FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Statsforetak

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Statsforetak.

43 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Opprettelsen av Lygna Næringshage - en analyse av en initiativbasert iverksetting av et næringspolitisk tiltak Sandal, Arild Tyvand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Eierskapsmeldingen: Brudd eller kontinuitet: Et studie av hovedtrekkene i norsk eierskapspolitikk i lys av to teoretiske perspektiver Gabrielsen, Hanne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Grønne sertifikater. Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge. Kolbeinstveit, Atle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2014 Electricity policy: investigating participation in low salience policy processes. A case study of participation in the policy-making process concerning Statnett's application for licenses to trade in electricity with Germany and Great Britain. Ness, Julie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Utviklingen i lederlønninger i Norge, 1997-2020 Sandberg, Jørgen Tveit
Rapport 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946 - 1995. Halvorsen, Thor Eivind
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2001 Verdier og tilknytningsformer. En studie av vektlegging av av verdier og hensyn i virksomheter med ulik tilknytningsform til staten. Wik, Marjoleine H.
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2011 Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål Ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel Søvik, Sidsel og Sissel Vemundvik
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Notat 1990 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Notat 1991 Organisering av statlig næringsdrift - aktuelle problemer i historisk lys. Grønlie, Tore
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Coping with Modern Leadership Roles - the Problematic Redefinition of Public Companies. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Fristilling og verdier i en multifunksjonell stat. Wik, Marjoleine Hooijkaas
Notat 2002 Mangfold eller konformitet? Likheter og forskjeller innenfor og mellom statlige tilknytningsformer. Wik, Marjoeleine Hooijkaas
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2013 Fra stat til marked. Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Søvik , Sidsel (prosjektleder) og rådgiver Kristian Kjøllesdal
Notat 2014 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik
Tidsskriftsartikkel 1991 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland