FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om Stat

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Stat.

500 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1960 Rationality and responsibility in administrative and judicial decision-making. Eckhoff, Torstein og Knut Dahl Jacobsen
Bok 1961 Organisasjon. Realiteter og illusjoner i statsadministrasjonen. Debes, Jan
Bok 1975 The mandarins of Western Europe. Dogan, Mattei (red.)
Bok 1978 Forhandlingsøkonomi og blandlingsadministrasjon. Hernes, Gudmund (red.)
Bok 1979 Det planlagte samfunn: om sentralplanleggingens fremvekst og grenser. Østerud, Øyvind
Bok 1982 Staten - kvinner ingen adgang? Hernes, Helga Maria
Bok 1983 Teoriar for lokalisering av offentleg verksemd Amdam, Jørgen
Bok 1983 Makt og styring. Hernes, Gudmund
Bok 1983 Iverksetting av offentlig politikk. Sætren, Harald
Bok 1987 Statlige forsøksordninger 1980 - 1985: en oversikt og korte beskrivelser av utvalgte ordninger. Hagen, Terje P., Janike Harsheim og Lawrence E. Rose.
Bok 1988 Statsstyre og institusjonsutforming. Olsen, Johan P.
Bok 1988 Stat, kjære stat: Om forholdet mellom politikk og administrasjon i den norske statsforvaltningen. Mathisen, Gunnar
Bok 1989 Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945 -1963. Grønlie, Tore
Bok 1989 Forhandlingsøkonomi i Norden. Klaus Nielsen og Ove K.Pedersen (red.)
Bok 1989 Sentral styring og institusjonell autonomi. Forvaltningsreformer i et demokrati Baldersheim, Harald m.fl.
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1990 Frivillig organisert velferd - alternativ til offentlig? Kuhnle, Stein og Per Selle
Bok 1991 Målstyring og virksomhetsplanlegging i offentlig sektor. Lægreid, Per (red.)
Bok 1992 Den "syke" stat. Røvik, Kjell Arne
Bok 1993 Grenser for staten? om makt, penger og kommunikasjon som styringsinstrumenter. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 1993 Den offentlige dimensjon. Verdier og styring i offentlig sektor. Eriksen, Erik Oddvar
Bok 1993 Arbeiderpartiet og planstyret 1945-1965. Nordby, Trond (red.)
Bok 1993 Styrets rolle. Torger Reve og Tore Grønlie (red.)
Bok 1993 Organisering av offentlig sektor. Perspektiver - reformer -erfaringer - utfordringer. Per Lægreid og Johan P. Olsen (red.)
Bok 1994 Statsforfatningen i Norge, 7. utgave. Andenæs, Johs.
Bok 1994 Etterkrigshistorisk register (2 kassetter - 23 innbundne hefter). Grønlie, Tore m.fl.
Bok 1994 Frivillighetens integrasjon: staten og de frivillige velferdsprodusentene. Lorentzen, Håkon
Bok 1994 The state in the modernization process. Gran, Thorvald
Bok 1995 Lønnspolitikk i offentlig sektor. Lægreid, Per (red.)
Bok 1995 Nordiske forvaltningsreformer. Lægreid, Per og Ove K. Pedersen (red.)
Bok 1995 Public productivity through quality and strategic management. Bouckaertm, Geert og Arie Halachmi
Bok 1995 Vellykket forvaltning: god organisasjon og ledelse i staten. Berg, Anne Marie
Bok 1995 Trends in public sector renewal. Herman Hill og Helmut Klages (red.)
Bok 1996 Lessons from Experience. Experiential Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies. Olsen, Johan P. og B. Guy Peters (red.)
Bok 1996 Brukerorientert kvalitet Berg, Kirsti
Bok 1996 Styring av kompleksitet: rettslige former for statlig rammestyring og desentralisert statsforvaltning. Sand, Inger-Johanne
Bok 1996 Public Management: The New Zealand Model Boston, Jonathan, John Martin, June Pallot & Pat Walsh
Bok 1996 Det nye Nord-Norge. Avhengighet og modernisering i nord. Eriksen, Erik Oddvar (red.)
Bok 1996 The Great Experiment. Labour Parties and Public Policy Transformation in Australia and New Zealand Castle, Francis, Rolf Gerritsen & Jack Vowles
Bok 1996 Integration og decentralisering. Personale og forvaltning i Skandinavien. Lægreid, Per og Ove K. Pedersen (red.)
Bok 1997 Service Regimes in Public Welfare Administration. Case Studies of Street-Level Bureaucrats and Professionals as Decision Makers. Bleiklie, Ivar
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 1998 Den moderne forvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 1999 Public Management Reform and Innovation H. George Fredrickson & Jocelyn M. Johnston
Bok 1999 Regulation Inside Government: Waste-Watchers, Quality Police, and Sleazebusters Hood, C., James, O., Jones, G., Scott, C. & Travers, T.
Bok 1999 Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen. Egeberg, Morten (red.) og Per Lægreid.
Bok 2000 Statsvitenskapelige utsyn. Politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid Baldersheim, Harald, Bernt Hagtvet og Knut Heidar
Bok 2000 Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Grønlie, Tore (red.)
Bok 2000 In the Web of Politics. Three Decades of the U.S. Federal Executive. Aberbach, J. D. & B. A. Rockman
Bok 2001 The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue Barzelay, Michael
Bok 2001 New Public Management. The transformation of ideas and practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bok 2001 Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Tranøy, Bent Sofus og Øyvind Østerud (red.)
Bok 2001 Som man roper i skogen, får man svar Wærness, Marit Stadler, Moss, Helga, Rødsten, Tormod og Aasmundstad, Per Kristian
Bok 2001 Styring til besvær? Gulbrandsen, Bjørn, Antonsen, Asbjørg Harstad og Hansen, Tore Vegard
Bok 2001 Monopoler for fall Kringen, Jacob, Hind, Roar, Moberg, Liv og Fosseng, Arne
Bok 2001 Offentlig forvaltning Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim
Bok 2001 Rethinking Democratic Accountability Behn, Robert D.
Bok 2001 Den fragmanterte staten. Reformer, makt og styring. Tranøy, Bente Sofus og Øyvind Østerrud
Bok 2002 Erfaringer fra statlige fusjoner Bøgh, Peter, Aanæs, Ellen Hov og Spångberg, Kjerstin
Bok 2002 Reformer og lederskap. Omstilling i den utøvende makt. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Bok 2003 Velfærdsstatens Institutioner Christensen, Jørgen Grønnegaard
Bok 2003 360° lederevaluering Hegeberg, Magne Skram, Solstad, Arne, Grøver, Tone, Petersen, Auden Bredrup og Moss, Helga
Bok 2004 Organisasjonsteori for offentlig sektor. Chirstensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik
Bok 2007 Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked Johnsen, Åge
Bok 2008 Partnerskap : problemløsning og politikk Andersen, Ole Johan og Røiseland, Asbjørn (red.)
Bok 2017 En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring Per Gunnar Røe (red.) Jostein Askim (red.) Kristoffer Kolltveit (red.)
