaten
01.07.2006 Arbeids- og velferdsetaten 106 Sammenslått av: Trygdeverket
01.07.2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet 106 Sammenslått av: Rikstrygdeverket
01.07.2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet 106 Sammenslått av: Aetat - Arbeidsdirektoratet
01.07.2006 Arbeids- og velferdsdirektoratet 106 Sammenslått av: NAV Interim
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Aetat lokal
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Aetat arbeidsrådgivning
01.07.2006 NAV Arbeids- og tjenestelinjen 106 Sammenslått av: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Dovre 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Dovre 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Dovre 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Senja-Sørreisa 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Senja-Sørreisa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Senja-Sørreisa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Verdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Verdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Verdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Fauske 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Fauske 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Fauske 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Tjøme 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Tjøme 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Tjøme 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Selje 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Selje 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Selje 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Lom 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Lom 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Lom 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Ytrebygda (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Ytrebygda (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Ytrebygda (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Lom og Skjåk 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Lom og Skjåk 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Lom og Skjåk 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Strand 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Strand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Strand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Flekkefjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Flekkefjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Flekkefjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Nordre Aker (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Nordre Aker (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Nordre Aker (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Trøgstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Trøgstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Trøgstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Surnadal 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Surnadal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Surnadal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Lier 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Lier 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Lier 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Hamar 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Hamar 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Hamar 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Vest-Telemark 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Vest-Telemark 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Vest-Telemark 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Lesja 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Lesja 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Lesja 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Vågå 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Vågå 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Vågå 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Asker 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Asker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Asker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Sagene 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Sagene 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Sagene 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Midtre Gauldal 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Midtre Gauldal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Midtre Gauldal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Nordkapp 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Nordkapp 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Nordkapp 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.10.2006 NAV Sel 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.10.2006 NAV Sel 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.10.2006 NAV Sel 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.10.2006 NAV Tvedestrand 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.10.2006 NAV Tvedestrand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.10.2006 NAV Tvedestrand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.01.2007 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.01.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet 211 Relaterte enheter: NAV Arbeid og Ytelser avd Lønnsgaranti Vardø
01.04.2007 Rednings- og beredskapsavdelingen 211 Relaterte enheter: FOU-team
01.04.2007 Rednings- og beredskapsavdelingen 211 Relaterte enheter: Direktoratet for nødkommunikasjon
01.04.2007 FOU-team 211 Relaterte enheter: Rednings- og beredskapsavdelingen
01.04.2007 FOU-team 211 Relaterte enheter: Direktoratet for nødkommunikasjon
01.04.2007 Direktoratet for nødkommunikasjon 111 Relaterte enheter: Rednings- og beredskapsavdelingen
01.04.2007 Direktoratet for nødkommunikasjon 111 Relaterte enheter: FOU-team
21.05.2007 NAV Aurskog Høland 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.05.2007 NAV Aurskog Høland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.05.2007 NAV Aurskog Høland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.05.2007 NAV Nittedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.05.2007 NAV Nittedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.05.2007 NAV Nittedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.05.2007 NAV Trysil 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.05.2007 NAV Trysil 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.05.2007 NAV Trysil 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.05.2007 NAV Løten 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.05.2007 NAV Løten 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.05.2007 NAV Løten 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.05.2007 NAV Nord-Odal 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.05.2007 NAV Nord-Odal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.05.2007 NAV Nord-Odal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.05.2007 NAV Vegårshei 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.05.2007 NAV Vegårshei 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.05.2007 NAV Vegårshei 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
30.05.2007 NAV Åmli 111 Relaterte enheter: Kommuner
30.05.2007 NAV Åmli 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
30.05.2007 NAV Åmli 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.05.2007 Helse Sør RHF 306 Sammenslått inn i: Helse Sør-Øst RHF
31.05.2007 Helse Øst RHF 306 Sammenslått inn i: Helse Sør-Øst RHF
31.05.2007 NAV Birkenes 111 Relaterte enheter: Kommuner
31.05.2007 NAV Birkenes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
31.05.2007 NAV Birkenes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.06.2007 NAV Kongsberg 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.06.2007 NAV Kongsberg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.06.2007 NAV Kongsberg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.06.2007 Helse Sør-Øst RHF 106 Sammenslått av: Helse Sør RHF
01.06.2007 Helse Sør-Øst RHF 106 Sammenslått av: Helse Øst RHF
04.06.2007 NAV Sør-Varanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.06.2007 NAV Sør-Varanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.06.2007 NAV Sør-Varanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.06.2007 NAV Osterøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.06.2007 NAV Osterøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.06.2007 NAV Osterøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
07.06.2007 NAV Gjemnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
07.06.2007 NAV Gjemnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
07.06.2007 NAV Gjemnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
08.06.2007 NAV Ulstein 111 Relaterte enheter: Kommuner
08.06.2007 NAV Ulstein 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
08.06.2007 NAV Ulstein 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.06.2007 NAV Dønna 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.06.2007 NAV Dønna 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.06.2007 NAV Dønna 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.06.2007 NAV Nordre Land 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.06.2007 NAV Nordre Land 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.06.2007 NAV Nordre Land 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.06.2007 NAV Eigersund 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.06.2007 NAV Eigersund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.06.2007 NAV Eigersund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.06.2007 NAV Sauda 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.06.2007 NAV Sauda 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.06.2007 NAV Sauda 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.06.2007 NAV Arendal 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.06.2007 NAV Arendal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.06.2007 NAV Arendal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2007 NAV Melhus 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2007 NAV Melhus 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2007 NAV Melhus 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2007 NAV Høyanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2007 NAV Høyanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2007 NAV Høyanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.06.2007 NAV Hornindal 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.06.2007 NAV Hornindal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.06.2007 NAV Hornindal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.06.2007 NAV Orkland 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.06.2007 NAV Orkland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.06.2007 NAV Orkland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.06.2007 NAV Notodden 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.06.2007 NAV Notodden 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.06.2007 NAV Notodden 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.06.2007 NAV Skaun 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.06.2007 NAV Skaun 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.06.2007 NAV Skaun 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.06.2007 NAV Lyngdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.06.2007 NAV Lyngdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.06.2007 NAV Lyngdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.06.2007 NAV Horten 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.06.2007 NAV Horten 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.06.2007 NAV Horten 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.06.2007 NAV Stord 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.06.2007 NAV Stord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.06.2007 NAV Stord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.08.2007 NAV Midt-Gudbrandsdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.08.2007 NAV Midt-Gudbrandsdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.08.2007 NAV Midt-Gudbrandsdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.08.2007 NAV Svelvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.08.2007 NAV Svelvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.08.2007 NAV Svelvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.08.2007 NAV Sør-Fron 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.08.2007 NAV Sør-Fron 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.08.2007 NAV Sør-Fron 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.08.2007 NAV Marker 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.08.2007 NAV Marker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.08.2007 NAV Marker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.08.2007 NAV Rømskog 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.08.2007 NAV Rømskog 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.08.2007 NAV Rømskog 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.08.2007 NAV Fyllingsdalen (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.08.2007 NAV Fyllingsdalen (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.08.2007 NAV Fyllingsdalen (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.08.2007 NAV Eidsberg 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.08.2007 NAV Eidsberg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.08.2007 NAV Eidsberg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.08.2007 NAV Stranda 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.08.2007 NAV Stranda 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.08.2007 NAV Stranda 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.08.2007 NAV Bergen Arna bydel 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.08.2007 NAV Bergen Arna bydel 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.08.2007 NAV Bergen Arna bydel 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.08.2007 NAV Sveio 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.08.2007 NAV Sveio 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.08.2007 NAV Sveio 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.08.2007 NAV Sunndal 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.08.2007 NAV Sunndal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.08.2007 NAV Sunndal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.08.2007 NAV Sykkylven 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.08.2007 NAV Sykkylven 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.08.2007 NAV Sykkylven 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.08.2007 NAV Bømlo 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.08.2007 NAV Bømlo 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.08.2007 NAV Bømlo 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
30.08.2007 NAV Ørland 111 Relaterte enheter: Kommuner
30.08.2007 NAV Ørland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
30.08.2007 NAV Ørland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
30.08.2007 NAV Narvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
30.08.2007 NAV Narvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
30.08.2007 NAV Narvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.09.2007 NAV Folldal 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.09.2007 NAV Folldal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.09.2007 NAV Folldal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.09.2007 NAV Ballangen 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.09.2007 NAV Ballangen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.09.2007 NAV Ballangen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.09.2007 NAV Ringerike 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.09.2007 NAV Ringerike 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.09.2007 NAV Ringerike 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.09.2007 NAV Bjugn 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.09.2007 NAV Bjugn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.09.2007 NAV Bjugn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.09.2007 NAV Gratangen 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.09.2007 NAV Gratangen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.09.2007 NAV Gratangen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.09.2007 NAV Aure 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.09.2007 NAV Aure 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.09.2007 NAV Aure 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.09.2007 NAV Oppdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.09.2007 NAV Oppdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.09.2007 NAV Oppdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.09.2007 NAV Verran 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.09.2007 NAV Verran 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.09.2007 NAV Verran 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.09.2007 NAV Rennebu 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.09.2007 NAV Rennebu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.09.2007 NAV Rennebu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.09.2007 NAV Lavangen 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.09.2007 NAV Lavangen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.09.2007 NAV Lavangen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2007 NAV Vikna 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2007 NAV Vikna 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2007 NAV Vikna 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2007 NAV Flakstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2007 NAV Flakstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2007 NAV Flakstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2007 NAV Haugesund 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2007 NAV Haugesund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2007 NAV Haugesund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.09.2007 NAV Kautokeino / Guovdaeaidnu 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.09.2007 NAV Kautokeino / Guovdaeaidnu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.09.2007 NAV Kautokeino / Guovdaeaidnu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.09.2007 NAV Bardu 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.09.2007 NAV Bardu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.09.2007 NAV Bardu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.09.2007 NAV Utsira 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.09.2007 NAV Utsira 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.09.2007 NAV Utsira 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.09.2007 NAV Nærøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.09.2007 NAV Nærøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.09.2007 NAV Nærøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.09.2007 NAV Vestvågøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.09.2007 NAV Vestvågøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.09.2007 NAV Vestvågøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.09.2007 NAV Leka 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.09.2007 NAV Leka 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.09.2007 NAV Leka 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.09.2007 NAV Salangen 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.09.2007 NAV Salangen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.09.2007 NAV Salangen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.09.2007 NAV Dyrøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.09.2007 NAV Dyrøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.09.2007 NAV Dyrøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.09.2007 NAV Askøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.09.2007 NAV Askøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.09.2007 NAV Askøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.09.2007 NAV Kvam 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.09.2007 NAV Kvam 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.09.2007 NAV Kvam 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.09.2007 NAV Os 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.09.2007 NAV Os 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.09.2007 NAV Os 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.09.2007 NAV Inn-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.09.2007 NAV Inn-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.09.2007 NAV Inn-Trøndelag 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.09.2007 NAV Farsund 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.09.2007 NAV Farsund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.09.2007 NAV Farsund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.10.2007 NAV Hobøl Spydeberg 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.10.2007 NAV Hobøl Spydeberg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.10.2007 NAV Hobøl Spydeberg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.10.2007 NAV Hole 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.10.2007 NAV Hole 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.10.2007 NAV Hole 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.10.2007 NAV Gjerdrum 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.10.2007 NAV Gjerdrum 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.10.2007 NAV Gjerdrum 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.10.2007 NAV Nannestad 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.10.2007 NAV Nannestad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.10.2007 NAV Nannestad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.10.2007 NAV Skiptvedt 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.10.2007 NAV Skiptvedt 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.10.2007 NAV Skiptvedt 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.10.2007 NAV Harstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.10.2007 NAV Harstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.10.2007 NAV Harstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.10.2007 NAV Åsnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.10.2007 NAV Åsnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.10.2007 NAV Åsnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.10.2007 NAV Ringebu 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.10.2007 NAV Ringebu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.10.2007 NAV Ringebu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2007 NAV Målselv 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2007 NAV Målselv 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2007 NAV Målselv 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2007 NAV Rakkestad 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2007 NAV Rakkestad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2007 NAV Rakkestad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2007 NAV Frogner (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2007 NAV Frogner (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2007 NAV Frogner (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.10.2007 NAV Søndre Land 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.10.2007 NAV Søndre Land 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.10.2007 NAV Søndre Land 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.10.2007 NAV Røyken 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.10.2007 NAV Røyken 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.10.2007 NAV Røyken 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.10.2007 NAV Hobøl 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.10.2007 NAV Hobøl 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.10.2007 NAV Hobøl 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.10.2007 NAV Engerdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.10.2007 NAV Engerdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.10.2007 NAV Engerdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.10.2007 NAV Vestre Aker (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.10.2007 NAV Vestre Aker (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.10.2007 NAV Vestre Aker (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.10.2007 NAV Holmestrand 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.10.2007 NAV Holmestrand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.10.2007 NAV Holmestrand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.10.2007 NAV Hurum 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.10.2007 NAV Hurum 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.10.2007 NAV Hurum 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.10.2007 NAV Sande 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.10.2007 NAV Sande 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.10.2007 NAV Sande 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
30.10.2007 NAV Tolga 111 Relaterte enheter: Kommuner
30.10.2007 NAV Tolga 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
30.10.2007 NAV Tolga 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.10.2007 NAV Tysvær 111 Relaterte enheter: Kommuner
31.10.2007 NAV Tysvær 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
31.10.2007 NAV Tysvær 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.11.2007 NAV Årstad (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.11.2007 NAV Årstad (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.11.2007 NAV Årstad (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.11.2007 NAV Gjerstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.11.2007 NAV Gjerstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.11.2007 NAV Gjerstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.11.2007 NAV Røros, Os og Holtålen 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.11.2007 NAV Røros, Os og Holtålen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.11.2007 NAV Røros, Os og Holtålen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.11.2007 NAV Fyresdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.11.2007 NAV Fyresdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.11.2007 NAV Fyresdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.11.2007 NAV Vanylven 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.11.2007 NAV Vanylven 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.11.2007 NAV Vanylven 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.11.2007 NAV Sogndal 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.11.2007 NAV Sogndal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.11.2007 NAV Sogndal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
07.11.2007 NAV Vinje 111 Relaterte enheter: Kommuner
07.11.2007 NAV Vinje 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
07.11.2007 NAV Vinje 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
07.11.2007 NAV Vestnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
07.11.2007 NAV Vestnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
07.11.2007 NAV Vestnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.11.2007 NAV Volda 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.11.2007 NAV Volda 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.11.2007 NAV Volda 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.11.2007 NAV Fjaler 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.11.2007 NAV Fjaler 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.11.2007 NAV Fjaler 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.11.2007 NAV Midtre Namdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.11.2007 NAV Midtre Namdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.11.2007 NAV Midtre Namdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.11.2007 NAV Heim 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.11.2007 NAV Heim 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.11.2007 NAV Heim 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.11.2007 NAV Ørsta 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.11.2007 NAV Ørsta 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.11.2007 NAV Ørsta 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.11.2007 NAV Mosjøen 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.11.2007 NAV Mosjøen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.11.2007 NAV Mosjøen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.11.2007 NAV Snillfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.11.2007 NAV Snillfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.11.2007 NAV Snillfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.11.2007 NAV Øksnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.11.2007 NAV Øksnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.11.2007 NAV Øksnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.11.2007 NAV Hitra 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.11.2007 NAV Hitra 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.11.2007 NAV Hitra 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.11.2007 NAV Frøya 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.11.2007 NAV Frøya 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.11.2007 NAV Frøya 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.11.2007 NAV Haram 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.11.2007 NAV Haram 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.11.2007 NAV Haram 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.11.2007 NAV Saltdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.11.2007 NAV Saltdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.11.2007 NAV Saltdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.11.2007 NAV Indre Fosen 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.11.2007 NAV Indre Fosen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.11.2007 NAV Indre Fosen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.11.2007 NAV Porsanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.11.2007 NAV Porsanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.11.2007 NAV Porsanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.11.2007 NAV Bjarkøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.11.2007 NAV Bjarkøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.11.2007 NAV Bjarkøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2007 NAV Karasjok 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2007 NAV Karasjok 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2007 NAV Karasjok 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2007 NAV Gjøvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2007 NAV Gjøvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2007 NAV Gjøvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.11.2007 NAV Hareid 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.11.2007 NAV Hareid 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.11.2007 NAV Hareid 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.11.2007 NAV Vardø 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.11.2007 NAV Vardø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.11.2007 NAV Vardø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.11.2007 NAV Lødingen 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.11.2007 NAV Lødingen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.11.2007 NAV Lødingen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.11.2007 NAV Tinn 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.11.2007 NAV Tinn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.11.2007 NAV Tinn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.11.2007 NAV Vennesla 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.11.2007 NAV Vennesla 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.11.2007 NAV Vennesla 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.11.2007 NAV Randaberg - Kvitsøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.11.2007 NAV Randaberg - Kvitsøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.11.2007 NAV Randaberg - Kvitsøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
30.11.2007 NAV Kvitsøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
30.11.2007 NAV Kvitsøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
30.11.2007 NAV Kvitsøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.12.2007 Fylkesskattekontorene 311 Relaterte enheter: Skatteregioner
31.12.2007 Norge.no 311 Relaterte enheter: Statskonsult AS
31.12.2007 Norge.no 311 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
31.12.2007 Norge.no 311 Relaterte enheter: Digitaliseringsdirektoratet
31.12.2007 Statskonsult AS 311 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
31.12.2007 Statskonsult AS 311 Relaterte enheter: Norge.no
31.12.2007 Statskonsult AS 311 Relaterte enheter: Digitaliseringsdirektoratet
31.12.2007 Ressurssenter for natur- og reindriftstjenester 311 Relaterte enheter: NAV Arbeids- og tjenestelinjen
31.12.2007 Skattefogder 311 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
31.12.2007 Skattefogder 311 Relaterte enheter: Skatteregioner
31.12.2007 Produktregisteret 303 Enheten ble innlemmet i: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.01.2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 211 Relaterte enheter: Statskonsult AS
01.01.2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 211 Relaterte enheter: Norge.no
01.01.2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 211 Relaterte enheter: Digitaliseringsdirektoratet
01.01.2008 Klima- og forureiningsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Produktregisteret
01.01.2008 NAV Arbeid og Ytelser avd Lønnsgaranti Vardø 112 Direktoratet for arbeidstilsynet
01.01.2008 Skatteregioner 111 Relaterte enheter: Fylkesskattekontorene
01.01.2008 Skatt Øst 111 Relaterte enheter: Fylkesskattekontorene
01.01.2008 Skatt Sør 111 Relaterte enheter: Fylkesskattekontorene
01.01.2008 Skatt Vest 111 Relaterte enheter: Fylkesskattekontorene
01.01.2008 Skatt Midt-Norge 111 Relaterte enheter: Fylkesskattekontorene
01.01.2008 Skatt Nord 111 Relaterte enheter: Fylkesskattekontorene
01.01.2008 Digitaliseringsdirektoratet 111 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
01.01.2008 Digitaliseringsdirektoratet 111 Relaterte enheter: Norge.no
01.01.2008 Digitaliseringsdirektoratet 111 Relaterte enheter: Statskonsult AS
04.02.2008 NAV Sørum 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.02.2008 NAV Sørum 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.02.2008 NAV Sørum 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.02.2008 NAV Eidsvoll 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.02.2008 NAV Eidsvoll 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.02.2008 NAV Eidsvoll 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
07.02.2008 NAV Elverum 111 Relaterte enheter: Kommuner
07.02.2008 NAV Elverum 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
