FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Staten generelt"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Staten generelt".

270 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1996 Public Management: The New Zealand Model Boston, Jonathan, John Martin, June Pallot & Pat Walsh
Bok 1996 Brukerorientert kvalitet Berg, Kirsti
Bok 1996 The Great Experiment. Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand Castle, Francis, Rolf Gerritsen & Jack Vowles
Bok 1997 Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber. Greve, Carsten
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 1998 Taking Stock. Assessing Public Sector Reforms. Peter, B. Guy & Donald J. Savoie (ed.)
Bok 1998 Offentligt & effektivt? Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård, Thomas Pallesen, Jens Blom-Hansen, Peter Nannestad, Lars Dahl Pedersen og Jens Bejer Damgaard.
Bok 1999 Public Management Reform and Innovation H. George Fredrickson & Jocelyn M. Johnston
Bok 1999 Effektivitet i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J., Lars-Erik Boge og Terje P. Hagen
Bok 1999 Regulation Inside Government: Waste-Watchers, Quality Police, and Sleazebusters Hood, C., James, O., Jones, G., Scott, C. & Travers, T.
Bok 2000 Privatization. An International Review of Performance. Hodge, Graeme A.
Bok 2000 In the Web of Politics. Three Decades of the U.S. Federal Executive. Aberbach, J. D. & B. A. Rockman
Bok 2000 The New Institutional Politics. Performance and Outcomes. Lane, Jan-Erik og Svante Ersson
Bok 2000 Statens virksomheder. Aktieselskabsdannelse og privatisering i 1990èrne. Greve, Carsten
Bok 2000 Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid Baldersheim, Harald, Bernt Hagtvet og Knut Heidar
Bok 2000 The Future of Merit: Twenty Years After the Civil Service Reform Act. James P. Pfiffner and Douglas A. Brooks
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2001 The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue Barzelay, Michael
Bok 2001 Rethinking Democratic Accountability Behn, Robert D.
Bok 2001 Styring til besvær? Gulbrandsen, Bjørn, Antonsen, Asbjørg Harstad og Hansen, Tore Vegard
Bok 2001 Quangos:Trends, Causes and Consequences. van Thiel, Sandra
Bok 2001 Som man roper i skogen, får man svar Wærness, Marit Stadler, Moss, Helga, Rødsten, Tormod og Aasmundstad, Per Kristian
Bok 2001 Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud (red.)
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2001 På kryss eller tvers? Eriksen, Svein
Bok 2002 Managing Performance in the Public Sector. de Bruijn, Hans
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2002 International Atlas of Evaluation. Furubo, Jan-Eric & Rolf Sandahl, Ray C. Rist (ed.)
Bok 2002 Public Sector Transparency and Accountability: Making It Happen OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2002 Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Bok 2002 Distributed Public Governance: Agencies, Authorities and Other Government Bodies OECD
Bok 2002 Erfaringer fra statlige fusjoner Bøgh, Peter, Aanæs, Ellen Hov og Spångberg, Kjerstin
Bok 2003 Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Wollmann, Hellmut
Bok 2003 360° lederevaluering Hegeberg, Magne Skram, Solstad, Arne, Grøver, Tone, Petersen, Auden Bredrup og Moss, Helga
Bok 2003 Evaluering i staten. Kontroll, læring eller forandring. Foss Hansen, Hanne
Bok 2003 EVALUATING PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Boyne, George, Catherine Farrell, Jennifer Law, Martin Powell & Richard Walker
Bok 2003 The Executive Agency Revolution in Whitehall. Public Interest versus Bureau-Shaping Perspectives. Oliver, James
Bok 2003 The Essential Public Manager. Pollitt, Christopher
Bok 2003 Paradoxes in Public Sector Reform. An International Comparison. Hesse, Joachim Jens, Christopher Hood & B. Gyu Peters
Bok 2004 Organisasjonsteori for offentlig sektor. Chirstensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik
Bok 2004 Public Management Reform.A Comparative Analysis. (Second edition) Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert
Bok 2005 Modernising Government: The Way Forward OECD
Bok 2006 Autonomy and Regulation. Coping with Agencies in the Modern State. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2006 Public Service Performance. Perspectives on Measurement and Management. Boyne, George A., Kenneth J. Meier, Laurence J. O'Toole & Richard M. Walker (ed.)
Bok 2006 Challenging the Performance Movement: Accountability, Complexity and Democratic Values. Radin, B.A.
Bok 2007 Governmental Transparency in the Path of Administrative Reform. Piotrowski, Suzanne J.
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bok 2007 Managing Performance: International Comparisons. Bouckaert, Geert & John Halligan
Bok 2007 From Bureaucracy to Hyperarchy in Netcentric and Quick Learning Organizations: Exploring Future Public Management Practice. Jones, Lawrence R. & Fred Thompson
Bok 2007 Transcending New Public Management. The Transformation of Public Sector Reforms. Christensen, Tom & Per Lægreid (ed.)
Bok 2008 The Dynamics of Performance Management: Constructing Information and Reform. Moynihan, Donald P.
Bokkapittel Results: through a glass darkly. Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert
Bokkapittel The New Public Management in international perspective. An analysis of impacts and effects Pollitt, Christopher
Bokkapittel Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet? Christensen, Tom
Bokkapittel Do Goals Help Create Innovative Organizations? Behn, R
Bokkapittel Evolving Dimensions of Performance from the CSRA to the Present. Ingraham, Patricia W. and Donald P. Moynihan
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Transforming Governmental Culture: A Sceptical View of New Public Management Gregory, Robert
Bokkapittel Transforming State Employees Unions. Roness, Paul G.
Bokkapittel Transforming Top Civil Servants System. Lægreid, Per
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Bokkapittel New Public Management i norsk statsforvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Mål- og resultatstyring i offentlig sektor - erfaringar og utfordringar. Lægreid, Per
Bokkapittel Evaluating Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America. Christensen, Tom, Per Lægreid & Lois R. Wise.
Bokkapittel Types of State Organizations: Arguments, Doctrines and Changes Beyond New Public Management Roness, Paul G.
Bokkapittel Still Fragmented Government or Reassertion of the Centre? Christensen, Tom & Amund Lie og Per Lægreid
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Evaluation. How do we measure success? Pollitt, Christopher
Bokkapittel Effekter og implikasjoner. Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik.
Bokkapittel Institutionelle valg i den offentlige sektor. Christensen, Jørgen Grønnegård
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning. Sætereng, Tom Roger
Rapport 1992 Utnytter statlige virksomheter sine frihetsgrenser? Vindedal, Bente og Lassen, Vivi
Rapport 1993 Omstillinger og tilsettinger i statsforvaltningen Sørum, Thorbjørn, Bakli, Oddbjørg og Vindedal, Bente
Rapport 1997 Trosliv og statlig ansvar Paulsrud, Astrid, Bøgh, Peter og Grøver, Tone
Rapport 1997 NOU 1997: 21 Offentlige anskaffelser Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 1997 Formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler Dugstad, Ragnhild, Botheim, Ingunn og Sollien, Tone
Rapport 1997 Evalueringspraksis i departementa. Rapport frå Statskonsults sin konferanse og oppsummering av arbeidet i gruppene Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1997 Produksjonstilleggene i jordbruket Fjeld, Nils-Henning, Klepsvik, Knut, Kvalvåg, Marianne og Johannessen, Marit
Rapport 1997 Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til krisetiltak Bakli, Oddbjørg og Botheim, Ingunn
Rapport 1998 Tilskudd til barnehager. Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor
Rapport 1998 Om pressestøtten og statens annonseregelverk Grøver, Tone og Klepsvik, Knut
Rapport 1998 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Sundby, Inger Johanne, Lien, Øystein Solheim, Amlie, Thor og Fosseng, Arne
Rapport 1998 EØS-forvaltning i Norge Laudal, Thomas og Carlsen, Tom-Espen
Rapport 1998 Fakta, former og fristilling Sund, Haagen, Kjøllesdal, Janne K., Tvedt, Kari, Spångberg, Kjerstin og Fosseng, Arne
Rapport 1998 Den sentrale forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene Grøver, Tone og Johannessen, Marit
Rapport 1999 Staten sin bruk av stiftingar Lien, Øystein Solheim, Tellnes, Hogne og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 På kryss og tvers Johannessen, Marit og Sundby, Inger Johanne
Rapport 1999 EUs strukturfond og forvaltningspolitikken Sogge, Sverre
Rapport 1999 Norsk deltakelse i EU-komiteer Hagen, Anna
Rapport 1999 Benchmarking som begrep og metode i offentlig sektor Bakli, Oddbjørg, Hansen, Tore Vegard og Botheim, Ingunn