Bokkapittel Opinion og offentleg sektor. Lægreid, Per
Bokkapittel Institusjonsutforming og demokrati. Olsen, Johan P.
Bokkapittel Reformer i statens personalpolitikk - sentralstyring og fristilling. Lægreid, Per
Bokkapittel Moderniseringsprogrammen i institutionellt perspektiv. Olsen, Johan P.
Bokkapittel Modernisering og målstyring i staten. Lægreid, Per
Bokkapittel Forvaltningspolitikk. Lægreid, Per og Ove K. Pedersen
Bokkapittel Norge: Forvaltningspolitikkens utvikling. Lægreid, Per og Vidar W. Rolland
Bokkapittel En nordisk modell? Pedersen, Ove K. og Per Lægreid
Bokkapittel Perspektiv på lønspolitikken i staten. Lægreid, Per
Bokkapittel Forvaltningspolitikk i teori og praksis. Lægreid, Per og Ove K. Pedersen
Bokkapittel En nordisk modell for forvaltningspolitik? Pedersen, Ove K. og Per Lægreid
Bokkapittel Norway: Slow Learner-or Another Triumph of the Tortoise? Olsen, Johan P.
Bokkapittel Institusjonell orden - Norge. Roness, Paul G.
Bokkapittel Personalorganisasjoner og forvaltningspolitikk i Norge. Jacobsen, Dag Runar
Bokkapittel Forvaltningspolitikkens institutionelle spor. Pedersen, Ove K., Per Lægreid og Dorthe Pedersen
Bokkapittel Statsstyre og reformforslag. Olsen, Johan P.
Bokkapittel De statligt anstallda i Norge. Lægreid, Per og Paul G. Roness
Bokkapittel Arbeiderpartiet og statens styrende hånd. Bergh, Trond
Bokkapittel Political Science and Organization Theory. Parallel Agendas but Mutual Disregard Olsen, Johan P
Bokkapittel Rethinking and Reforming the Public Sector. Olsen, Johan P.
Bokkapittel Norway. Lægreid, Per
Bokkapittel Stortinget, regjeringen og statsadministrasjonen. Svardal, Gunnar
Bokkapittel Forvaltningspolitikk - mot New Public Management? Christensen, Tom og Per Lægreid
Bokkapittel Norway: Numercial Democracy and Corporate Pluralism. Rokkan, Stein
Bokkapittel Medbestemmingsretten i den offentlige sektor og det politiske demokrati. Lægreid, Per
Bokkapittel Departementenes deltagelse i offentlige utvalg, styrer og råd. Hoven, Holmer, Finn
Bokkapittel Fra embetsmannsstat til embetsmannsstat? Berrefjord, Ole
Bokkapittel Markedsorienterte reformer i den offentlige forvaltningen. Global nødvendighet eller trussel mot demokratiet? Christensen, Tom
Bokkapittel Do Goals Help Create Innovative Organizations? Behn, R
Bokkapittel The National Performance Review As Implicit Evaluation of CSRA Ban, C.
Bokkapittel Rebalancing the State: Reregulation and the Reassertion of the Centre. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Transforming State Employees Unions. Roness, Paul G.
Bokkapittel Transforming Top Civil Servants System. Lægreid, Per
Bokkapittel The Effect of Corporatisation on Political Control. Zuna, Hans Robert
Bokkapittel New Public Management - Undermining Political Control? Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Autonomization and Policy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executives. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Profesjonsmangfold, statsmodeller og beslutningsatferd. Christensen, Tom, Per Lægreid og Robert Zuna.
Bokkapittel New Public Management i norsk statsforvaltning. Christensen, Tom & Per Lægreid
Bokkapittel Administrative Reform and Theories of Organization. Olsen, Johan P.
Bokkapittel Mål- og resultatstyring i offentlig sektor - erfaringar og utfordringar. Lægreid, Per
Bokkapittel Evaluating Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America. Christensen, Tom, Per Lægreid & Lois R. Wise.
Bokkapittel Administrative Reform Programmes and Institutional Response in Norwegian Central Governement. Lægreid, Per & Paul G. Roness
Bokkapittel Effekter og implikasjoner. Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik.
Bokkapittel Frikommuneforsøket som samordningsprosess i sentraladministrasjonen. Fimreite, Anne Lise
Bokkapittel Internasjonalisering av offentlig forvaltning. Blichner, Lars Chr. og Linda Sangolt
Bokkapittel Lønnsreform og ledermobilitet i staten. Alme, Aud Merethe
Bokkapittel Excellence in government - case studies of well-performing agencies in Norway. Berg, Anne Marie
Bokkapittel Public sector quality - a pragmatic approach. Berg, Anne Marie
Bokkapittel Storforetak, marked og byråkrati. Berrefjord, Ole & Hernes, Gudmund.
Bokkapittel Arbeidsgiverforening for statsbedrifter? Bjørgo, Svein Jul og Tore Grønlie
Bokkapittel Public Administration in a Democratic Context - A Review of Norwegian Research. Christensen, Tom og Per Lægreid
Bokkapittel Forvaltningen og den enkelte. Bleiklie Ivar, Jan Thorsvik og Knut Dahl Jacobsen.
Bokkapittel Fra mistillit og kontroll til aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1945-1970. Haaland, Torstein og Claus Røynesdal
Bokkapittel Tema, tradisjoner og perspektiver. Grønlie, Tore og Torstein Haaland
Bokkapittel Styrenes styring - et mangfold av styreroller. Grønlie, Tore
Bokkapittel Samtidsdebatt i historisk konfrontasjon - enkle styringsidealer, komplisert virkelighet. Grønlie, Tore
Bokkapittel Styringsmodeller og reformbarrierer - et rammeverk for forskning. Grønlie, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1952 Christian Magnus Falsen syn på statsforfatningen 1814-24. Reksten, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1952 Nicolaj Tidemands syn på union og statsforfatning. Eriksen, Erling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1954 Statsregulering av næringslivet Torsvik, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1956 De sentrale statsmyndigheters kontroll med statsdriftene. Slyngstad, Kjell Bjarne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1971 The location of Norwegian district colleges and universities. (magisteravhandling) Stava, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Nasjonal Samling i Bergen under krigen. Rognaldsen, Svein Alf
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Social mobilization and political participation: The Nordic Countries c.1850-1970. Kuhnle, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Eldreomsorg som offentlig politikk. En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke. Johansen, Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Bedriftsnedleggelse og statlig inngripen. En undersøkelse av driftsstansen ved Knaben gruver. Askvik, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Lokalsamfunn og forvaltningsstruktur. En studie av samhandlingsprosesser mellom Utsira kommune og ulike deler av den offentlige forvaltning. Edvardsen, Terje Steen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Planlegging av ni-årig skule i Fjell og Gloppen. Ein analyse av dei lokale reaksjonane på det statlege utbyggingstiltaket. Egge, Klaus
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1977 Statsapparat og interessekonflikt. Ei analyse av tilfellet Hanøy. Bukve, Oddbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Offentlig styring og privat engasjement. En studie av framveksten av særomsorger. Ulvenes, Åsmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Industriutvikling og statlig styring. En analyse av selektiv industripolitikk, statsbygging og styringsproblemer i industrisektoren i perioden 1960- 74. Grønli, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1978 Statsapparat - kraftutbygging og lokal påverknad. Ein analyse av Ulla-Førre utbyggingane. Rønhovde, Lars Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Statsoppfatningen hos Jens Arup Seip. Ringdal, Nils Johan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Universitetet og lov om voksenopplæring. En analyse av iverksettingen av voksenopplæringsloven på syv ulike institutt ved Universitetet i Bergen. Nøding, Gunnar E.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1979 Kommunene som aktører på kredittmarkedet: Statlig styring og kommunal atferd. En statsvitenskapelig analyse av kredittpolitikk overfor kommunene som makro-økonomisk styringsproblem. Tjemsland, Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Planlegging og styringssystemer. Statlig industripolitikk 1945-1951. Skjøsvold, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk. En studie av iverksettingstiltak. Rem, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Utviklingsbistand og eksportpolitikk. Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken - kommersialisert u-hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning? Sjøli, Grete
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Statleg tiltak og iverksettingseffektivitet. Iverksettingsstudium av "bemanningsmillionane" til Den kommunale sosialadministrasjonen. Sørås, Irene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Konvergensideal. Konsulentrøyndom. Klientrelasjonar. Ein studie av bruken av private rasjonaliseringsfirma i statlege forvaltningsorganisasjonar m.v. Sægrov, Stein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Partiprogrammene og statsadministrasjonen. Holdninger til statsadministrasjonen i stortingsvalgsprogrammene til Høyre og Arbeiderpartiet i perioden 1945 til 1981. Rølvåg, Torbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1982 Hovedlinjene i utformingen av norsk sjøgrensepolitikk etter 1945. Interesseavveininger, nasjonale og internasjonale. Fløistad, Brit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1983 Helsepolitikk, iverksetting og forbruk av tjenester. En studie av den statlige politikken for den psykiatriske sektor og iverksettingen av denne i Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. Laberg, Per Inge og E.C. Nøttaasen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Kommunale tiltak mot vannforurensing - statlig initiativ og lokal iverksetting. Farestveit, Gunnar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Organiseringen av personalfunksjonen i staten. En drøfting av alternative ordninger og deres mulige konsekvenser for rekruttering, karriere og beslutningsatferd. Huitfeldt, Carl
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Industristrategi og industriinteresser. Om forholdet mellom industripolitikk og industristruktur i Norge på 70-tallet. Berge, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Personalpolitikk og trivsel på arbeidsplassen. En studie av forholdet mellom personalpolitikken i staten og den enkelte ansatte. Lie, Steinar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Lokal statsforvaltning i Norge: En analyse av alternative organisasjonsformer og deres mulige konsekvenser for nasjonal standardisering og lokal variasjon når det gjelder offentlige tiltaks innhold. Juriks, Geir Inge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Fordelingsprosesser i vanskelig avgjerdslende. Om utforming av konsesjonskraftavtaler mellom kraftkommunar og fylkeskommune i Telemark, Oppland, Nordland og Sogn og Fjordane. Distad, Noralv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fra indirekte til direkte mottak av flyktninger i norske kommuner. En iverksettingsstudie. Fjeld, Nils-Helge
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Fremveksten og organiseringen av enheter som arbeider med administrativ utvikling og effektivisering i norsk sentralforvaltning. Martinsen, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Statlig planlegging: Langtidsprogrammet som statlig styringsmiddel. Nervik, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Likestillingsavtaler i arbeidslivet - søkelys på en iverksettingsprosess. Klokkeide, Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Bergen kommune og staten - medspiller eller motspiller? En studie av samhandlingen mellom Bergen kommune og sentrale myndigheter med sikte på å få økte statlige overføringer til bykommunen i per... Fimreite, Anne Lise
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Reservepersonell eller militære sjarmtroll? Jensen, Siri
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Orden uten stat. Om den liberale kritikk av statsplanlegging, med hovedvekt på F.A. Hayeks arbeider. Johnsen, Hans Garmann
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Privatisering av offentlig virksomhet og deregulering - pragmatisk eller ideologisk funderte framstøt. Andersen, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Stortingets behandling av reorganiseringer i norsk sentraladministrasjon 1945 - 1986. Holø, Astrid
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Statlig systemutvikling - en casestudie. Bygstad, Bendik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Bare prakk? En studie av "Et åpnere samfunn" i Orkdal. Groth, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1987 Reorganiseringen av Statoil. Intensjon, prosess og utfall - en analyse av beslutningsprosessen. Krogh, Finn Einar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 "Kjerringa mot strømmen". Iverksetjing av offentleg politikk i hopehavet mellom sentrale, regionale og lokale styresmakter. Ei studie av elverksamanslutningane. Ødegård, Anne-Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Å gi mangelen på innhold form. Finansieringsform som virkemiddel i kultursektoren. Rydning, Gudmund
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Roller ved flyktningekontor - "snillisme" på norsk ? Otterlei, Jill Beth
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Stat og kommune - En analyse av direktorata si rolle i frikommuneforsøket. Hauge, Øystein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Jordbrukspolitikk og internasjonale utfordringer. Norge, EF og jordbrukspolitikken. Erdal, Åse Brit Maren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1989 Fra ressurskontroll til markedstilpasning. Norge, EF og fiskeripolitikken. Bjaarstad, Lill Ann Medina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Organisasjonssamfunnets møte med internasjonaliseringen. En studie av EØS-prosessen i Norge og en sammenligning med Sverige. Muren, Tore
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Miljøstiftelsen Bellona i spenningsfeltet mellom statlig miljøforvaltning og frivillig miljøbevegelse. Sæten , Anne Jorun
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Velferdsstatens usynlige hånd. En studie av forholdet mellom legitimitet og struktur i den norske velferdsstaten. Christensen, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Staten og dei private skulane. En relasjonell komparativ analyse av den private skulesektoren i Norge og Danmark. Eikås, Magne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Britain and Norway - Two Models of Welfare? Stokke, Liv
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 Ledelse i offentlige og private organisasjoner. En kvantitativ studie av vektlegging av ledelsesfunksjoner i perioden 1983-91. Næss, Sturle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1992 «NS og makten». En studie av den norske førerstaten 1940-1945. Borge, Baard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Styring og ansvar i forholdet Staten og Statoil. Et case studie av Mongstadsaken. Erichsen, Siren
