FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Publikasjonens datagrunnlag": "Spørreskjema"

Publikasjoner kategorisert på: "Publikasjonens datagrunnlag" og "Spørreskjema".

84 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Knudsen, Halvor Gillund
Rapport 1992 Utnytter statlige virksomheter sine frihetsgrenser? Vindedal, Bente og Lassen, Vivi
Rapport 1996 Evaluering av konfliktrådsordningen. Sluttkommentarer basert på eksterne bidrag Fjeld, Nils-Helge, Grøver, Tone
Rapport 1996 IT i departementer 1996. En sammenlignende undersøkelse (benchmark) av kostnader og nytte ved IT-bruk i fire departementer Mogen, Thor, Kaasa, Svanhild
Rapport 1997 Evaluering av Bioteknologinemnda Amlie, Thor, Bøgh, Peter R. og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1998 Tilskudd til barnehager. Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 En omstillingsprosess Floden, Arny, Dahl, Alf-Håvard, Kringen, Jacob og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 1999 På kryss og tvers Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Dokument nr. 3:6 (1998-1999) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Norsk deltakelse i EU-komiteer Hagen, Anna
Rapport 2000 Evaluering av Produktregisteret Bøgh, Peter, Dahl, Sjur, Tellnes, Hogne og Riiser, Vemund
Rapport 2001 Kommunenes bruk av KOSTRA Johannessen, Marit, Winje, Ursula og Hansen, Freddy
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2002 Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus. Dokument nr. 3:6 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2002 Ja takk begge deler! En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon Hansen, Lisbeth Udland, Dalen, Liv
Rapport 2002 Ut av skapet. Arkivverket og brukerne. Grunnlag for kommunikasjonsstrategi Aanæs, Ellen Hov, Assum Ingri
Rapport 2002 Organisering av IT-funksjonen i skatteetaten Vestre, Mari og Strøm, Maria
Rapport 2003 Evaluering av myndighetenes krisekommunikasjon i forbindelse med Åsta-ulykken Christoffersen, Carl-Erik
Rapport 2003 Justisdepartementet - fremtidens departement? Næs, Ingebjørg, Dag Solumsmoen og Botheim, Ingunn.
Rapport 2003 Servicekontorene 2003 Vinje, Torbjørn
Rapport 2003 Faglig frihet eller politisk frigang? Nebben, Eivor Bremer, Kalleberg, Annemor og Bøgh, Peter
Rapport 2003 Sektorvise miljøhandlingsplaner - et egnet virkemiddel? Bakli, Oddbjørg, Hagevik, Margaret og Harsheim, Janike
Rapport 2003 Flere veier til målet Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet. Dokument nr. 3:10 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2003 Att styra med generella krav i staten. Publikationsnr: 2003:118. Eklund, Nils, Sparr og Elmgren, Cles
Rapport 2004 Kommunikasjon med det regionale ledd Aanæs, Ellen Hov, Viggen, Marit
Rapport 2004 Tydeliggjøring av et direktorat Wærness, Marit Stadler og Hansen, Freddy
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2004 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Vik, Gudrun
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2004 På nett med befolkningen? En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon Aanæs, Ellen Hov, Nonseid, John
Rapport 2004 Evaluering av Norsk pasientskadeerstatning : (fase 2) Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne, Greni, Ragnhild Castberg, Motzfeldt, Sidsel, Kalleberg, Annemor og Strøm, Maria
Rapport 2005 Tilskudd til paraplyorganisasjoner. En evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner Kvalvåg, Marianne Iselin, Øvrelid, Ragnhild, Ibenholt, Tone
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp. Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Larsen, Knut Arild, Engh, Øyvind
Rapport 2006 NOU 2006: 14 Gransking av Utledningsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen. Dokument nr. 3:10 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av tjenester. Dokument nr. 3:3 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Vik, Gudrun, Motzfeldt, Sissel C.
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Rapport 2006 Arbeidsliv og psykisk helse Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit
Rapport 2006 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning Vik, Gudrun, Bakli, Oddbjørg, Botheim, Ingunn
Rapport 2006 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling Botheim, Ingunn, Viggen, Marit, Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Evaluering av Enova SF og Energifondet Ibenholt, Tone, Aanæs, Ellen Hov, Bakli, Oddbjørg, Sandgren, Jonas
Rapport 2007 Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU) ECON Senter for økonomisk analyse
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Notat 2002 IKT i det offentlige Nesheim, Olaug Hana og Berg, Hans Fredrik
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2003 Effekter av elektronisk saksbehandling i NHD Storrøsten, Marianne N. og Berg, Hans Fredrik
Notat 2004 Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform. Christensen, Tom, Per Lægreid & Inger Marie Stigen
Notat 2004 Fri rettshjelp i offentlige servicekontorer Ramborg, Karl Kristian og Spångberg, Kjerstin
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 1999 New Public Management - Design, Resistance, or Transformation? A study of How Modern Reforms Are Received in a Civil Service System. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2000 Decentralization of Human Resource Management: Driving Forces and Implications. Hou, Yilin, Sally C. Selden, Patricia W. Ingraham & Stuart I. Bretschneider
Tidsskriftsartikkel 2001 Human Resources Practices in State Government: Findings from a National Survey. Selden, Sally C., Patricia W. Ingraham, and Willow Jacobson
Tidsskriftsartikkel 2002 Managing trough measurement or meaning? Lessons from experience with New Zealands public sector performance management systems. Normann, Richard
Tidsskriftsartikkel 2002 Outcomes-Based Performance Management in Public Sector: Implications for Government Accountability and Effectiveness. Heinrich, Carolyn J.
Tidsskriftsartikkel 2002 Pay for Performance in Georgia State Government: Employee Perspectives on GeorgiaGain after Five Years. Kellough, J. Edward, & Nigro, Lloyd
Tidsskriftsartikkel 2003 Look for the Silver Lining: When Performance-Based Accountability Systems Work. Moynihan, Donald P. & Patricia W Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2004 Integrative Leadership in the Public Sector: A Model of Performance Information Use. Moynihan, Donald P. and Patricia W. Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2005 Testing How Management Matters in an Era of Government by Performance Management. Moynihan, Donald P. & Sanjay K. Pandey
Tidsskriftsartikkel 2005 Exploring and Explaining Contracting Out: Patterns among the American States. Brudney, J., Fernandez, S., Ryu, J.E., & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2005 The Benefits of Human Resource Centralization: Insights from a Survey of Human Resource Directors in a Decentralized State. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2006 Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U.K. Labour Government's Public Service Improvement Strategy. Walker, Richard og George Boyne
Tidsskriftsartikkel 2006 Dramatic Reform of the Civil Service: At-Will Employment and the Creation of a New Public Workforce. Kellough, J. E., & Nigro, L.
Tidsskriftsartikkel 2006 At-Will Employment in Government: Insights From the State of Texas. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Do Legislatures Matter in Budgetary Reform? Bourdeaux, Carolyn
Tidsskriftsartikkel 2006 A Broader Look at the "Accountability" Movement: Some Grim Realities in State Civil Service Systems. Hays, Steve W., & Sowa, Jessica E.