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruken av stiftelser i statlig forvaltning. Dokument nr. 3:6 (1998-1999) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Public Sector Performance Contracting- Case Studies OECD
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Rapport 1999 Når pengene følger brukeren Næs, Ingebjørg og Oftedal, Erik
Rapport 1999 Styrt selvstyre? Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula
Rapport 1999 Lov om medisinsk bruk av bioteknologi Øvrelid, Ragnhild
Rapport 1999 Erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen Birkeli, Lars, Oftedal, Erik og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Statlig eierskap og sektorstyring Lidahl, Nina K., Ibenholt, Tone, Birkeli, Lars og Bøen, Godtfred
Rapport 1999 Kvalitet i forvaltningen i et rettssikkerhetsperspektiv Kalleberg, Annemor og Thorsvik, Jan
Rapport 2000 NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping Finansdepartementet
Rapport 2000 Desentralisering og IKT Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2000 Organisering av IT-funksjonen i Skattedirektoratet Berg, Kirsti, Vestre, Mari og Bollestad, Erik
Rapport 2000 Folkerettens innflytelse på norsk lovgivning Laudal, Thomas, Hagevik, Margaret og Sogge, Sverre
Rapport 2000 NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2001 Virkemiddelbruk og sektorstyring Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone
Rapport 2001 I god form. Tilknytningsformer i staten Kjøllesdal, Janne K., Rønning, Marit, Spångberg, Kjerstin og Søvik, Sidsel
Rapport 2001 Balansert målstyring i offentlig sektor Hansen, Tore Vegard og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2001 EFQM-modellen - passer den for offentlig sektor? Næs, Ingebjørg, Botheim, Ingunn og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 2001 Statlige omorganiseringer og fornyelse av offentlig sektor Kalleberg, Annemor
Rapport 2001 Norsk deltakelse i og forvaltning av EU-programmer Carlsen, Tom-Espen
Rapport 2001 Regionalisering Sogge, Sverre og Hansen, Freddy
Rapport 2001 Styringsdialogen mellom AAD og Konkurransetilsynet Oftedal, Erik og Hjelle, Marta Færevaag
Rapport 2001 Gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet Hernar, Olav, Hansen, Freddy
Rapport 2001 Spiller det noen rolle? Rollekonflikter ved statlig eierskap Kringen, Jacob, Fosseng, Arne, Aasmundstad, Per Kristian
Rapport 2001 Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer. Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 Offentlige registre - grunnlaget for den elektroniske forvaltning Dahl, Sjur Eigil, Berg, Hans Fredrik, Riiser, Vemund og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2002 Eksportutvalget for fisk - evaluering av tilknytningsform Søvik, Sidsel og Greni, Ragnhild Castberg
Rapport 2002 Stat/kommunrelationer i Europa - En studie av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån i nio europeiska länder. Publikationsnr: 2002:22 Hedin, Carl-Peter, Lundberg, Leif og Møller, Jan
Rapport 2002 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Vemundvik, Sissel og Gudmundsen, Jan Ole
Rapport 2002 Fra fjord til bord Sund, Haagen og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 2002 Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring. Kvalvåg, Marianne Iselin og Harsheim, Janike
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2002 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer Bakli, Oddbjørg, Kjøllesdal, Janne, Rønning, Marit og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2002 Lokalisering av statlige arbeidsplasser Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne og Søvik, Sidsel
Rapport 2002 Ja takk begge deler! En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon Hansen, Lisbeth Udland, Dalen, Liv
Rapport 2003 On Target? Government By Measurement.
Rapport 2003 Klager over alt Greni, Ragnhild Castberg, Peter, Bøgh og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 2003 Evaluering av omorganiseringen av Slottsforvaltningen Rødsten, Tormod og Johannessen, Marit
Rapport 2003 EØS og tilsyn Vemundvik, Sissel og Kringen, Jacob
Rapport 2003 Kartlegging og utredning av former for offentlig privat samarbeid (OPS) KPMG
Rapport 2003 Linking Performance and Budgeting: Opportunities in the Federal Budgeting Process. Joyce, Philip J.