07.02.2008 NAV Elverum 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.02.2008 NAV Austrheim 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.02.2008 NAV Austrheim 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.02.2008 NAV Austrheim 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.02.2008 NAV Vevelstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.02.2008 NAV Vevelstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.02.2008 NAV Vevelstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.03.2008 NAV Klæbu 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.03.2008 NAV Klæbu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.03.2008 NAV Klæbu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.03.2008 NAV Torsken 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.03.2008 NAV Torsken 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.03.2008 NAV Torsken 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.03.2008 NAV Bø 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.03.2008 NAV Bø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.03.2008 NAV Bø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.03.2008 NAV Sortland 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.03.2008 NAV Sortland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.03.2008 NAV Sortland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.03.2008 NAV Kvænangen 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.03.2008 NAV Kvænangen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.03.2008 NAV Kvænangen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.03.2008 NAV Moskenes 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.03.2008 NAV Moskenes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.03.2008 NAV Moskenes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.03.2008 NAV Svalbard 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.03.2008 NAV Svalbard 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.03.2008 NAV Svalbard 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.04.2008 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.04.2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
13.05.2008 NAV Radøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.05.2008 NAV Radøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.05.2008 NAV Radøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.05.2008 NAV Levanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.05.2008 NAV Levanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.05.2008 NAV Levanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.05.2008 NAV Hvaler 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.05.2008 NAV Hvaler 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.05.2008 NAV Hvaler 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.05.2008 NAV Førde 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.05.2008 NAV Førde 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.05.2008 NAV Førde 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.05.2008 NAV Ulvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.05.2008 NAV Ulvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.05.2008 NAV Ulvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.05.2008 NAV Aremark 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.05.2008 NAV Aremark 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.05.2008 NAV Aremark 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.05.2008 NAV Ullern (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.05.2008 NAV Ullern (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.05.2008 NAV Ullern (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.05.2008 NAV Røyrvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.05.2008 NAV Røyrvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.05.2008 NAV Røyrvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.05.2008 NAV Loppa 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.05.2008 NAV Loppa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.05.2008 NAV Loppa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.05.2008 NAV Namsskogan 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.05.2008 NAV Namsskogan 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.05.2008 NAV Namsskogan 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.05.2008 NAV Hadsel 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.05.2008 NAV Hadsel 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.05.2008 NAV Hadsel 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.05.2008 NAV Hamarøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.05.2008 NAV Hamarøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.05.2008 NAV Hamarøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.05.2008 NAV Lebesby 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.05.2008 NAV Lebesby 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.05.2008 NAV Lebesby 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.05.2008 NAV Odda 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.05.2008 NAV Odda 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.05.2008 NAV Odda 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.05.2008 NAV Nesset 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.05.2008 NAV Nesset 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.05.2008 NAV Nesset 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.05.2008 NAV Lardal 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.05.2008 NAV Lardal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.05.2008 NAV Lardal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.05.2008 NAV Hattfjelldal 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.05.2008 NAV Hattfjelldal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.05.2008 NAV Hattfjelldal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.05.2008 NAV Karlsøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.05.2008 NAV Karlsøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.05.2008 NAV Karlsøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.05.2008 NAV Flå 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.05.2008 NAV Flå 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.05.2008 NAV Flå 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.06.2008 NAV Nes 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.06.2008 NAV Nes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.06.2008 NAV Nes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.06.2008 NAV Alna (Olso) 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.06.2008 NAV Alna (Olso) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.06.2008 NAV Alna (Olso) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.06.2008 NAV Seljord 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.06.2008 NAV Seljord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.06.2008 NAV Seljord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.06.2008 NAV Værnes Selbu 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.06.2008 NAV Værnes Selbu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.06.2008 NAV Værnes Selbu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.06.2008 NAV Hallingdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.06.2008 NAV Hallingdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.06.2008 NAV Hallingdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.06.2008 NAV Drangedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.06.2008 NAV Drangedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.06.2008 NAV Drangedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.06.2008 NAV Hemsedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.06.2008 NAV Hemsedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.06.2008 NAV Hemsedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.06.2008 NAV Bjerke (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.06.2008 NAV Bjerke (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.06.2008 NAV Bjerke (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.06.2008 NAV Værnes Tydal 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.06.2008 NAV Værnes Tydal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.06.2008 NAV Værnes Tydal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.06.2008 NAV Madla (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.06.2008 NAV Madla (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.06.2008 NAV Madla (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.06.2008 NAV Luster 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.06.2008 NAV Luster 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.06.2008 NAV Luster 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.06.2008 NAV Hinna (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.06.2008 NAV Hinna (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.06.2008 NAV Hinna (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.06.2008 NAV Hol 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.06.2008 NAV Hol 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.06.2008 NAV Hol 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.06.2008 NAV Askvoll 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.06.2008 NAV Askvoll 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.06.2008 NAV Askvoll 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.06.2008 Orkland kommune NAV drift Lensvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.06.2008 Orkland kommune NAV drift Lensvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.06.2008 Orkland kommune NAV drift Lensvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.06.2008 NAV Nordre Follo 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.06.2008 NAV Nordre Follo 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.06.2008 NAV Nordre Follo 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.06.2008 NAV Overhalla 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.06.2008 NAV Overhalla 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.06.2008 NAV Overhalla 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.06.2008 NAV Eiganes/Tasta (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.06.2008 NAV Eiganes/Tasta (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.06.2008 NAV Eiganes/Tasta (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.06.2008 NAV Balsfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.06.2008 NAV Balsfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.06.2008 NAV Balsfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.06.2008 NAV Hof 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.06.2008 NAV Hof 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.06.2008 NAV Hof 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2008 NAV Finnøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2008 NAV Finnøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2008 NAV Finnøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2008 NAV Smøla 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2008 NAV Smøla 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2008 NAV Smøla 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.06.2008 NAV Namdalseid 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.06.2008 NAV Namdalseid 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.06.2008 NAV Namdalseid 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.06.2008 NAV Lyngen 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.06.2008 NAV Lyngen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.06.2008 NAV Lyngen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.06.2008 NAV Ål 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.06.2008 NAV Ål 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.06.2008 NAV Ål 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.08.2008 NAV Stryn 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.08.2008 NAV Stryn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.08.2008 NAV Stryn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.08.2008 NAV Andøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.08.2008 NAV Andøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.08.2008 NAV Andøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.08.2008 NAV Eidfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.08.2008 NAV Eidfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.08.2008 NAV Eidfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.08.2008 NAV Alvdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.08.2008 NAV Alvdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.08.2008 NAV Alvdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.08.2008 NAV Grane 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.08.2008 NAV Grane 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.08.2008 NAV Grane 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.08.2008 NAV Meldal 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.08.2008 NAV Meldal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.08.2008 NAV Meldal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.08.2008 NAV Hundvåg/Storhaug (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.08.2008 NAV Hundvåg/Storhaug (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.08.2008 NAV Hundvåg/Storhaug (Stavanger) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.08.2008 NAV Stor-Elvdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.08.2008 NAV Stor-Elvdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.08.2008 NAV Stor-Elvdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.08.2008 NAV Jondal 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.08.2008 NAV Jondal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.08.2008 NAV Jondal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.09.2008 NAV Stange 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.09.2008 NAV Stange 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.09.2008 NAV Stange 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.09.2008 NAV Nissedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.09.2008 NAV Nissedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.09.2008 NAV Nissedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.09.2008 NAV Evenes og Tjeldsund 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.09.2008 NAV Evenes og Tjeldsund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.09.2008 NAV Evenes og Tjeldsund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.09.2008 NAV Osen 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.09.2008 NAV Osen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.09.2008 NAV Osen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.09.2008 NAV Midsund 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.09.2008 NAV Midsund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.09.2008 NAV Midsund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.09.2008 NAV Ullensvang 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.09.2008 NAV Ullensvang 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.09.2008 NAV Ullensvang 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.09.2008 NAV Roan 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.09.2008 NAV Roan 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.09.2008 NAV Roan 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.09.2008 NAV Hægebostad 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.09.2008 NAV Hægebostad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.09.2008 NAV Hægebostad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
08.09.2008 NAV Østre Toten 111 Relaterte enheter: Kommuner
08.09.2008 NAV Østre Toten 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
08.09.2008 NAV Østre Toten 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.09.2008 NAV Bremanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.09.2008 NAV Bremanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.09.2008 NAV Bremanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2008 NAV Froland 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2008 NAV Froland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2008 NAV Froland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2008 NAV Numedal - Nore og Uvdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2008 NAV Numedal - Nore og Uvdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2008 NAV Numedal - Nore og Uvdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.09.2008 NAV Ullensaker 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.09.2008 NAV Ullensaker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.09.2008 NAV Ullensaker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.09.2008 NAV Bjerkreim 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.09.2008 NAV Bjerkreim 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.09.2008 NAV Bjerkreim 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.09.2008 NAV Inderøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.09.2008 NAV Inderøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.09.2008 NAV Inderøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.09.2008 NAV Halsa 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.09.2008 NAV Halsa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.09.2008 NAV Halsa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.09.2008 NAV Storfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.09.2008 NAV Storfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.09.2008 NAV Storfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.09.2008 NAV Flesberg 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.09.2008 NAV Flesberg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.09.2008 NAV Flesberg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.09.2008 NAV Sirdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.09.2008 NAV Sirdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.09.2008 NAV Sirdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.09.2008 NAV Midt-Telemark avd. Bø 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.09.2008 NAV Midt-Telemark avd. Bø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.09.2008 NAV Midt-Telemark avd. Bø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.09.2008 NAV Lærdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.09.2008 NAV Lærdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.09.2008 NAV Lærdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.09.2008 