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 En bedre organisert stat. Perspektiver på forvaltningsreformer; Politisk styring og demokratiske verdier. Moren, Jan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Lønspolitisk modernisering. Ein studie av statlege lønspolitiske reformforsøk i Danmark og Sverige. Engeset, Bjørn Hatlebø
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Styringsvilkår i fylkeskommunen. Bø, Håkon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Rådmannsrollen - lederrolle i styrt utvikling? Undersøkelse om rådmannsrollen i Buskerudskommunene. Stormark, Ståle
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Hvordan forordne det gode liv? En studie av statens politikk for det forebyggende helsearbeid 1953-1988. Enoksen, Espen Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Politisk demokrati og personaldemokrati i forvaltningspolitikken. En studie av den norske sentralforvaltningen. Hegre, Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Intensive rekrutteringsmetoder i statlige virksomheter - Kartlegging av utbredelsesomfanget for bruk av konsulentfirma og aktiv oppfordring i forbindelse med rekruttering av statlige toppledere. Dale, Viggo Jørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Visuelle symboler i norske statlige organisasjoner: en analyse av logoer. Christophersen, Cathrine Kullberg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Stat, fylkeskommune og sykehus på samme lag?: en studie av aktivitetsbasert sykehusfinansiering. Næs, Ingebjørg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995. Halvorsen, Thor Eivind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Autonomi eller integrasjon - løpende eller strategisk styring? - en studie av forholdet mellom staten og fylkeskommunen innen samferdselssektoren. Bye, Geir
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Forvaltning under forandring. En komparativ studie av de overordnede reforminitiativene i Norge og Sverige på åtti- og nitti tallet. Johansen, Inger Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Rettledningstjenesten i fiskerinæringen - et sektor- eller regionalpolitisk redskap? Nilssen, Tor Gran
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Statlig styring eller kommunal autonomi: hva er folkemeningen? : en analyse av befolkningens syn på frihetsverdien ved det lokale selvstyret. Bekken, Ingunn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Toppledere i sentralforvaltningen med politisk bakgrunn: en studie av toppledernes karrieremønster med utgangspunkt i årene 1936, 1956, 1976 og 1996. Nerland, Sigbjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Stat, nasjon, verneplikt: en genealogisk analyse av stats- og nasjonsbyggingen i Norge med fokus på verneplikten. Friis, Karsten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra indre omstilling til ytre fristilling. En studie av Postverket 1986-1996. Vathne, Kjell Erik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Statleg mål- og resultatstyring av kommunane. Kopperstad, Olaus Jon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Argumentasjonsbruk i den norske EU-debatten. En sammenligning av EU-debatten i 1972 med EU-debatten i 1994. Kvalvåg, Svein
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1999 Lobbyvirksomhet et nødvendig onde? En studie av norsk statlig lobbyvirkshomhet i EU: Utstrekning, begrunnelse og utfordring. Jeppestøl, Gro
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Livssynsskoler i spenning mellom enhetsskoleprinsippet og foreldrerett. - en normativ studie av livssynsskolepraksisen i Norge. Grønlund, Tove Ingjerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Et Felles Nasjonalt Standpunkt? En studie av hvilke effekter rammenotatordningen har hatt for koordineringen av det EU/EØS relaterte arbeidet i norsk sentralforvaltning. Sætereng, Tom Roger
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Hvorfor tok det så lang tid å innarbeide internasjonale menneskerettskonvensjoner i norsk lov? - En analyse av argumentasjonsbruken i debatten. Hanevold, Anne Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Politikk og moral. En studie av fiskerikonflikta mellom Island og Noreg 1993 - 1999. Indrebø, Lise Helene
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Grenser og grå soner. Ei spelteoretisk analyse av avgrensingsspørsmålet i Barentshavet 1970-2001. Holmelid, Vegard
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Mellom selvstyre og samordning: statlig regulering av selvstyreorganer i Norge og Sverige. Olafsen, Per Jørgen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Nasjonale legemiddelsregimer for fall. En komparativ studie av nordiske legemiddelregimers europatilpasning. Dyrdal, Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Norske Leders Roller: Effekten av personlige og organisasjonsmessige betingelser for å utøve lederroller i 1999. Vikse, Ole
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Fra Ekofisk I til Ekofisk II. En studie av politisk styring av norsk oljevirksomhet, og hvordan dette avspeiler seg i Utvinningstillatelse 018, Ekofisk - lisensen. Kvendseth, Stig
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Politisk styring og forretningsmessig frihet: det statlige eierskap som forvaltningspolitisk debatt - 1988-2001. Hoel, Gorm
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Avvik og identitet. Ei analyse av diskursar kring den kriminelle innan fengsels­institusjon, politikk og media. Hauge, Malin Stine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 Topplederlønnssystemet i statsforvaltningen i Norge og Sverige. En studie av topplederlønnssystemet i Norge og Sverige med fokus på topplederlønnskontrakter. Blaauw, Sanghita S.J
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2002 KOSTRA-prosjektet i de norske kommunene. En studie av kommunenes iveksetting av rutinene for rapportering av data om kommunal økonomi og tjenesteproduksjon (KOSTRA). Gundersen, Tom
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Legitimitetsproblemer i fiskeripolitikken? - En studie av forvaltningssystemet for norsk-arktisk torsk. Aasebø, Frank A.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Offentlige servicekontor: hvordan reagerer statlige etater på et moderniseringsprosjekt initiert av sentrale myndigheter? Melhus, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Bukken og havresekken? En analyse av forholdet mellom Statoil og staten. Norheim, Kristian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Statsaktivisme i norsk petroleumspolitikk: ytre påvirkning - indre endring. Skarli, Jim Åke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Reføydalisering av justissektoren. Dahlberg, Yngve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Innkludering av innvandrere i norske kommuner. En studie av statlig og kommuna diskurs om mål og middel. Høibo, Karoline H.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Interesseorganisasjoner og stat. YS-Stats mulighet for medvirkning når beslutninger fattes i det norske sentrale administrative politiske system. Frogh, Cathrine
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Politireform 2000: sammenslåing av politidistriktene - en organisasjonsteoretisk prosess- og effektanalyse Abrahamsen, Stine Nyborg
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Frihet til å være folkehøgskole. En historisk analyse av folkehøgskolens forhold til staten Bjørke, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2009 Statlige utvalg eller annen kontakt? : Analyse av endringer i institusjonalisert samarbeid mellom staten og interesseorganisasjoner Ravatn, Therese Lundeng
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2021 Utviklingen i lederlønninger i Norge, 1997-2020 Sandberg, Jørgen Tveit
Hovud-/magister-/masteroppgåve
Hovud-/magister-/masteroppgåve
Hovud-/magister-/masteroppgåve
Rapport 1988 Reform av statlig personalpolitikk. Styring og effekter. Klokkeide, Lise
Rapport 1988 Nyskaping og læring via statlige forsøksordninger: beskrivelse, analyse og drøfting av organisering av statlige forsøksordninger. Hagen, Terje P. & Lawrence E. Rose
Rapport 1988 Tilknytningsformer i staten: Kartlegging av profilar blant institusjonsleiarar. Helgesen, Kjersti, Per Lægreid og Richard Matland
Rapport 1989 Sentralstyring - institusjonell respons. En studie av svenske forvaltningsmyndigheters reaksjoner på et forsøk med treårsbudsjettering. Wærness, Marit
Rapport 1989 Strukturende hensyn bak statens lønnssystem. Dale, Geir
Rapport 1989 Strukturerende hensyn bak statens lønnssystem. Dale, Geir
Rapport 1991 Folk, fornying og forvaltningspolitikk: haldningar til offentleg sektor i opinionen. Lægreid, Per
Rapport 1991 Tjenestemannsorganisasjoner og forvaltningsreformer. En studie av hovedsammenslutningenes syn på moderniseringsforslag for statlig sektor. Hersvik, Inger Marie
Rapport 1991 I grenseland: Statsmyndighetenes og kommunenes samspill i frikommuneforsøket. Fimreite, Anne Lise
Rapport 1991 Lønn, kjønn og politikk. Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommuner - En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere. Sommervold, Wenche
Rapport 1992 Resultatmåling og - rapportering i St.prp. nr. 1. Undersøkelse utført ved forvaltningsapparatet. Kåveland, Anita & Tom Colbjørnsen
Rapport 1992 Utnytter statlige virksomheter sine frihetsgrenser? Vindedal, Bente og Lassen, Vivi
Rapport 1993 Toppsjefar og leiarlønsreform i staten. Lægreid, Per og Magnus Mjør
Rapport 1993 Omstillinger og tilsettinger i statsforvaltningen Sørum, Thorbjørn, Bakli, Oddbjørg og Vindedal, Bente
Rapport 1993 Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital. Solem, Tove
Rapport 1994 Byråkrati, marknad og management. Ein studie av leiarlønsreforma i staten Mjør, Magnus
Rapport 1994 Kontinuitet eller brudd? En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i organisasjonsvitenskap. Slotnes, Atle
Rapport 1994 Prinsipp og praksis. - Stortinget og mål i forvaltningspolitikken. Karlsen, Magne Øvre
Rapport 1994 Er enhetlig resultatstyring mulig? Kåveland, Anita og Åsmund Ulvenes, Tom Colbjørnsen.
Rapport 1995 Suksesskriterier i arbeidet med resultatretting av St.prp. nr.1. Kåveland, Anita
Rapport 1995 Fosterpolitikk, teknologi og samfunn - nye muligheter til besvær eller til begjær. En historisk tilnærming til forholdet mellom individ og samfunn, liberalisering og disiplinering med utgangsport i abort og forsterteknologi. Gjertsen, Siren
Rapport 1995 Lønnsreform og ledermobilitet i Staten fra 1985 til1993. Alme, Aud Merethe
Rapport 1995 Områdegjennomganger som reformstrategi i statsforvaltningen. Fra overmot til resignasjon. Hartmann, Erik
Rapport 1996 Mer marked, mindre stat - Større Frihet? Karlsen, Eivind
Rapport 1996 Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene. Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946 - 1995. Halvorsen, Thor Eivind
Rapport 1997 Formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler Dugstad, Ragnhild, Botheim, Ingunn og Sollien, Tone
Rapport 1997 Demokrati, reformer og samfunnsutvikling. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987-1996 innen området "En bedre organisert offentlig sektor" Brekke, Ole Andreas og Kristin Strømsnes
Rapport 1997 Tilskudd til opptrening Lidahl, Nina K., Kvalvåg, Marianne I., Hansen, Freddy og Ingvaldsen, Jostein
Rapport 1997 Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til krisetiltak Bakli, Oddbjørg og Botheim, Ingunn
Rapport 1997 Trosliv og statlig ansvar Paulsrud, Astrid, Bøgh, Peter og Grøver, Tone
Rapport 1998 EØS-forvaltning i Norge Laudal, Thomas og Carlsen, Tom-Espen
Rapport 1998 Hva skal staten gjøre i cyberspace? Tranvik, Tommy
Rapport 1998 Forvaltningsdatabasen. Organisasjonsformer og ressursar i staten. Statusrapport om oppbygging og vidare planar. Rolland, Vidar W. og John-Erik Ågotnes, Paul G. Roness.
Rapport 1998 Fakta, former og fristilling Sund, Haagen, Kjøllesdal, Janne K., Tvedt, Kari, Spångberg, Kjerstin og Fosseng, Arne
Rapport 1998 Evaluering av ordningen med fri rettshjelp Antonsen, Asbjørg H., Bakli, Oddbjørg og Kvalvåg, Marianne I.
Rapport 1998 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Sundby, Inger Johanne, Lien, Øystein Solheim, Amlie, Thor og Fosseng, Arne
Rapport 1998 Om pressestøtten og statens annonseregelverk Grøver, Tone og Klepsvik, Knut
Rapport 1998 Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte. En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980 tallet. Holmefjord, Endre
Rapport 1998 Mistillit - Kontroll - Aksept. Borgerlig forvaltningspolitikk 1945-1970. Røynesdal, Claus
Rapport 1998 Tilskudd til barnehager. Botheim, Ingunn, Førland, Hanne Mari, Ingvaldsen, Jostein og Amlie, Thor
Rapport 1999 Norsk deltakelse i EU-komiteer Hagen, Anna
Rapport 1999 Staten ut til folket. Desentralisering som styrings- og forvaltningspolitisk strategi 1945-1975. Flo, Yngve
Rapport 1999 EU i Norge. Europeisering av norsk sentralforvaltning. Larsen, Gry og P. Lægreid, M. Hooijkaas Wik.
Rapport 1999 EUs strukturfond og forvaltningspolitikken Sogge, Sverre
Rapport 1999 Kvalitet i forvaltningen i et rettssikkerhetsperspektiv Kalleberg, Annemor og Thorsvik, Jan
Rapport 1999 Når pengene følger brukeren Næs, Ingebjørg og Oftedal, Erik
Rapport 1999 Styrt selvstyre? Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula
Rapport 1999 Erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen Birkeli, Lars, Oftedal, Erik og Næs, Ingebjørg
Rapport 1999 Staten sin bruk av stiftingar Lien, Øystein Solheim, Tellnes, Hogne og Kjøllesdal, Janne K.
Rapport 1999 Statlig eierskap og sektorstyring Lidahl, Nina K., Ibenholt, Tone, Birkeli, Lars og Bøen, Godtfred
Rapport 1999 Benchmarking som begrep og metode i offentlig sektor Bakli, Oddbjørg, Hansen, Tore Vegard og Botheim, Ingunn
Rapport 1999 Helt stykkevis og delt? Lov- og forvaltningsstruktur på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet Strøm, Maria, Kringen, Jacob, Greni, Ragnhild Castberg og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 1999 Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene. Dokument nr. 3:5 (1999-2000) Riksrevisjonen
Rapport 2000 NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer Ole Willy Sandbekk, Øyvind Christensen, Per Hovden, Frode Johansen, Kristin Lind, Malin Nossum, Tore Nyseter, Janne Log Røren, Steinar Undrum
Rapport 2000 Folkerettens innflytelse på norsk lovgivning Laudal, Thomas, Hagevik, Margaret og Sogge, Sverre
Rapport 2000 Godkjenning av fylkesplaner? Vurdering av gjeldende godkjenningsordning for fylkesplaner og forslag til forbedringer og alternativer Laudal, Thomas, Hansen, Freddy
Rapport 2000 Mye fristilling, men lite kontroll. En studie av mål- og resultatstyring gjennom budsjettreformen i staten. Ørnsrud, Ingvild Halland
Rapport 2000 Mellom stat og sjølvstyre. Fylket i norsk styringsverk etter 1945. Flo, Yngve
Rapport 2000 Desentralisering og IKT Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Kommunal- og regionaldepartementet
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 2001 I god form. Tilknytningsformer i staten Kjøllesdal, Janne K., Rønning, Marit, Spångberg, Kjerstin og Søvik, Sidsel
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2001 Fra ide til konsept og administrativ reform.En studie om hvordan serviceerklæringnsideen overføres og materialiseres i møte med den norske statsforvaltningen, og dens påvirkning på daglig praksis i trygdeetaten. Stene, Ørjan
Rapport 2001 Verdier og tilknytningsformer. En studie av vektlegging av av verdier og hensyn i virksomheter med ulik tilknytningsform til staten. Wik, Marjoleine H.
Rapport 2001 Virkemiddelbruk og sektorstyring Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone
Rapport 2001 Norsk deltakelse i og forvaltning av EU-programmer Carlsen, Tom-Espen
Rapport 2001 Kriminalitetsforebyggende arbeid Johannessen, Marit og Øvrelid, Ragnhild
Rapport 2001 Regionalisering Sogge, Sverre og Hansen, Freddy
Rapport 2001 Språkprøven for voksne innvandrere Kvalvåg, Marianne Iselin og Næs, Ingebjørg
Rapport 2001 Balansert målstyring i offentlig sektor Hansen, Tore Vegard og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2001 EFQM-modellen - passer den for offentlig sektor? Næs, Ingebjørg, Botheim, Ingunn og Petersen, Audun Bredrup
Rapport 2001 Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer. Dokument nr. 3:4 (2001-2002) Riksrevisjonen
Rapport 2001 Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. Rolland, Vidar og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Rapport 2001 Statlige omorganiseringer og fornyelse av offentlig sektor Kalleberg, Annemor
Rapport 2001 Aktivitetsmåling og Atferdskontroll - En studie av mål og resultatstyring gjennom Økonomiregelverket for staten. Helgesen, Sture Berg
Rapport 2002 (Be)Grep om tilsyn Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod
Rapport 2002 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Vemundvik, Sissel og Gudmundsen, Jan Ole
Rapport 2002 Lokalisering av statlige arbeidsplasser Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne og Søvik, Sidsel
Rapport 2002 Inndeling av regional stat Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette
Rapport 2002 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer Bakli, Oddbjørg, Kjøllesdal, Janne, Rønning, Marit og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2002 Revitalisering av Stortingets kontrollaktivitet? En studie av oppmerksomhet i Stortinget mot kontroll med forvaltningen 1989-1999. Søreng, Hege
Rapport 2002 Offentlige registre - grunnlaget for den elektroniske forvaltning Dahl, Sjur Eigil, Berg, Hans Fredrik, Riiser, Vemund og Nesheim, Olaug Hana
Rapport 2002 Evaluering av Grønn Stat Botheim, Ingunn og Vik, Gudrun
Rapport 2003 Evaluering av omorganiseringen av Slottsforvaltningen Rødsten, Tormod og Johannessen, Marit
Rapport 2003 Kartlegging og utredning av former for offentlig privat samarbeid (OPS) KPMG
Rapport 2003 Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. - En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor. Neby, Simon
Rapport 2003 2003: 19 Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud (Leder), Fredrik Engelstad, Siri Meyer, Per Selle, Hege Skjeie
Rapport 2003 NOU 2003: 6 Hva koster det? Finansdepartementet
Rapport 2003 Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Flo, Yngve
Rapport 2003 NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy
Rapport 2003 Klager over alt Greni, Ragnhild Castberg, Peter, Bøgh og Nordvik, Jørn-Flemming
Rapport 2003 EØS og tilsyn Vemundvik, Sissel og Kringen, Jacob
Rapport 2003 Forvaltningsutsyn Rødsten, Tormod, Øvrelid, Ragnhild, Aure, Anne og Wærness, Marit Stadler
Rapport 2003 Servicekontorene 2003 Vinje, Torbjørn
Rapport 2003 Spredt, men samlet? Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri
Rapport 2004 Tilsyn som styringsform i forholdet mellom staten og kommunene. Helgøy, Ingrid og Synnøve Serigstad.
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Effektutvalget
Rapport 2004 Behov for bedre samordning av reguleringspolitikken Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Påvirkning uten politikk? Vemundvik, Sissel og Solumsmoen, Dag
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet. Dokument nr. 3: (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Riksrevisjonen
Rapport 2005 Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel. Dokument nr. 3:10 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Eriksen, Amund, Hagevik, Margaret, Høiskar, Heidi, Berg, Kirsti
Rapport 2006 Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av tjenester. Dokument nr. 3:3 (2006-2007) Riksrevisjonen
Rapport 2006 På tvären - styrning av tvärsektoriella frågor. Publikasjonsnr. 2006:13 Hart, Margareta, Lyman, Marika, Gustavsson, Gunnar og Elmgren, Claes
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990 Sundby, Inger Johanne, Bøgh, Peter Chr., Lassen, Vivi og Solumsmoen, Dag
Rapport 2006 Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem. Publikasjonsnr. 2006:3 Bogren, Heidi, Norrby, Kerstin, Norr, Ola og Hart, Margareta
Rapport 2006 NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke Kåre Gjønnes (leder), Jorund Andersen, Per-Otto Gullaksen, Jens-Petter Johnsen, Per Oskar Kjølaas, Helge Kolstad, Hildur Larsen, Lena Larsen, Vibeke Limi, Inge Lønning, Tone Løwe, Kjell Nordstokke, Dag Nygård, Ingar Samset, Bente Sandvig, Hege Fjellheim Sarre, Fredrik Sejersted, Anfin Skaaheim, Hege Steinsland, Marit Tingelstad
Rapport 2007 Resultatevaluering av sykehusreformen: Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Monsen, Anne-Lise, Stig Hornnes, Erik Hornnes, Mona Naomi Lintved
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor — Norges avtaler med EU Fredrik Sejersted (leder), Liv Monica Bargem Stubholt, Peter Arbo, Kate Hansen Bundt, Jon Erik Dølvik, Fredrik Bøckman Finstad, Lise Rye, Dag Seierstad, Helene Sjursen, Jonas Tallberg, Karen Helene Ulltveit-Moe, Frank Aarebrot
Rapport 2015 NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo
Rapport 2015 NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd — Produktivitetskommisjonens første rapport Jørn Rattsø (leder), Marianne Andreassen, Tore Eriksen, Siri Beate Hatlen, Hans Olav Karde, Anne May Mauritzen, Christine Benedichte Meyer, Kjell Gunnar Salvanes, Simen Vier Simensen, Peter Birch Sørensen
Rapport 2015 NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Beskytte enkeltmennesker og samfunn i en digitalisert verden Olav (Lysne), Leder Kristine Beitland, Janne Hagen, Åke Holmgren, Einar Lunde, Kristian Gjøsteen, Fredrik Manne, Eva Jarbekk, Sofie Nystrøm
Rapport 2015 Enhetlig styring i en mangfoldig stat? : en kunnskapsoversikt over betingelser for ledelse, styring, organisering og samordning i staten Nesheim, Torstein
Rapport 2016 Nøklene til handlingsrommet. Hva fremmer og hemmer effektivisering i staten? Botheim, Ingunn, Simen Hustad, Valgjerd Bakka Skauge, Trine Leegaard Tvedt
Rapport 2017 Innovasjon i offentlig sektor - både helhet og mangfold Inger Johanne Sundby og Ellen Strålberg
Rapport 2018 NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen
Rapport 2018 Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen - kunnskapsgrunnlag Håkon Styri med flere
Rapport 2018 Organisasjonsformer i offentlig sektor. En kartlegging. Difi-rapport 2018:8 Oddbjørg Bakli, Trond Kråkenes og Magne Langset
Rapport 2019 NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Reusch, Christian (leder), Håkon With Andersen, Hilde Elvine Bjørnå, Anne Mette Dørum, Rune Kjørlaug, Dag Wiese Schartum, Espen Sjøvoll og Lone Merethe Solheim
Rapport 2019 Statens kompetansebehov i den digitale fremtiden : Utfordringer og tiltak. NIFU-rapport; 2019:30 Olsen, Dorothy Sutherland; Børing, Pål; Solberg, Espen
Rapport 2019 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) Backer, Inge Lorange (leder), Marianne Abeler, Sven Ole Fagernæs, Anne Lise Fimreite, Siri Halvorsen, Gunnar O. Hæreid, Frode A. Innjord, Hanne Kjørholt, Jostein Selle og Berit Sollie
Rapport 2020 Når støvet har lagt seg - Erfaringer fra statlige reformer Solumsmoen, Dag, Vivi Lassen, Eivor Bremer Nebben
Rapport Evaluation of public management reforms in Finland: from ad hoc studies to a programmatic approach Holkeri, K. & Summa, H.