Rapport 2003 NOU 2003: 34 Mellom stat og marked Inger-Johanne Sand (leder), Knut Boye, Øystein Solheim Lien, Inger Johanne Pettersen, Asle Aarbakke
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 Forvaltningsutsyn Rødsten, Tormod, Øvrelid, Ragnhild, Aure, Anne og Wærness, Marit Stadler
Rapport 2003 Organiseringen av Meteorologisk institutt Søvik, Sidsel, Sund, Haagen og Kvalvåg, Marianne Iselin
Rapport 2003 Att styra med generella krav i staten. Publikationsnr: 2003:118. Eklund, Nils, Sparr og Elmgren, Cles
Rapport 2003 Spredt, men samlet? Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri
Rapport 2003 Faglig frihet eller politisk frigang? Nebben, Eivor Bremer, Kalleberg, Annemor og Bøgh, Peter
Rapport 2003 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie
Rapport 2003 Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi
Rapport 2004 På nett med befolkningen? En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon Aanæs, Ellen Hov, Nonseid, John
Rapport 2004 Staying the Course: The Use of Performance Measurement in State Government. Melkers, J.E., & Willoughby, K.G.
Rapport 2004 Tydeliggjøring av et direktorat Wærness, Marit Stadler og Hansen, Freddy
Rapport 2004 Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2004 NOU 2004: 7 Statens forretningsmessige eierskap Nærings- og handelsdepartementet
Rapport 2005 Sammanhållna processer - en studie av horisoentell samverkan Quist, Johan
Rapport 2005 Service, öppenhet och effektivitet. En modell för att leda, utveckla och följa upp den moderna förvaltningen. Publikationsnr: 2005:12. Statskontoret
Rapport 2005 Hur vet staten vad kommunerna gör? En studie av den statliga uppföljningen av kommunal verksamhet i Danmark, England, Finland och Norge. Publikationsnr: 2005:20 Broddvall, Rickard, Lundberg, Leif og Rønn, Agneta
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Bruk av sluttordninger ved statlige omstillinger 1998-2005 Larsen, Knut Arild, Engh, Øyvind
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp. Dokument nr. 3:5 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Erfaringer fra større omorganiseringer i staten. En studie av etableringen av Statens landbruksforvaltning, Sosial- og helsedirektoratet og Mattilsynet Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland
Rapport 2005 Påvirkning uten politikk? Vemundvik, Sissel og Solumsmoen, Dag
Rapport 2005 NOU 2005: 5 Enkle signaler i en kompleks verden Finansdepartementet
Rapport 2005 Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. World Public Sector Report 2005.
Rapport 2005 Konkurrens i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Publikasjonsnr: 2005:19 Statskontoret
Rapport 2005 Mot en modern og sammanhållen förvaltning - Dilemman och strategiska vëgval i förvaltningspolitiken. Publikationsnr: 2005:124. Statskontoret
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne, Verne, Guri, Storrøsten, Marianne
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990 Sundby, Inger Johanne, Bøgh, Peter Chr., Lassen, Vivi og Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer Førsund, Finn F.
Rapport 2006 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Vik, Gudrun, Motzfeldt, Sissel C.
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3 Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Rapportkapittel Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management Christensen, Tom
Notat 1997 Statlige tilknytningsformer - endringer og egnethet Solheim, Øystein
Notat 1999 The New Zealand Model of Public Management: A Brief Assessment. Boston, Jonathan
Notat 2000 Statlig tilsyn Strøm, Maria og Kringen, Jacob
Notat 2000 Mellom politikk og marked. Ivaretakelse av sektorpolitiske mål og lokaliseringshensyn i statsforetak og særlovsselskaper Lien, Øysten Solheim, Nordås, Knut Ove, Sundby, Inger Johanne
Notat 2000 New Public Management - Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 2000 Active Administrative Policy: Presumptions and Practice. The Case of Norway, Sweden and the USA. Christensen, Tom og Per Lægreid, Lois R. Wise
Notat 2001 Årsrapporter til departementene Wærness, Marit Stadler, Vik, Gudrun, Thoresen, Kari og Hansen, Freddy
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Effektivitet i statlig ressursbruk Rødsten, Tormod, Kalleberg, Annemor og Bakli, Oddbjørg
Notat 2001 Statlig tilskudd til frivillige organisasjoner Øvrelid, Ragnhild og Aasmundstad, Per Kristian
Notat 2001 Sektorvise miljøhandlingsplaner Hansen, Freddy, Johannessen, Marit
Notat 2002 IKT i det offentlige Nesheim, Olaug Hana og Berg, Hans Fredrik
Notat 2002 Moderninsering av den norske departementsdirektoratsmodellen Sundby, Inger Johanne
Notat 2002 Brukerretting og mekanismer for brukermedvirkning Vik, Gudrun, Aanæs, Ellen Hov og Vestre, Mari
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2003 Effekter av elektronisk saksbehandling i NHD Storrøsten, Marianne N. og Berg, Hans Fredrik
Notat 2003 Datautveksling i offentlig sektor Hana, Olaug Nesheim og Berg, Hans Fredrik
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2006 Globalization of Administrative Reforms: The Dilemmas of Combining Political Control and Increased Institutional Autonomy. Christensen, Tom & Per Lægreid
Notat 2006 Kritisk analyse - forprosjekt ECON Senter for økonomisk analyse
Notat 2006 What Do We Talk About When We Talk About Performance: Dialogue Theory and Performance Budgeting. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 1995 Justification by Works or by Faith? Evaluating the New Public Management. Pollitt, Christopher
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1997 Bureaucratic Reform and Issues of Political Responsiveness Cope, Glen Hahn
Tidsskriftsartikkel 1997 Understanding Public-sector Reform: Global Trends and Diverse Agendas Cheung, Anthony B.L.