NAV Gamvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.09.2008 NAV Gamvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.09.2008 NAV Gamvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.09.2008 NAV Rælingen 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.09.2008 NAV Rælingen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.09.2008 NAV Rælingen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.09.2008 NAV Flatanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.09.2008 NAV Flatanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.09.2008 NAV Flatanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.09.2008 NAV Mandal 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.09.2008 NAV Mandal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.09.2008 NAV Mandal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.09.2008 NAV Tønsberg 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.09.2008 NAV Tønsberg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.09.2008 NAV Tønsberg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.09.2008 NAV Grorud (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.09.2008 NAV Grorud (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.09.2008 NAV Grorud (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.09.2008 NAV Fosnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.09.2008 NAV Fosnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.09.2008 NAV Fosnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.09.2008 NAV Lund 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.09.2008 NAV Lund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.09.2008 NAV Lund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.09.2008 Nav Numedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.09.2008 Nav Numedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.09.2008 Nav Numedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.09.2008 NAV Nord-Fosen 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.09.2008 NAV Nord-Fosen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.09.2008 NAV Nord-Fosen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.09.2008 NAV Averøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.09.2008 NAV Averøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.09.2008 NAV Averøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.09.2008 NAV Kviteseid 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.09.2008 NAV Kviteseid 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.09.2008 NAV Kviteseid 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.09.2008 NAV Naustdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.09.2008 NAV Naustdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.09.2008 NAV Naustdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.09.2008 NAV Vaksdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.09.2008 NAV Vaksdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.09.2008 NAV Vaksdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.10.2008 NAV Indre Namdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.10.2008 NAV Indre Namdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.10.2008 NAV Indre Namdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.10.2008 NAV Ås 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.10.2008 NAV Ås 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.10.2008 NAV Ås 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.10.2008 NAV Berg 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.10.2008 NAV Berg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.10.2008 NAV Berg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2008 NAV Fedje 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2008 NAV Fedje 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2008 NAV Fedje 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2008 NAV Rindal 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2008 NAV Rindal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2008 NAV Rindal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2008 NAV Nesna 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2008 NAV Nesna 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2008 NAV Nesna 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.10.2008 NAV Båtsfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.10.2008 NAV Båtsfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.10.2008 NAV Båtsfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.10.2008 NAV Iveland 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.10.2008 NAV Iveland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.10.2008 NAV Iveland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.10.2008 NAV Sarpsborg 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.10.2008 NAV Sarpsborg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.10.2008 NAV Sarpsborg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.10.2008 NAV Oppegård 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.10.2008 NAV Oppegård 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.10.2008 NAV Oppegård 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
29.10.2008 NAV Bygland 111 Relaterte enheter: Kommuner
29.10.2008 NAV Bygland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
29.10.2008 NAV Bygland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
30.10.2008 NAV Sande 111 Relaterte enheter: Kommuner
30.10.2008 NAV Sande 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
30.10.2008 NAV Sande 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.11.2008 NAV Evje og Hornnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.11.2008 NAV Evje og Hornnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.11.2008 NAV Evje og Hornnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.11.2008 NAV Leikanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.11.2008 NAV Leikanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.11.2008 NAV Leikanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.11.2008 NAV Fensfjorden 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.11.2008 NAV Fensfjorden 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.11.2008 NAV Fensfjorden 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.11.2008 NAV Lurøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.11.2008 NAV Lurøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.11.2008 NAV Lurøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.11.2008 NAV Tjeldsund 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.11.2008 NAV Tjeldsund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.11.2008 NAV Tjeldsund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.11.2008 NAV Hemnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.11.2008 NAV Hemnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.11.2008 NAV Hemnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.11.2008 NAV Sauherad 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.11.2008 NAV Sauherad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.11.2008 NAV Sauherad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.11.2008 NAV Lillehammer Gausdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.11.2008 NAV Lillehammer Gausdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.11.2008 NAV Lillehammer Gausdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.11.2008 NAV Hammerfest 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.11.2008 NAV Hammerfest 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.11.2008 NAV Hammerfest 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.11.2008 NAV Hjartdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.11.2008 NAV Hjartdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.11.2008 NAV Hjartdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.11.2008 NAV Vik 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.11.2008 NAV Vik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.11.2008 NAV Vik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.11.2008 NAV Marnardal 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.11.2008 NAV Marnardal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.11.2008 NAV Marnardal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.11.2008 NAV Svolvær 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.11.2008 NAV Svolvær 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.11.2008 NAV Svolvær 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.11.2008 NAV Frogn 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.11.2008 NAV Frogn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.11.2008 NAV Frogn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.11.2008 NAV Rana 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.11.2008 NAV Rana 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.11.2008 NAV Rana 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.11.2008 NAV Falkenborg 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.11.2008 NAV Falkenborg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.11.2008 NAV Falkenborg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.11.2008 NAV Vågsøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.11.2008 NAV Vågsøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.11.2008 NAV Vågsøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.11.2008 NAV Åseral 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.11.2008 NAV Åseral 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.11.2008 NAV Åseral 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.11.2008 NAV Modalen 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.11.2008 NAV Modalen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.11.2008 NAV Modalen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.11.2008 NAV Rennesøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.11.2008 NAV Rennesøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.11.2008 NAV Rennesøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.11.2008 NAV Audnedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.11.2008 NAV Audnedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.11.2008 NAV Audnedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.11.2008 NAV Forsand 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.11.2008 NAV Forsand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.11.2008 NAV Forsand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.11.2008 NAV Søndre Nordstrand (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.11.2008 NAV Søndre Nordstrand (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.11.2008 NAV Søndre Nordstrand (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.11.2008 NAV Heimdal (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.11.2008 NAV Heimdal (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.11.2008 NAV Heimdal (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.11.2008 NAV Fredrikstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.11.2008 NAV Fredrikstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.11.2008 NAV Fredrikstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.11.2008 NAV Valle 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.11.2008 NAV Valle 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.11.2008 NAV Valle 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.11.2008 NAV Jølster 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.11.2008 NAV Jølster 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.11.2008 NAV Jølster 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2008 NAV Midt-Telemark, avd Nome 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2008 NAV Midt-Telemark, avd Nome 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2008 NAV Midt-Telemark, avd Nome 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2008 NAV Lindås 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2008 NAV Lindås 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2008 NAV Lindås 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2008 NAV Hjelmeland 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2008 NAV Hjelmeland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2008 NAV Hjelmeland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.11.2008 NAV Østensjø (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.11.2008 NAV Østensjø (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.11.2008 NAV Østensjø (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.11.2008 NAV Bykle 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.11.2008 NAV Bykle 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.11.2008 NAV Bykle 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.11.2008 NAV Nedre Eiker 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.11.2008 NAV Nedre Eiker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.11.2008 NAV Nedre Eiker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.11.2008 NAV Sandefjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.11.2008 NAV Sandefjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.11.2008 NAV Sandefjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.11.2008 NAV Fræna 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.11.2008 NAV Fræna 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.11.2008 NAV Fræna 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.01.2009 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
01.01.2009 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.01.2009 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: NAV - Spesialenheter
01.01.2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.01.2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet 211 Relaterte enheter: NAV - Spesialenheter
01.01.2009 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 111 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2009 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 111 Relaterte enheter: Arbeids- og velferdsdirektoratet
01.01.2009 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 111 Relaterte enheter: NAV - Spesialenheter
01.01.2009 Cyberforsvaret 111 Relaterte enheter: Forsvarsstaben
09.02.2009 NAV Alta 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.02.2009 NAV Alta 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.02.2009 NAV Alta 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.02.2009 NAV Høylandet 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.02.2009 NAV Høylandet 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.02.2009 NAV Høylandet 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.02.2009 NAV Granvin 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.02.2009 NAV Granvin 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.02.2009 NAV Granvin 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.02.2009 NAV Re 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.02.2009 NAV Re 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.02.2009 NAV Re 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.02.2009 NAV Sokndal 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.02.2009 NAV Sokndal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.02.2009 NAV Sokndal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.02.2009 NAV Snåsa 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.02.2009 NAV Snåsa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.02.2009 NAV Snåsa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.02.2009 NAV Vindafjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.02.2009 NAV Vindafjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.02.2009 NAV Vindafjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.02.2009 NAV Solund 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.02.2009 NAV Solund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.02.2009 NAV Solund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.02.2009 NAV Larvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.02.2009 NAV Larvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.02.2009 NAV Larvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.02.2009 NAV Sola 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.02.2009 NAV Sola 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.02.2009 NAV Sola 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.02.2009 NAV Austevoll 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.02.2009 NAV Austevoll 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.02.2009 NAV Austevoll 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.02.2009 NAV Lierne 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.02.2009 NAV Lierne 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.02.2009 NAV Lierne 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.02.2009 NAV Balestrand 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.02.2009 NAV Balestrand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.02.2009 NAV Balestrand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.02.2009 NAV Østbyen (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.02.2009 NAV Østbyen (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.02.2009 NAV Østbyen (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.02.2009 NAV Kvalsund 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.02.2009 NAV Kvalsund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.02.2009 NAV Kvalsund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.02.2009 NAV Stokke 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.02.2009 NAV Stokke 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.02.2009 NAV Stokke 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.02.2009 NAV Bindal 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.02.2009 NAV Bindal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.02.2009 NAV Bindal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.02.2009 NAV Lerkendal (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.02.2009 NAV Lerkendal (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.02.2009 NAV Lerkendal (Trondheim) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.02.2009 NAV Tana 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.02.2009 NAV Tana 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.02.2009 NAV Tana 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.02.2009 NAV Gran / Lunner (Hadeland) 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.02.2009 NAV Gran / Lunner (Hadeland) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.02.2009 NAV Gran / Lunner (Hadeland) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.02.2009 NAV Tysfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.02.2009 NAV Tysfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.02.2009 NAV Tysfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.02.2009 NAV Suldal 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.02.2009 NAV Suldal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.02.2009 NAV Suldal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.03.2009 NAV Valdres Etnedal 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.03.2009 NAV Valdres Etnedal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.03.2009 NAV Valdres Etnedal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.03.2009 NAV Vega 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.03.2009 NAV Vega 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.03.2009 NAV Vega 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.03.2009 NAV Sørreisa 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.03.2009 NAV Sørreisa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.03.2009 NAV Sørreisa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