Rapportkapittel Regionale og distriktspolitiske effekter av New Public Management Christensen, Tom
Notat 1988 Changes in Norwegian Public Personnel Policy. Lægreid, Per
Notat 1989 Om statens legitimitet og grense. Eriksen, Erik Oddvar
Notat 1989 Staten og byene. Hva Bergen kommune har lært. Fimreite, Anne Lise
Notat 1989 Alternative karrierevegar i staten. Dale, Geir og Per Lægreid
Notat 1990 En tanke, fire land, ulike utforminger - om organiseringen av de nordiske frikommuneforsøkene på sentralt hold. Fimreite, Anne Lise
Notat 1990 Frikommuneforsøket - lokal problemløser eller respons på statlig initiativ? Fimreite, Anne Lise og Geir Kolstø
Notat 1990 Debatten om organisasjonsformer i statlig næringsdrift - et historikerbidrag. Grønlie, Tore
Notat 1990 Staten som industrieier - den historiske lærdom. Grønlie, Tore
Notat 1993 Forvaltning og fullmaktslovgivning som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Grønlie, Tore
Notat 1993 Forvaltning og fullmaktslovgivning som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Grønlie, Tore
Notat 1993 Demografi som etterkrigshistorisk register. Dyrvik, Ståle og Bjørg Moen.
Notat 1993 Statlig påtrykk og lokal motstand: Organisering av regionale beslutningsprosesser av statlig energipolitikk i 1970- og 1980-årene. Vike, Fred Jakob
Notat 1993 Statens rolle i Nord- Norge. Eriksen, Erik Oddvar
Notat 1994 A Nordic Model for Administrative Policy? Pedersen, Ove K.
Notat 1994 Samordning og samarbeid mellom statsetater og kommunar: nokre erfaringar frå frikommunforsøk på næringssektoren. Glosvik, Øyvind
Notat 1994 Fra målstyring til resultatstyring. Nilsen, Terje Haugli
Notat 1994 Maskulinitet og management: Ein empirisk studie. Mjør, Magnus
Notat 1995 Behovet for sterkere samordning i den regionale statsforvaltning. I lys av et perspektiv på en sektorisert offentlig forvaltning. Vike, Fred Jakob
Notat 1996 Administrative Policy in Norway: Towards New Public Management? Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1996 Demokrati og forvaltningspolitisk diskurs. Sand, Inger-Johanne
Notat 1996 Politisk styring og byråkrati. Regjeringens forvaltningspolitiske framstøt i 1955. Lind, Kristin
Notat 1997 Fra modernisering til fornyelse. 1980-tallets forvaltningspolitikk. Lind, Kristin
Notat 1997 Statlige tilknytningsformer - endringer og egnethet Solheim, Øystein
Notat 1997 Endringer i statlige organisasjonsformer i Skandinavia: Forvaltningspolitikk, europeisering og historiske bindinger. Bengt Jacobsson, Ove K. Pedersen og Per Lægreid.
Notat 1998 Transforming New Public Management. A study of how modern reforms are received in the Norwegian civil service. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 1998 Linking Institutional Design with Policy Design - a Dynamic Network Approach. Bleiklie, Ivar og Susan Marton
Notat 1998 Omstilling under trygghet. Institusjonaliseringen av et nytt rammeverk for reformer i staten. Jacobsen, Dag Runar
Notat 1998 Fortolkningen av Webers byråkratiske idealtype i organisasjonsteorien. Byrkjeflot, Haldor
Notat 1998 Fra rettsstat til politikkstat. Forvaltningens praksis og statens karakter 1814-2000. En prosjektskisse. Haaland, Torstein
Notat 1998 Organisering og praksis i den historiske situasjon. Sentralforvaltningens utviklling 1814-1900. Haaland, Torstein
Notat 1999 The New Zealand Model of Public Management: A Brief Assessment. Boston, Jonathan
Notat 1999 Statssyn. Om etterkrigsstatens etos. Haaland, Torstein
Notat 1999 Bruk av granskingskommisjoner i det norske styringsverket. Koht, Harald
Notat 1999 Et nytt syn på staten: Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver. Seip, Åsmund Arup
Notat 1999 New Public Management - the trade-off between political governance and administrative autonomy. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 2000 Statlig tilsyn Strøm, Maria og Kringen, Jacob
Notat 2000 Active Administrative Policy: Presumptions and Practice. The Case of Norway, Sweden and the USA. Christensen, Tom og Per Lægreid, Lois R. Wise
Notat 2000 Forvaltningsreform i historisk perspektiv. Norsk forvaltningspolitikk gjennom 50 år. Grønlie, Tore
Notat 2000 Kommunen og konstitusjonen. Om statusen til det kommunale sjølvstyret i det norske styringsverket. Flo, Yngve
Notat 2000 Et spørsmål om tillit. Ideologiske endringer i den norske statens kommunalpolitikk etter 1975. Fimreite, Anne Lise og Yngve Flo
Notat 2000 Flerpartistat eller venstrestat? Statshistorie & statsregime 1884-1940. Haaland, Torstein
Notat 2000 New Public Management - Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens. Christensen, Tom og Per Lægreid
Notat 2001 Effektivitet i statlig ressursbruk Rødsten, Tormod, Kalleberg, Annemor og Bakli, Oddbjørg
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Embetsmannsstat eller rettsstat? Den norske debatten om statens karakter på 1800-tallet. Haaland, Torstein
Notat 2001 Forvaltning og politikk i skandinavisk historie 1800-2000. Haaland, Torstein
Notat 2001 Norges statsregimer 1814-2000. Haaland, Torstein
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Coping with Modern Leadership Roles - the Problematic Redefinition of Public Companies. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Fristilling og verdier i en multifunksjonell stat. Wik, Marjoleine Hooijkaas
Notat 2001 Mål- og resultatstyring i et komparativt perspektiv- budsjettreformer i Norge og New Zealand. Ørnsrud, Ingvild
Notat 2001 Årsrapporter til departementene Wærness, Marit Stadler, Vik, Gudrun, Thoresen, Kari og Hansen, Freddy
Notat 2001 Statlig tilskudd til frivillige organisasjoner Øvrelid, Ragnhild og Aasmundstad, Per Kristian
Notat 2002 Brukerretting og mekanismer for brukermedvirkning Vik, Gudrun, Aanæs, Ellen Hov og Vestre, Mari
Notat 2002 IKT i det offentlige Nesheim, Olaug Hana og Berg, Hans Fredrik
Notat 2002 Trust in Government - the Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors and Demography. Lægreid, Per og Tom Christensen (red.).