Tidsskriftsartikkel 1998 The Government Performance and Results Act (GPRA): Hydra-Headed Monster or Flexible Management Tool? Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 1999 New Public Management - Design, Resistance, or Transformation? A study of How Modern Reforms Are Received in a Civil Service System. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1999 Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Brudney, J.L., Hebert, F.T & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 1999 Competitive Tendering and Contracting Out: Rhetoric or Reality. Hodge, G.
Tidsskriftsartikkel 2000 Decentralization of Human Resource Management: Driving Forces and Implications. Hou, Yilin, Sally C. Selden, Patricia W. Ingraham & Stuart I. Bretschneider
Tidsskriftsartikkel 2000 The Government Performance and Results Act and the Tradition of Federal Management Reform: Square Pegs in Round Holes. Radin, Beryl A.
Tidsskriftsartikkel 2000 Is the emperor in the underwear? An analysis of the impacts of public management reform. Pollitt, Christopher
Tidsskriftsartikkel 2000 Top Civil Servants Under Contract. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2001 Administrative reform - Changing Leadership Roles? Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2001 Human Resources Practices in State Government: Findings from a National Survey. Selden, Sally C., Patricia W. Ingraham, and Willow Jacobson
Tidsskriftsartikkel 2001 Evaluation of New Public Management Reforms in Switzerland: Empirical Results and Reflections on Methodology. Rieder, Stefan & Luzia Lehmann
Tidsskriftsartikkel 2002 Pay for Performance in Georgia State Government: Employee Perspectives on GeorgiaGain after Five Years. Kellough, J. Edward, & Nigro, Lloyd
Tidsskriftsartikkel 2002 Managing trough measurement or meaning? Lessons from experience with New Zealands public sector performance management systems. Normann, Richard
Tidsskriftsartikkel 2002 Outcomes-Based Performance Management in Public Sector: Implications for Government Accountability and Effectiveness. Heinrich, Carolyn J.
Tidsskriftsartikkel 2002 Plans, performance information and accountability: The case of best value. Boyne, George & Julian Gould-Williams, Jennifer Law , Richard Walker
Tidsskriftsartikkel 2002 Nonmission-Based Values in Results-Oriented Public Management: The Case of Freedom of Information. Piotrowski, S.J. & Rosenbloom, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2002 Transforming Administrative Policy. Christensen, Tom, Per Lægreid og Lois R. Wise
Tidsskriftsartikkel 2002 Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J.
Tidsskriftsartikkel 2003 Look for the Silver Lining: When Performance-Based Accountability Systems Work. Moynihan, Donald P. & Patricia W Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2003 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Public Management Policy Change in the United States 1993-2001. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2003 Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda Boyne, George A
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Assessing Public Management Reform in an International Context. Jones, L. R. & Kettl, Donald F
Tidsskriftsartikkel 2004 The Middle Aging of New Public Management: Into the Age of Paradox? Hood, Christopher og Guy Peters
Tidsskriftsartikkel 2004 State employees' unions and administrative reforms: comparisons between Sweden, Norway, Australia and New Zealand. Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Integrative Leadership in the Public Sector: A Model of Performance Information Use. Moynihan, Donald P. and Patricia W. Ingraham
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2004 Distributed Public Governance in Britain Flinders, Matthew
Tidsskriftsartikkel 2004 Executive Agencies: Have They Improved Management in Government.” Public Money and Management 24, no.2 (2004): 104-112. Talbot, Colin
Tidsskriftsartikkel 2004 Explaining Public Service Performance: Does Management Matter? Boyne, George
Tidsskriftsartikkel 2005 How and Why State Governments Adopt and Implement Managing for Results Reforms. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 Goal-based Learning and the Future of Performance Management. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 The Benefits of Human Resource Centralization: Insights from a Survey of Human Resource Directors in a Decentralized State. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2005 Citizens and Consumers – A NPM Dilemma Aberbach, Joel D. & Tom Christensen
Tidsskriftsartikkel 2005 Useful, But Not a Panacea: Performance-Based Program Budgeting in Florida. VanLandingham, Gary, Martha Wellman, and Matthew Andrews
Tidsskriftsartikkel 2005 Exploring and Explaining Contracting Out: Patterns among the American States. Brudney, J., Fernandez, S., Ryu, J.E., & Wright, D.S.