05.03.2009 NAV Valdres Sør-Aurdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
05.03.2009 NAV Valdres Sør-Aurdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
05.03.2009 NAV Valdres Sør-Aurdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.03.2009 NAV Valdres Øystre Slidre 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.03.2009 NAV Valdres Øystre Slidre 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.03.2009 NAV Valdres Øystre Slidre 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.03.2009 NAV Laksevåg (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.03.2009 NAV Laksevåg (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.03.2009 NAV Laksevåg (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.03.2009 NAV Tranøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.03.2009 NAV Tranøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.03.2009 NAV Tranøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.03.2009 NAV Nord-Østerdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.03.2009 NAV Nord-Østerdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.03.2009 NAV Nord-Østerdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.03.2009 NAV Vestre Slidre 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.03.2009 NAV Vestre Slidre 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.03.2009 NAV Vestre Slidre 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.03.2009 NAV Ålesund 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.03.2009 NAV Ålesund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.03.2009 NAV Ålesund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.03.2009 NAV St.Hanshaugen (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.03.2009 NAV St.Hanshaugen (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.03.2009 NAV St.Hanshaugen (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.03.2009 NAV Gulen 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.03.2009 NAV Gulen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.03.2009 NAV Gulen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.03.2009 NAV Sømna 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.03.2009 NAV Sømna 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.03.2009 NAV Sømna 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.03.2009 NAV Valdres Vang 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.03.2009 NAV Valdres Vang 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.03.2009 NAV Valdres Vang 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.03.2009 NAV Risør 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.03.2009 NAV Risør 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.03.2009 NAV Risør 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.03.2009 NAV Åmot 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.03.2009 NAV Åmot 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.03.2009 NAV Åmot 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.03.2009 NAV Enebakk 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.03.2009 NAV Enebakk 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.03.2009 NAV Enebakk 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.05.2009 NAV Halden 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.05.2009 NAV Halden 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.05.2009 NAV Halden 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.05.2009 NAV Valdres 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.05.2009 NAV Valdres 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.05.2009 NAV Valdres 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.05.2009 NAV Kåfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.05.2009 NAV Kåfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.05.2009 NAV Kåfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
12.05.2009 NAV Tysnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.05.2009 NAV Tysnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.05.2009 NAV Tysnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
13.05.2009 NAV Sula 111 Relaterte enheter: Kommuner
13.05.2009 NAV Sula 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
13.05.2009 NAV Sula 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.05.2009 NAV Gausdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.05.2009 NAV Gausdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.05.2009 NAV Gausdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.05.2009 NAV Røst 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.05.2009 NAV Røst 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.05.2009 NAV Røst 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.05.2009 NAV Samnanger 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.05.2009 NAV Samnanger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.05.2009 NAV Samnanger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.05.2009 NAV Ringsaker 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.05.2009 NAV Ringsaker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.05.2009 NAV Ringsaker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.05.2009 NAV Time 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.05.2009 NAV Time 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.05.2009 NAV Time 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.05.2009 NAV Øygarden 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.05.2009 NAV Øygarden 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.05.2009 NAV Øygarden 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.05.2009 NAV Fusa 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.05.2009 NAV Fusa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.05.2009 NAV Fusa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.05.2009 NAV Molde 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.05.2009 NAV Molde 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.05.2009 NAV Molde 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.05.2009 NAV Gjesdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.05.2009 NAV Gjesdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.05.2009 NAV Gjesdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.05.2009 NAV Gran / Lunner (Hadeland) 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.05.2009 NAV Gran / Lunner (Hadeland) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.05.2009 NAV Gran / Lunner (Hadeland) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.05.2009 NAV Gildeskål 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.05.2009 NAV Gildeskål 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.05.2009 NAV Gildeskål 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.05.2009 NAV Stad 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.05.2009 NAV Stad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.05.2009 NAV Stad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.05.2009 NAV Råde 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.05.2009 NAV Råde 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.05.2009 NAV Råde 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.05.2009 NAV Nordreisa 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.05.2009 NAV Nordreisa 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.05.2009 NAV Nordreisa 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.05.2009 NAV Etne 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.05.2009 NAV Etne 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.05.2009 NAV Etne 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.05.2009 NAV Jevnaker 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.05.2009 NAV Jevnaker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.05.2009 NAV Jevnaker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.05.2009 NAV Meløy 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.05.2009 NAV Meløy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.05.2009 NAV Meløy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.05.2009 NAV Gloppen 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.05.2009 NAV Gloppen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.05.2009 NAV Gloppen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.06.2009 NAV Rødøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.06.2009 NAV Rødøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.06.2009 NAV Rødøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.06.2009 NAV Våler 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.06.2009 NAV Våler 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.06.2009 NAV Våler 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.06.2009 NAV Rauma 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.06.2009 NAV Rauma 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.06.2009 NAV Rauma 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
08.06.2009 NAV Bærum 111 Relaterte enheter: Kommuner
08.06.2009 NAV Bærum 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
08.06.2009 NAV Bærum 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.06.2009 NAV Vadsø 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.06.2009 NAV Vadsø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.06.2009 NAV Vadsø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.06.2009 NAV Tingvoll 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.06.2009 NAV Tingvoll 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.06.2009 NAV Tingvoll 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.06.2009 NAV Grue 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.06.2009 NAV Grue 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.06.2009 NAV Grue 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.06.2009 NAV Giske 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.06.2009 NAV Giske 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.06.2009 NAV Giske 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.06.2009 NAV Åsane (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.06.2009 NAV Åsane (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.06.2009 NAV Åsane (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.06.2009 NAV Stovner (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.06.2009 NAV Stovner (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.06.2009 NAV Stovner (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.06.2009 NAV Fitjar 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.06.2009 NAV Fitjar 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.06.2009 NAV Fitjar 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.06.2009 NAV Grimstad 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.06.2009 NAV Grimstad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.06.2009 NAV Grimstad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.06.2009 NAV Røros 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.06.2009 NAV Røros 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.06.2009 NAV Røros 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.06.2009 NAV Skjervøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.06.2009 NAV Skjervøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.06.2009 NAV Skjervøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.06.2009 NAV Eide 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.06.2009 NAV Eide 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.06.2009 NAV Eide 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2009 NAV Lillesand 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2009 NAV Lillesand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2009 NAV Lillesand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2009 NAV Holtålen 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2009 NAV Holtålen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2009 NAV Holtålen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.06.2009 NAV Bokn 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.06.2009 NAV Bokn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.06.2009 NAV Bokn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.07.2009 Norsk Helsenett SF 111 Relaterte enheter: Helse Sør-Øst RHF
01.07.2009 Norsk Helsenett SF 111 Relaterte enheter: Helse Nord RHF
01.07.2009 Norsk Helsenett SF 111 Relaterte enheter: Helse Midt-Norge RHF
01.07.2009 Norsk Helsenett SF 111 Relaterte enheter: Helse Vest RHF
17.08.2009 NAV Leksvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.08.2009 NAV Leksvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.08.2009 NAV Leksvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.08.2009 NAV Mosvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.08.2009 NAV Mosvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.08.2009 NAV Mosvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.08.2009 NAV Siljan 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.08.2009 NAV Siljan 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.08.2009 NAV Siljan 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.08.2009 NAV Herøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.08.2009 NAV Herøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.08.2009 NAV Herøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.08.2009 NAV Årdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.08.2009 NAV Årdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.08.2009 NAV Årdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.08.2009 NAV Aurland 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.08.2009 NAV Aurland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.08.2009 NAV Aurland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.08.2009 NAV Træna 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.08.2009 NAV Træna 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.08.2009 NAV Træna 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.08.2009 NAV Hyllestad 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.08.2009 NAV Hyllestad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.08.2009 NAV Hyllestad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.08.2009 NAV Kragerø 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.08.2009 NAV Kragerø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.08.2009 NAV Kragerø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.08.2009 NAV Kvinnherad 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.08.2009 NAV Kvinnherad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.08.2009 NAV Kvinnherad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.08.2009 NAV Kristiansund 111 Relaterte enheter: Kommuner
31.08.2009 NAV Kristiansund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
31.08.2009 NAV Kristiansund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.08.2009 NAV Nes 111 Relaterte enheter: Kommuner
31.08.2009 NAV Nes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
31.08.2009 NAV Nes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.09.2009 NAV Krødsherad 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.09.2009 NAV Krødsherad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.09.2009 NAV Krødsherad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.09.2009 NAV Sund 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.09.2009 NAV Sund 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.09.2009 NAV Sund 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.09.2009 NAV Herøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.09.2009 NAV Herøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.09.2009 NAV Herøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.09.2009 NAV Sørfold 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.09.2009 NAV Sørfold 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.09.2009 NAV Sørfold 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.09.2009 NAV Værnes Frosta 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.09.2009 NAV Værnes Frosta 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.09.2009 NAV Værnes Frosta 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.09.2009 NAV Modum 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.09.2009 NAV Modum 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.09.2009 NAV Modum 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
07.09.2009 NAV Værnes Meråker 111 Relaterte enheter: Kommuner
07.09.2009 NAV Værnes Meråker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
07.09.2009 NAV Værnes Meråker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
08.09.2009 NAV Beiarn 111 Relaterte enheter: Kommuner
08.09.2009 NAV Beiarn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
08.09.2009 NAV Beiarn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.09.2009 NAV Nesseby 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.09.2009 NAV Nesseby 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.09.2009 NAV Nesseby 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.09.2009 NAV Vestre Toten 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.09.2009 NAV Vestre Toten 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.09.2009 NAV Vestre Toten 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2009 NAV Vestby 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2009 NAV Vestby 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2009 NAV Vestby 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.09.2009 NAV Kvæfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.09.2009 NAV Kvæfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.09.2009 NAV Kvæfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.09.2009 NAV Rygge 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.09.2009 NAV Rygge 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.09.2009 NAV Rygge 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.09.2009 NAV Ørskog 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.09.2009 NAV Ørskog 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.09.2009 NAV Ørskog 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.09.2009 NAV Gaular 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.09.2009 NAV Gaular 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.09.2009 NAV Gaular 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.09.2009 NAV Skodje 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.09.2009 NAV Skodje 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.09.2009 NAV Skodje 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
16.09.2009 NAV Eidskog 111 Relaterte enheter: Kommuner
16.09.2009 NAV Eidskog 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
16.09.2009 NAV Eidskog 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.09.2009 NAV Andebu 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.09.2009 NAV Andebu 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.09.2009 NAV Andebu 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.09.2009 NAV Indre Østfold 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.09.2009 NAV Indre Østfold 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.09.2009 NAV Indre Østfold 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.09.2009 NAV Øvre Eiker 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.09.2009 NAV Øvre Eiker 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.09.2009 NAV Øvre Eiker 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.09.2009 NAV Ibestad 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.09.2009 NAV Ibestad 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.09.2009 NAV Ibestad 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.09.2009 NAV Klepp 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.09.2009 NAV Klepp 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.09.2009 NAV Klepp 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.09.2009 NAV Sandnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.09.2009 NAV Sandnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.09.2009 NAV Sandnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.09.2009 NAV Leirfjord 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.09.2009 NAV Leirfjord 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.09.2009 NAV Leirfjord 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.09.2009 NAV Storfjorden, Norddal 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.09.2009 NAV Storfjorden, Norddal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.09.2009 NAV Storfjorden, Norddal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.09.2009 NAV Stordal 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.09.2009 NAV Stordal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.09.2009 NAV Stordal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.09.2009 NAV Hå 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.09.2009 NAV Hå 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.09.2009 NAV Hå 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.09.2009 NAV Værnes Stjørdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.09.2009 NAV Værnes Stjørdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.09.2009 NAV Værnes Stjørdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.10.2009 NAV Moss 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.10.2009 NAV Moss 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.10.2009 NAV Moss 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.10.2009 NAV Tromsø 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.10.2009 NAV Tromsø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.10.2009 NAV Tromsø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.10.2009 NAV Bamble 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.10.2009 NAV Bamble 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.10.2009 NAV Bamble 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
20.10.2009 NAV Berlevåg 111 Relaterte enheter: Kommuner
20.10.2009 NAV Berlevåg 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
20.10.2009 NAV Berlevåg 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.10.2009 NAV Søgne 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.10.2009 NAV Søgne 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.10.2009 NAV Søgne 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.10.2009 NAV Brønnøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.10.2009 NAV Brønnøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.10.2009 NAV Brønnøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2009 NAV Øyer 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2009 NAV Øyer 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2009 NAV Øyer 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
22.10.2009 NAV Sigdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
22.10.2009 NAV Sigdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
22.10.2009 NAV Sigdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.10.2009 NAV Kongsvinger 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.10.2009 NAV Kongsvinger 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.10.2009 NAV Kongsvinger 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.10.2009 NAV Skedsmo 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.10.2009 NAV Skedsmo 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.10.2009 NAV Skedsmo 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.10.2009 NAV Hasvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.10.2009 NAV Hasvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.10.2009 NAV Hasvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.10.2009 NAV Våler 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.10.2009 NAV Våler 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.10.2009 NAV Våler 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.10.2009 NAV Alstahaug 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.10.2009 NAV Alstahaug 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.10.2009 NAV Alstahaug 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
02.11.2009 NAV Grünerløkka 111 Relaterte enheter: Kommuner
02.11.2009 NAV Grünerløkka 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
02.11.2009 NAV Grünerløkka 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
03.11.2009 NAV Måsøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
03.11.2009 NAV Måsøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
03.11.2009 NAV Måsøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.11.2009 NAV Rendalen 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.11.2009 NAV Rendalen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.11.2009 NAV Rendalen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
04.11.2009 NAV Lindesnes 111 Relaterte enheter: Kommuner
04.11.2009 NAV Lindesnes 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
04.11.2009 NAV Lindesnes 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
06.11.2009 NAV Værøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
06.11.2009 NAV Værøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
06.11.2009 NAV Værøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
09.11.2009 NAV Porsgrunn 111 Relaterte enheter: Kommuner
09.11.2009 NAV Porsgrunn 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
09.11.2009 NAV Porsgrunn 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.11.2009 NAV Steigen 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.11.2009 NAV Steigen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.11.2009 NAV Steigen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
17.11.2009 NAV Sandøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
17.11.2009 NAV Sandøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
17.11.2009 NAV Sandøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
18.11.2009 NAV Hurdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
18.11.2009 NAV Hurdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
18.11.2009 NAV Hurdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.11.2009 NAV Bodø 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.11.2009 NAV Bodø 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.11.2009 NAV Bodø 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
21.11.2009 NAV Fana (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
21.11.2009 NAV Fana (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
21.11.2009 NAV Fana (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
23.11.2009 NAV Nesodden 111 Relaterte enheter: Kommuner
23.11.2009 NAV Nesodden 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
23.11.2009 NAV Nesodden 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
24.11.2009 NAV Færder 111 Relaterte enheter: Kommuner
24.11.2009 NAV Færder 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
24.11.2009 NAV Færder 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.11.2009 NAV Malvik 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.11.2009 NAV Malvik 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.11.2009 NAV Malvik 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
25.11.2009 NAV Aukra 111 Relaterte enheter: Kommuner
25.11.2009 NAV Aukra 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
25.11.2009 NAV Aukra 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2009 NAV Fjell 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2009 NAV Fjell 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2009 NAV Fjell 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
26.11.2009 NAV Flora 111 Relaterte enheter: Kommuner
26.11.2009 NAV Flora 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
26.11.2009 NAV Flora 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
27.11.2009 NAV Karmøy 111 Relaterte enheter: Kommuner
27.11.2009 NAV Karmøy 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
27.11.2009 NAV Karmøy 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
10.12.2009 NAV Odal 111 Relaterte enheter: Kommuner
10.12.2009 NAV Odal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
10.12.2009 NAV Odal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
11.12.2009 NAV Skien 111 Relaterte enheter: Kommuner
11.12.2009 NAV Skien 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
11.12.2009 NAV Skien 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
14.12.2009 NAV Fet 111 Relaterte enheter: Kommuner
14.12.2009 NAV Fet 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
14.12.2009 NAV Fet 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.12.2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 311 Relaterte enheter: Kultur- og likestillingsdepartementet
31.12.2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
31.12.2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 311 Relaterte enheter: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
31.12.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 311 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
31.12.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 311 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
31.12.2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 311 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
31.12.2009 Kulturavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Kulturvernavdelingen
31.12.2009 Kulturavdelingen 304 Enheten ble splittet i: Kunst- og museumsavdelingen
01.01.2010 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Integreringsavdelingen
01.01.2010 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2010 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2010 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Innvandringsavdelingen
01.01.2010 Kultur- og likestillingsdepartementet 211 Relaterte enheter: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
01.01.2010 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 211 Relaterte enheter: Senter for IKT i utdanningen
01.01.2010 Statens vegvesen - fagdivisjoner 211 Relaterte enheter: Vegdirektoratet
01.01.2010 Vegdirektoratet 211 Relaterte enheter: Statens vegvesen - fagdivisjoner
01.01.2010 Statens vegvesen 211 Relaterte enheter: Statens vegvesen - fagdivisjoner
01.01.2010 Statens vegvesen 211 Relaterte enheter: Vegdirektoratet
01.01.2010 UNINETT 211 Relaterte enheter: Senter for IKT i utdanningen
01.01.2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 111 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet 111 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
01.01.2010 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 111 Relaterte enheter: Kultur- og likestillingsdepartementet
01.01.2010 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 111 Relaterte enheter: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
01.01.2010 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 111 Relaterte enheter: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
01.01.2010 Senter for IKT i utdanningen 111 Relaterte enheter: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
01.01.2010 Senter for IKT i utdanningen 111 Relaterte enheter: UNINETT
01.01.2010 Kulturvernavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Kulturavdelingen
01.01.2010 Kunst- og museumsavdelingen 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Kulturavdelingen
01.02.2010 NAV Songdalen 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.02.2010 NAV Songdalen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.02.2010 NAV Songdalen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
08.02.2010 NAV Drammen 111 Relaterte enheter: Kommuner
08.02.2010 NAV Drammen 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
08.02.2010 NAV Drammen 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.02.2010 NAV Gamle Oslo 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.02.2010 NAV Gamle Oslo 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.02.2010 NAV Gamle Oslo 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.03.2010 NAV Kvinesdal 111 Relaterte enheter: Kommuner
01.03.2010 NAV Kvinesdal 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
01.03.2010 NAV Kvinesdal 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
01.04.2010 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda
01.04.2010 Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda 111 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
12.04.2010 NAV Bergenhus (Bergen) 111 Relaterte enheter: Kommuner
12.04.2010 NAV Bergenhus (Bergen) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
12.04.2010 NAV Bergenhus (Bergen) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
15.04.2010 NAV Lørenskog 111 Relaterte enheter: Kommuner
15.04.2010 NAV Lørenskog 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
15.04.2010 NAV Lørenskog 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
28.04.2010 NAV Voss 111 Relaterte enheter: Kommuner
28.04.2010 NAV Voss 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
28.04.2010 NAV Voss 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
19.05.2010 NAV Meland 111 Relaterte enheter: Kommuner
19.05.2010 NAV Meland 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
19.05.2010 NAV Meland 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
08.11.2010 NAV Nordstrand (Oslo) 111 Relaterte enheter: Kommuner
08.11.2010 NAV Nordstrand (Oslo) 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
08.11.2010 NAV Nordstrand (Oslo) 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
31.12.2010 Konkurranseøkonomisk seksjon 306 Sammenslått inn i: Seksjon for etatsstyring og konkurranseøkonomi
31.12.2010 Prosjekt for etatsstyring og samordning 306 Sammenslått inn i: Seksjon for etatsstyring og konkurranseøkonomi
31.12.2010 Redningstjeneste, brannvesen og sivilforsvarsteamet 306 Sammenslått inn i: Rednings- og risikoteamet
31.12.2010 Risikovirksomhetsteamet 306 Sammenslått inn i: Rednings- og risikoteamet
01.01.2011 Seksjon for klima 211 Relaterte enheter: Seksjon for luftforurensning, energi, forbruk og transport
01.01.2011 Seksjon for luftforurensning, energi, forbruk og transport 211 Relaterte enheter: Seksjon for klima
01.01.2011 Statistisk sentralbyrå 211 Relaterte enheter: Folkehelseinstituttet