Tidsskriftsartikkel 2005 Homeland Security and the U.S. Public Management Policy Agenda. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2005 What Does 25 Years of Experience Tell Us About the State of Performance Measurement in Public Policy and Management? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 2005 Strengthening trust in government: what role for government in the 21st century: annex: data on trust in the public sector. Van de Walle, S.; Van Rosenbroek, S. And Bouckaert, G.
Tidsskriftsartikkel 2005 Evaluation in and of Public-sector Reform: the Case of Denmark in a Nordic perspective. Foss Hansen, Hanne
Tidsskriftsartikkel 2005 The Norwegian Hospital Reform- Balancing Political Control and Enterprise Autonomy. Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2005 Sheila M. Bird, Sir David Cox, Vern T. Farewell, Harvey Goldstein ,Tim Holt, Peter C. Smith Performance indicators: good, bad, and ugly
Tidsskriftsartikkel 2005 Testing How Management Matters in an Era of Government by Performance Management. Moynihan, Donald P. & Sanjay K. Pandey
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing the Relation Between Satisfaction with Public Service Delivery and Trust in Government. The Impact of the Predisposition of Citizens Toward Government on Evalutations of Its Performance. Kampen, Jarl K. , Steven Van De Walle & Geert Bouckaert.
Tidsskriftsartikkel 2006 Does Performance Budgeting Work? An Examination of OMB’s PART Scores. Gilmour, John B., and David E. Lewis.
Tidsskriftsartikkel 2006 A Broader Look at the "Accountability" Movement: Some Grim Realities in State Civil Service Systems. Hays, Steve W., & Sowa, Jessica E.
Tidsskriftsartikkel 2006 At-Will Employment in Government: Insights From the State of Texas. Coggburn, Jerrel D.
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing for Results in State Government: Evaluating a Decade of Reform. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Dramatic Reform of the Civil Service: At-Will Employment and the Creation of a New Public Workforce. Kellough, J. E., & Nigro, L.
Tidsskriftsartikkel 2006 Ambiguity in Policy Lessons: The Agencification Experience. Moynihan, Donald P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Assessing Performance Budgeting at the OMB: The Influence of Politics, Performance, and Program Size. Gilmour, John B., and David E. Lewis
Tidsskriftsartikkel 2006 Is there a Nordic perspective on public sector performance measurement? Johnsen, Åge & Jarmo Vakkuri
Tidsskriftsartikkel 2006 The Federal Civil Service: The Demise of an Institution. Thompson, James
Tidsskriftsartikkel 2006 Managing Public Service Contracts: Aligning Values, Institutions and Markets. Brown, T.L., Potoski, M., & Van Slyke, D.
Tidsskriftsartikkel 2006 Ending Civil Service Protections in Florida Government: Experiences in State Agencies. Bowman, Jonathan S. & West, James.P.
Tidsskriftsartikkel 2006 Gaming in Targetworld: The Targets Approach to Managing British Public Services. Hood, Cristopher
Tidsskriftsartikkel 2006 Public Management Reform and Organizational Performance: An Empirical Assessment of the U.K. Labour Government's Public Service Improvement Strategy. Walker, Richard og George Boyne
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia
Tidsskriftsartikkel 2007 Challenges and Lessons in Implementing Results-Based Management. Mayne, John
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly
Tidsskriftsartikkel 2007 MANAGING FOR RESULTS AND PERFORMANCE IN ASIA: ASSESSING REFROM INITATIVES IN THE PUBLIC SECTOR. Wescott, Clay G. & L.R. Jones.
Tidsskriftsartikkel 2007 False or Fitting Recognition? The Use of High Performance Bonuses in Motivating Organizational Achievements. Heinrich, C.J.