01.01.2011 Seksjon for etatsstyring og konkurranseøkonomi 106 Sammenslått av: Konkurranseøkonomisk seksjon
01.01.2011 Seksjon for etatsstyring og konkurranseøkonomi 106 Sammenslått av: Prosjekt for etatsstyring og samordning
01.01.2011 Rednings- og risikoteamet 106 Sammenslått av: Redningstjeneste, brannvesen og sivilforsvarsteamet
01.01.2011 Rednings- og risikoteamet 106 Sammenslått av: Risikovirksomhetsteamet
07.03.2011 Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Baneavdelingen
07.03.2011 NAV Kristiansand 111 Relaterte enheter: Kommuner
07.03.2011 NAV Kristiansand 111 Relaterte enheter: Aetat lokal
07.03.2011 NAV Kristiansand 111 Relaterte enheter: Trygdeetaten - lokalt
07.03.2011 Baneavdelingen 102 Utskilt fra: Veg-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen
31.10.2011 Baneavdelingen 306 Sammenslått inn i: Bane-, plan og miljøavdelingen
31.10.2011 Transportavdelingen 306 Sammenslått inn i: Bane-, plan og miljøavdelingen
01.11.2011 Kollektiv- og yrkestransportseksjonen 291 Transportavdelingen
01.11.2011 Miljøseksjonen 211 Relaterte enheter: Kollektiv- og yrkestransportseksjonen
01.11.2011 Kollektiv- og yrkestransportseksjonen 211 Relaterte enheter: Miljøseksjonen
01.11.2011 Bane-, plan og miljøavdelingen 106 Sammenslått av: Transportavdelingen
01.11.2011 Bane-, plan og miljøavdelingen 106 Sammenslått av: Baneavdelingen
21.12.2011 KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS 303 Enheten ble innlemmet i: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Aust-Agder
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Finnmark
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hedmark
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hordaland
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Rogaland
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vest-Agder
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vestfold
01.01.2012 Statens helsetilsyn 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Aust-Agder
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Finnmark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hedmark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hordaland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Rogaland
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vest-Agder
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vestfold
01.01.2012 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.01.2012 Fylkesmannen i Aust-Agder 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Hordaland 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Statsforvaltaren i Rogaland 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Telemark 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Vest-Agder 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Vestfold 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Statens helsetilsyn
01.01.2012 Helsedirektoratet sentralt 203 Innlemmede enheter: KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS
01.07.2012 Seksjon for luftforurensning, energi, forbruk og transport 311 Relaterte enheter: Transport- og lokalmiljøseksjonen
01.07.2012 Seksjon for geografisk rettet arbeid 306 Sammenslått inn i: Seksjon for miljø og utvikling
01.07.2012 Seksjon for handel, miljøfolkerett og administrasjon 306 Sammenslått inn i: Seksjon for miljø og utvikling
01.07.2012 Transport- og lokalmiljøseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for luftforurensning, energi, forbruk og transport
01.07.2012 Seksjon for miljø og utvikling 106 Sammenslått av: Seksjon for geografisk rettet arbeid
01.07.2012 Seksjon for miljø og utvikling 106 Sammenslått av: Seksjon for handel, miljøfolkerett og administrasjon
24.08.2012 Seksjon M4 303 Enheten ble innlemmet i: MK1
24.08.2012 MK1 203 Innlemmede enheter: Seksjon M4
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Fiskeri- og havbruksavdelingen
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for havbruksforvaltning
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for næringspolitikk - havbruk
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for næringspolitikk - fiskeri
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Sjømatavdelingen
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for industri og marked
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for handelspolitikk
07.11.2012 Avdeling for havbruk, sjømat og marked 311 Relaterte enheter: Seksjon for forbrukerhensyn
07.11.2012 Havressurs- og kystavdelingen 311 Relaterte enheter: Kyst- og miljøavdelingen
07.11.2012 Havressurs- og kystavdelingen 311 Relaterte enheter: Kystseksjonen
07.11.2012 Havressurs- og kystavdelingen 311 Relaterte enheter: Seksjon for areal og miljø
07.11.2012 Havressurs- og kystavdelingen 311 Relaterte enheter: Seksjon for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing
07.11.2012 Havmiljøseksjonen (HAV) 311 Relaterte enheter: Kyst- og miljøavdelingen
07.11.2012 Havmiljøseksjonen (HAV) 311 Relaterte enheter: Kystseksjonen
07.11.2012 Havmiljøseksjonen (HAV) 311 Relaterte enheter: Seksjon for areal og miljø
07.11.2012 Kystseksjonen 311 Relaterte enheter: Kyst- og miljøavdelingen
07.11.2012 Kystseksjonen 311 Relaterte enheter: Kystseksjonen
08.11.2012 Fiskeri- og havbruksavdelingen 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Fiskeri- og havbruksavdelingen 111 Relaterte enheter: Havressurs- og kystavdelingen
08.11.2012 Seksjon for havbruksforvaltning 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Seksjon for næringspolitikk - havbruk 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Seksjon for næringspolitikk - fiskeri 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Sjømatavdelingen 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Seksjon for industri og marked 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Seksjon for handelspolitikk 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Seksjon for forbrukerhensyn 111 Relaterte enheter: Avdeling for havbruk, sjømat og marked
08.11.2012 Kyst- og miljøavdelingen 111 Relaterte enheter: Havressurs- og kystavdelingen
08.11.2012 Kystseksjonen 111 Relaterte enheter: Havressurs- og kystavdelingen
08.11.2012 Kystseksjonen 111 Relaterte enheter: Kystseksjonen
08.11.2012 Seksjon for areal og miljø 111 Relaterte enheter: Havressurs- og kystavdelingen
08.11.2012 Seksjon for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing 111 Relaterte enheter: Havressurs- og kystavdelingen
08.11.2012 Seksjon for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing 111 Relaterte enheter: Havmiljøseksjonen (HAV)
31.12.2012 NAV Harstad 306 Sammenslått inn i: NAV Harstad
31.12.2012 NAV Bjarkøy 306 Sammenslått inn i: NAV Harstad
01.01.2013 NAV Harstad 106 Sammenslått av: NAV Harstad
01.01.2013 NAV Harstad 106 Sammenslått av: NAV Bjarkøy
30.06.2013 Direktoratet for naturforvaltning 306 Sammenslått inn i: Miljødirektoratet
30.06.2013 Klima- og forureiningsdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Miljødirektoratet
30.06.2013 Klima- og forureiningsdirektoratet 306 Sammenslått inn i: Miljødirektoratet
30.06.2013 Direktoratet for naturforvaltning 306 Sammenslått inn i: Miljødirektoratet
30.06.2013 Kriminalomsorgens IT-tjeneste 303 Enheten ble innlemmet i: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Aust-Agder
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Buskerud
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Finnmark
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hedmark
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Hordaland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oppland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Oslo og Akershus
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statsforvaltaren i Rogaland
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Telemark
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vest-Agder
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Vestfold
01.07.2013 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Østfold
01.07.2013 Fylkesmannen i Aust-Agder 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Aust-Agder 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Buskerud 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Hedmark 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Hordaland 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Hordaland 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Oppland 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Statsforvaltaren i Rogaland 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Statsforvaltaren i Rogaland 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Telemark 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Telemark 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Vest-Agder 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Vest-Agder 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Vestfold 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Vestfold 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Kommuner
01.07.2013 Fylkesmannen i Østfold 211 Relaterte enheter: Statens sivilrettsforvaltning
01.07.2013 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Kriminalomsorgsetaten
01.07.2013 Kriminalomsorgsdirektoratet 203 Innlemmede enheter: Kriminalomsorgens IT-tjeneste
01.07.2013 Avdeling for kriminalitetsforebygging 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Kriminalomsorgsdirektoratet
01.07.2013 Miljødirektoratet 106 Sammenslått av: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.07.2013 Miljødirektoratet 106 Sammenslått av: Direktoratet for naturforvaltning
01.07.2013 Miljødirektoratet 106 Sammenslått av: Direktoratet for naturforvaltning
01.07.2013 Miljødirektoratet 106 Sammenslått av: Klima- og forureiningsdirektoratet
01.07.2013 Kriminalomsorgsdirektoratet 102 Utskilt fra: Avdeling for kriminalitetsforebygging
30.09.2013 Forsvarets personelltjenester 303 Enheten ble innlemmet i: Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter
01.10.2013 Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter 203 Innlemmede enheter: Forsvarets personelltjenester
31.12.2013 Sjømatavdelingen 311 Relaterte enheter: Sjømatseksjonen
31.12.2013 Seksjon for forbrukerhensyn 311 Relaterte enheter: Sjømatseksjonen
31.12.2013 Seksjon for handelspolitikk 311 Relaterte enheter: Sjømatseksjonen
31.12.2013 Seksjon for industri og marked 311 Relaterte enheter: Sjømatseksjonen
31.12.2013 Seksjon for næring og industri 311 Relaterte enheter: Analyse- og virkemiddelseksjonen
31.12.2013 Seksjon for næring og industri 311 Relaterte enheter: Utviklings- og finansieringsseksjonen
31.12.2013 Seksjon for klima 311 Relaterte enheter: Analyse- og virkemiddelseksjonen
31.12.2013 Seksjon for klima 311 Relaterte enheter: Utviklings- og finansieringsseksjonen
31.12.2013 Seksjon for miljø og utvikling 311 Relaterte enheter: Utviklings- og finansieringsseksjonen
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Statsforvalteren
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Finnmark
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Statsforvalteren i Nordland
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
31.12.2013 Reindriftsforvaltningen lokalt 311 Relaterte enheter: Fylkesmannen i Troms
31.12.2013 Statens reindriftsforvaltning 310 Statsforvalteren
31.12.2013 Fiskeri- og kystdepartementet 306 Sammenslått inn i: Nærings- og fiskeridepartementet
31.12.2013 Nærings- og handelsdepartementet 306 Sammenslått inn i: Nærings- og fiskeridepartementet
31.12.2013 Seksjon for areal og miljø 306 Sammenslått inn i: Miljøseksjonen
31.12.2013 Miljøseksjonen 306 Sammenslått inn i: Miljøseksjonen
31.12.2013 Avdeling for personell og fellestjenester (FD I) 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet
31.12.2013 Avdeling for personell og fellestjenester (FD I) 304 Enheten ble splittet i: Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester (FD V)
31.12.2013 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 303 Enheten ble innlemmet i: Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.2014 Eierskapsavdelingen (ES) 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Næringspolitisk avdeling 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Maritim avdeling 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Handelspolitisk avdeling 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Forsknings- og innovasjonsavdelingen 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Fiskeri- og havbruksavdelingen 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi 291 Nærings- og fiskeridepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Finansdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Utenriksdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Planavdelingen
01.01.2014 Klima- og miljødepartementet 211 Relaterte enheter: Seksjon for gjeldsforvaltning og klimakvotehandel (SGK)
01.01.2014 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Selskapsrett og næringsregistre
01.01.2014 Utenriksdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Finansdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Kommunal- og distriktsdepartementet 211 Relaterte enheter: Klima- og miljødepartementet
01.01.2014 Kommunal- og distriktsdepartementet 211 Relaterte enheter: Planavdelingen
01.01.2014 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Statens reindriftsforvaltning
01.01.2014 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2014 Fylkesmannen i Finnmark 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2014 Fylkesmannen i Troms 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2014 Statsforvalteren i Nordland 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 211 Relaterte enheter: Reindriftsforvaltningen lokalt
01.01.2014 Folkehelseinstituttet 211 Relaterte enheter: Statistisk sentralbyrå
01.01.2014 Kommunal- og distriktsdepartementet 203 Innlemmede enheter: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
01.01.2014 Sjømatseksjonen 111 Relaterte enheter: Sjømatavdelingen
01.01.2014 Sjømatseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for industri og marked
01.01.2014 Sjømatseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for handelspolitikk
01.01.2014 Sjømatseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for forbrukerhensyn
01.01.2014 Selskapsrett og næringsregistre 111 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.01.2014 Utviklings- og finansieringsseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for næring og industri
01.01.2014 Utviklings- og finansieringsseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for klima
01.01.2014 Utviklings- og finansieringsseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for miljø og utvikling
01.01.2014 Utviklings- og finansieringsseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling
01.01.2014 Analyse- og virkemiddelseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for gjeldsforvaltning og klimakvotehandel (SGK)
01.01.2014 Analyse- og virkemiddelseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for næring og industri
01.01.2014 Analyse- og virkemiddelseksjonen 111 Relaterte enheter: Seksjon for klima
01.01.2014 Analyse- og budsjettseksjonen 111 Relaterte enheter: Kystseksjonen
01.01.2014 Nærings- og fiskeridepartementet 106 Sammenslått av: Fiskeri- og kystdepartementet
01.01.2014 Nærings- og fiskeridepartementet 106 Sammenslått av: Nærings- og handelsdepartementet
01.01.2014 Miljøseksjonen 106 Sammenslått av: Miljøseksjonen
01.01.2014 Miljøseksjonen 106 Sammenslått av: Seksjon for areal og miljø
01.01.2014 Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Avdeling for personell og fellestjenester (FD I)
01.01.2014 Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester (FD V) 104 Nedlagt enhet som følge av splittelse: Avdeling for personell og fellestjenester (FD I)
28.02.2014 Barne- og ungdomsavdelingen 311 Relaterte enheter: Barnevernsavdelingen
28.02.2014 Barne- og ungdomsavdelingen 311 Relaterte enheter: Familie- og oppvekstavdelingen
28.02.2014 Samlivs- og likestillingsavdelingen 311 Relaterte enheter: Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen
28.02.2014 Forbrukeravdelingen 311 Relaterte enheter: Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen
01.03.2014 Barnevernsavdelingen 111 Relaterte enheter: Barne- og ungdomsavdelingen
01.03.2014 Familie- og oppvekstavdelingen 111 Relaterte enheter: Barne- og ungdomsavdelingen
01.03.2014 Familie- og oppvekstavdelingen 111 Relaterte enheter: Samlivs- og likestillingsavdelingen
01.03.2014 Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen 111 Relaterte enheter: Samlivs- og likestillingsavdelingen
01.03.2014 Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen 111 Relaterte enheter: Forbrukeravdelingen
30.06.2014 Statens reindriftsforvaltning 306 Sammenslått inn i: Landbruksdirektoratet
30.06.2014 Statens landbruksforvaltning 306 Sammenslått inn i: Landbruksdirektoratet
01.07.2014 Landbruksdirektoratet 106 Sammenslått av: Statens landbruksforvaltning
01.07.2014 Landbruksdirektoratet 106 Sammenslått av: Statens reindriftsforvaltning
19.08.2014 Politi- og lensmannsdistrikter 211 Relaterte enheter: Kriminalomsorgens transporttjeneste
19.08.2014 Kriminalomsorgens transporttjeneste 111 Relaterte enheter: Politi- og lensmannsdistrikter
31.12.2014 Seksjon for gjeldsforvaltning og klimakvotehandel (SGK) 311 Relaterte enheter: Analyse- og virkemiddelseksjonen
31.12.2014 Rednings- og beredskapsavdelingen 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Rednings- og beredskapsavdelingen 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Budsjett- og stab-støtteteamet 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Budsjett- og stab-støtteteamet 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Internasjonalt team 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Internasjonalt team 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Lederteam 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Lederteam 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Nød- og sambandsteamet 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Nød- og sambandsteamet 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Rednings- og risikoteamet 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Rednings- og risikoteamet 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Redningshelikopterteam 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Redningshelikopterteam 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Samordning samfunnssikkerhet 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Samordning samfunnssikkerhet 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Sikkerhets- og serviceteamet 311 Relaterte enheter: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
31.12.2014 Sikkerhets- og serviceteamet 311 Relaterte enheter: Beredskaps- og redningsseksjonen
31.12.2014 Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling 311 Relaterte enheter: Seksjon for klima og miljø
31.12.2014 Seksjon for næringspolitikk - havbruk 306 Sammenslått inn i: Næringsutvikling - fiskeri og havbruk
01.01.2015 Kystverket 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Kystverket virksomhetsområder 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Kystverket Sørøst 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Kystverket Vest 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Kystverket Midt-Norge 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Kystverket Nordland 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Kystverket Troms og Finnmark 211 Relaterte enheter: Kystverket Lostjenesten
01.01.2015 Folkehelseinstituttet 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2015 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Folkehelseinstituttet
01.01.2015 Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse 111 Relaterte enheter: Rednings- og beredskapsavdelingen
01.01.2015 Beredskaps- og redningsseksjonen 111 Relaterte enheter: Rednings- og beredskapsavdelingen
01.01.2015 Seksjon for klima og miljø 111 Relaterte enheter: Seksjon for klima, global helse og bærekraftig utvikling
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket virksomhetsområder
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket Sørøst
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket Vest
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket Midt-Norge
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket Nordland
01.01.2015 Kystverket Lostjenesten 111 Relaterte enheter: Kystverket Troms og Finnmark
01.01.2015 Næringsutvikling - fiskeri og havbruk 106 Sammenslått av: Seksjon for næringspolitikk - havbruk
01.01.2015 Næringsutvikling - fiskeri og havbruk 106 Sammenslått av: Seksjon for næringspolitikk - fiskeri
31.01.2015 Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - Region Nord
31.01.2015 Mattilsynet - regionkontor Nordland 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - Region Nord
31.01.2015 Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - Region Sør og Vest
31.01.2015 Mattilsynet - regionkontor Rogaland og Agder 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - Region Sør og Vest
31.01.2015 Mattilsynet - regionkontor Telemark, Vestfold og Buskerud 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - Region Øst
31.01.2015 Mattilsynet - regionkontor Hedmark og Oppland 306 Sammenslått inn i: Mattilsynet - Region Øst
01.02.2015 Mattilsynet - Region Nord 106 Sammenslått av: Mattilsynet - regionkontor Finnmark og Troms
01.02.2015 Mattilsynet - Region Nord 106 Sammenslått av: Mattilsynet - regionkontor Nordland
01.02.2015 Mattilsynet - Region Sør og Vest 106 Sammenslått av: Mattilsynet - regionkontor Hordaland, og Sogn og Fjordane
01.02.2015 Mattilsynet - Region Sør og Vest 106 Sammenslått av: Mattilsynet - regionkontor Rogaland og Agder
01.02.2015 Mattilsynet - Region Øst 106 Sammenslått av: Mattilsynet - regionkontor Telemark, Vestfold og Buskerud
01.02.2015 Mattilsynet - Region Øst 106 Sammenslått av: Mattilsynet - regionkontor Hedmark og Oppland
04.05.2015 Statens vegvesen 211 Relaterte enheter: Nye Veier AS
04.05.2015 Nye Veier AS 101 Statens vegvesen
30.06.2015 Bioforsk 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for bioøkonomi
30.06.2015 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for bioøkonomi
30.06.2015 Norsk institutt for skog og landskap 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for bioøkonomi
30.06.2015 Bioforsk - sentre 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for bioøkonomi - regionale enheter
30.06.2015 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - distriktskontor 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for bioøkonomi - regionale enheter
30.06.2015 Norsk institutt for skog og landskap - regionkontor 306 Sammenslått inn i: Norsk institutt for bioøkonomi - regionale enheter
01.07.2015 Norsk institutt for bioøkonomi 106 Sammenslått av: Norsk institutt for skog og landskap
01.07.2015 Norsk institutt for bioøkonomi 106 Sammenslått av: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
01.07.2015 Norsk institutt for bioøkonomi 106 Sammenslått av: Bioforsk
01.07.2015 Norsk institutt for bioøkonomi - regionale enheter 106 Sammenslått av: Bioforsk - sentre
01.07.2015 Norsk institutt for bioøkonomi - regionale enheter 106 Sammenslått av: Norsk institutt for skog og landskap - regionkontor
01.07.2015 Norsk institutt for bioøkonomi - regionale enheter 106 Sammenslått av: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - distriktskontor
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Drammen 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Drammen 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Drammen 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Hamar
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Hamar
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø 311 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Hamar
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Drammen
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Drammen
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Hamar 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Hamar 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand
01.10.2015 Direktoratet for økonomistyring - region Hamar 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Drammen
01.10.2015 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Tromsø
01.10.2015 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Kristiansand
01.10.2015 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Drammen
01.10.2015 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Hamar
16.11.2015 NAV Hobøl 311 Relaterte enheter: NAV Hobøl Spydeberg
16.11.2015 NAV Hobøl Spydeberg 211 Relaterte enheter: NAV Hobøl
31.12.2015 Pasientskadenemnda - sekretariatet 306 Sammenslått inn i: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
31.12.2015 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 306 Sammenslått inn i: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
31.12.2015 Statens helsepersonellnemnd - Sekretariatet 306 Sammenslått inn i: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
31.12.2015 Fylkesmannen i Aust-Agder 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Agder
31.12.2015 Fylkesmannen i Vest-Agder 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Agder
31.12.2015 Kirkeavdelingen 306 Sammenslått inn i: Avdeling for tru, livssyn og kulturvern
31.12.2015 Kulturvernavdelingen 306 Sammenslått inn i: Avdeling for tru, livssyn og kulturvern
31.12.2015 Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse 306 Sammenslått inn i: Samfunnssikkerhetsavdelingen
31.12.2015 Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet 306 Sammenslått inn i: Samfunnssikkerhetsavdelingen
31.12.2015 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 303 Enheten ble innlemmet i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2015 Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
31.12.2015 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
31.12.2015 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 303 Enheten ble innlemmet i: Helsedirektoratet sentralt
31.12.2015 Statens institutt for rusmiddelforskning 303 Enheten ble innlemmet i: Folkehelseinstituttet
31.12.2015 Høgskolen i Sør-Trøndelag 303 Enheten ble innlemmet i: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
31.12.2015 Høgskolen i Gjøvik 303 Enheten ble innlemmet i: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
31.12.2015 Høgskolen i Ålesund 303 Enheten ble innlemmet i: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
01.01.2016 Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) 211 Relaterte enheter: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
01.01.2016 Kommunal- og distriktsdepartementet 211 Relaterte enheter: Valgdirektoratet
01.01.2016 Seksjon for valg og lokaldemokrati 211 Relaterte enheter: Valgdirektoratet
01.01.2016 Forsvarsstaben 211 Relaterte enheter: Forsvarets materielltilsyn
01.01.2016 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
01.01.2016 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Tolletaten
01.01.2016 Tolldirektoratet 211 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2016 Tolldirektoratet 211 Relaterte enheter: Skatteetaten
01.01.2016 Tolletaten 211 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2016 Tolletaten 211 Relaterte enheter: Skatteetaten
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 203 Innlemmede enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 203 Innlemmede enheter: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
01.01.2016 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Statens institutt for rusmiddelforskning
01.01.2016 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet
01.01.2016 Folkehelseinstituttet 203 Innlemmede enheter: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
01.01.2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 203 Innlemmede enheter: Høgskolen i Sør-Trøndelag
01.01.2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 203 Innlemmede enheter: Høgskolen i Ålesund
01.01.2016 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 203 Innlemmede enheter: Høgskolen i Gjøvik
01.01.2016 Helsedirektoratet sentralt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Direktoratet for e-helse
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Forsvarsmateriell
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Forsvarsmateriell
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Divisjon for IKT kapasiteter
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Divisjon for landkapasiteter
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Divisjon for maritime kapasiteter
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Divisjon for luftkapasiteter
01.01.2016 Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt 202 Utskilte enheter fra denne enheten: Divisjon for felleskapasiteter
01.01.2016 Forsvarets materielltilsyn 112 Forsvarsstaben
01.01.2016 Valgdirektoratet 111 Relaterte enheter: Kommunal- og distriktsdepartementet
01.01.2016 Valgdirektoratet 111 Relaterte enheter: Seksjon for valg og lokaldemokrati
01.01.2016 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 106 Sammenslått av: Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
01.01.2016 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 106 Sammenslått av: Pasientskadenemnda - sekretariatet
01.01.2016 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 106 Sammenslått av: Statens helsepersonellnemnd - Sekretariatet
01.01.2016 Statsforvalteren i Agder 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Aust-Agder
01.01.2016 Statsforvalteren i Agder 106 Sammenslått av: Fylkesmannen i Vest-Agder
01.01.2016 Avdeling for tru, livssyn og kulturvern 106 Sammenslått av: Kulturvernavdelingen
01.01.2016 Avdeling for tru, livssyn og kulturvern 106 Sammenslått av: Kirkeavdelingen
01.01.2016 Samfunnssikkerhetsavdelingen 106 Sammenslått av: Avdeling for krisehåndtering, beredskap og sikkerhet
01.01.2016 Samfunnssikkerhetsavdelingen 106 Sammenslått av: Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse
01.01.2016 Direktoratet for e-helse 102 Utskilt fra: Helsedirektoratet sentralt
01.01.2016 Forsvarsmateriell 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon
01.01.2016 Forsvarsmateriell 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon
01.01.2016 Divisjon for IKT kapasiteter 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt
01.01.2016 Divisjon for landkapasiteter 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt
01.01.2016 Divisjon for maritime kapasiteter 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt
01.01.2016 Divisjon for luftkapasiteter 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt
01.01.2016 Divisjon for felleskapasiteter 102 Utskilt fra: Forsvarets logistikk organisasjon - lokalt
01.04.2016 Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.04.2016 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Barne- og familiedepartementet
01.04.2016 Justis- og beredskapsdepartementet 211 Relaterte enheter: Integreringsavdelingen
01.04.2016 Barne- og familiedepartementet 211 Relaterte enheter: Justis- og beredskapsdepartementet
01.06.2016 Folkehelseinstituttet 211 Relaterte enheter: Norsk Helsenett SF
01.06.2016 Norsk Helsenett SF 211 Relaterte enheter: Folkehelseinstituttet
01.06.2016 Norsk Helsenett SF 211 Relaterte enheter: Helsedirektoratet sentralt
01.06.2016 Norsk Helsenett SF 211 Relaterte enheter: Norsk pasientskadeerstatning
01.06.2016 Norsk pasientskadeerstatning 211 Relaterte enheter: Norsk Helsenett SF
01.06.2016 Helsedirektoratet sentralt 211 Relaterte enheter: Norsk Helsenett SF
01.07.2016 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
01.07.2016 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
01.07.2016 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim
01.07.2016 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 211 Relaterte enheter: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger
01.07.2016 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 211 Relaterte enheter: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
01.07.2016 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 211 Relaterte enheter: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
01.07.2016 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 211 Relaterte enheter: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
01.07.2016 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Stavanger 211 Relaterte enheter: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
31.12.2016 Forsvarets velferdstjeneste 311 Relaterte enheter: Personell- og lønnsavdelingen
01.01.2017 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
01.01.2017 Skattedirektoratet 211 Relaterte enheter: Tolletaten
01.01.2017 Skatteetaten 211 Relaterte enheter: Tolldirektoratet
01.01.2017 Skatteetaten 211 Relaterte enheter: Tolletaten
01.01.2017 Tolldirektoratet 211 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2017 Tolldirektoratet 211 Relaterte enheter: Skatteetaten
01.01.2017 Tolletaten 211 Relaterte enheter: Skattedirektoratet
01.01.2017 Tolletaten 211 Relaterte enheter: Skatteetaten
01.01.2017 Personell- og lønnsavdelingen 211 Relaterte enheter: Forsvarets velferdstjeneste
28.02.2017 Direktoratet for nødkommunikasjon 303 Enheten ble innlemmet i: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
01.03.2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 203 Innlemmede enheter: Direktoratet for nødkommunikasjon
31.03.2017 Direktoratet for økonomistyring - region Hamar 303 Enheten ble innlemmet i: Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim
01.04.2017 Direktoratet for økonomistyring - avdeling Trondheim 203 Innlemmede enheter: Direktoratet for økonomistyring - region Hamar
01.10.2017 Kontoret for voldsoffererstatning 211 Relaterte enheter: Politi- og lensmannsdistrikter
01.10.2017 Politi- og lensmannsdistrikter 211 Relaterte enheter: Kontoret for voldsoffererstatning
31.12.2017 Seksjon for næringspolitikk - fiskeri 306 Sammenslått inn i: Næringsutvikling - fiskeri og havbruk
31.12.2017 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Trøndelag
31.12.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 306 Sammenslått inn i: Statsforvalteren i Trøndelag
31.12.2017 Administrasjons- og økonomiavdelingen 306 Sammenslått inn i: Forsknings- og administrasjonsavdelingen (FA)
31.12.2017 Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk 306 Sammenslått inn i: Forsknings- og administrasjonsavdelingen (FA)
31.12.2017 Seksjon for konkurranserett 306 Sammenslått inn i: Seksjon for konkurransepolitikk
31.12.2017 Seksjon for etatsstyring og konkurranseøkonomi 306 Sammenslått inn i: Seksjon for konkurransepolitikk
31.12.2017 Seksjon for klima og miljø 306 Sammenslått inn i: Seksjon for energi, klima og miljø
31.12.2017 Seksjon for energi 306 Sammenslått inn i: Seksjon for energi, klima og miljø
31.12.2017 Bibsys 306 Sammenslått inn i: Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
31.12.2017 Senter for IKT i utdanningen 303 Enheten ble innlemmet i: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT
31.12.2017 Norgesuniversitetet 303 Enheten ble innlemmet i: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
01.01.2018 Meteorologisk institutt 221 Kunnskapsdepartementet
01.01.2018 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 211 Relaterte enheter: Artsdatabanken
01.01.2018 Utdanningsdirektoratet 211 Relaterte enheter: Senter for IKT i utdanningen
01.01.2018 UNINETT 211 Relaterte enheter: Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
01.01.2018 Statsforvalteren 211 Relaterte enheter: Fylkeskommuner
01.01.2018 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 203 Innlemmede enheter: Senter for IKT i utdanningen
01.01.2018 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 203 Innlemmede enheter: Norgesuniversitetet
01.01.2018 Artsdatabanken 1