Notat 2003 Tilsynspolitikk i Norge: Utflytting og autonomi. Hommen, Kim Ove
Notat 2003 The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison Byrkjeflot, Haldor og Simon Neby
Notat 2003 Datautveksling i offentlig sektor Hana, Olaug Nesheim og Berg, Hans Fredrik
Notat 2003 Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner. Neby, Simon
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2003 Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen. Lægreid, Per og Christensen, Tom
Notat 2004 The Fragmented State- the Challenges of Combining Efficiency, Institutional Norms and Democracy. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2005 Autonomy and Control in the Norwegian Civil Servicee: Does Agency Form Matter? Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Regulatory Reforms and Agencification. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2005 Specialization and Coordination: Implications for Integration and Autonomy in Multi-Level System. Fimreite, Anne Lise og Per Lægreid
Notat 2007 Rewards of High Public Office - The Case of Norway Lægreid, Per & Paul G. Roness
Notat 2012 Administrative støttefunksjoner i staten – forstudie Bøgh, Peter, Sølvi Kirkemo, Kristian Kjøllesdal, Petter Møller og Tormod Rødsten
Notat 2012 Samisk informasjon på statlige nettsteder - statuskartlegging Marit Mellingen
Notat 2013 Fra stat til marked. Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Søvik , Sidsel (prosjektleder) og rådgiver Kristian Kjøllesdal
Tidsskriftsartikkel 1958 Effektivitet og rettsikkerhet i den offentlige forvaltning. Eckhoff, Torstein
Tidsskriftsartikkel 1978 Forvaltning og politisk styring. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1978 Institusjonell pluralisme som interesseartikulerende system. Egeberg, Morten
Tidsskriftsartikkel 1979 Bruk av reorganisering som verkemiddel i forvaltninga. Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 1979 De nordiske lands offentlige forvaltning i 1980- og 1990-årene. Noen perspektiver. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1982 Reorganisering som politisk virkemiddel og statsvitenskap som arkitektonisk disiplin. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1986 Medbestemmelsesreformer og politisk styring. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1986 Styring og fristilling av statens personalpolitikk. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1987 Styring av personalressurser i statsforvaltningen. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1988 The Modernization of Public Administration in the Nordic Countries Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1989 Departementene og andre sentraladministrative organer: en sammenligning av enkelte trekk ved formell struktur, personell og beslutningsadferd Egeberg, Morten og Inger Stigen, Roy Nikolaisen, Tom Christensen.
Tidsskriftsartikkel 1989 På veg mot ein frikopla stat? Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1989 Organisasjonsendringer på personalfeltet i staten Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1990 Reformer og institusjonelle bindingar: Ein analyse av personaldemokratiske reformer i offentleg sektor i Sverige og Norge Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1990 "Velferdsstaten" og "Den sosialdemokratiske stat" - norske myter i historisk perspektiv Nordby, Trond
Tidsskriftsartikkel 1990 En bedre organisert stat - krever bedre ledelse. Eliassen, Kjell A.
Tidsskriftsartikkel 1990 Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1991 Institusjonsdrift mellom stat og marknad. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1991 Modernization Programs in Perspective: Institutional Analysis of Organizational Change Olsen, Johan P
Tidsskriftsartikkel 1991 Individuell autonomi, politisk autoritet og demokratiske institusjoner. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1992 Prestasjonslønssystem i offentleg sektor. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1992 Analyzing Institutional Dynamics. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1992 Byråkrati, marked og det gode samfunn. Olsen, Johan P.
Tidsskriftsartikkel 1993 Mål og måloppnåelse med IT i forvaltningen. Sørgaard, Pål og Ivar Solheim
Tidsskriftsartikkel 1993 Utfordringer for offentlig sektor og for statsvitenskapen: Noen sentrale spørsmål og problemstillinger Olsen, Johan P
Tidsskriftsartikkel 1993 Ein nasjonal forvaltningspolitikk - finst den? Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 1993 Tenestemannsorganisasjonane si rolle i omforminga av offentleg sektor. Roness, Paul G
Tidsskriftsartikkel 1993 Tendensar i utviklinga av offentleg sektor. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1994 Tenestemannsorganisasjonar og forvaltningsreformer: Påverknadsmuligheter og handlingsrom Roness, Paul G
Tidsskriftsartikkel 1996 Leiarløn i staten. Marknad og management. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1997 Understanding Public-sector Reform: Global Trends and Diverse Agendas Cheung, Anthony B.L.
Tidsskriftsartikkel 1997 Bureaucratic Reform and Issues of Political Responsiveness Cope, Glen Hahn
Tidsskriftsartikkel 1997 Sentralforvaltning og offentlig politikk. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1997 Modernisering og forvaltningsreformer. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1997 Forvaltningspolitikk i Norden - samarbeidsmodellen på prøve. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 1998 Administrative reform policy: the case of Norway. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 1999 Knut Dahl Jacobsen in memoriam. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1999 New Public Management - Design, Resistance, or Transformation? A study of How Modern Reforms Are Received in a Civil Service System. Christensen, Tom og Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2000 Forvaltning og politikk i skandinavisk historie 1800-2000. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2000 Byråkrati, politikk og situasjonisme. Norsk statshistorie 1814-1900. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2000 Top Civil Servants Under Contract. Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2001 Flerpartistat eller venstrestat? Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2001 Statssyn. Om etterkrigsstatens etos. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2001 Administrative reform - Changing Leadership Roles? Christensen, Tom
Tidsskriftsartikkel 2001 Assessing Public Management Reform in Norway, Sweden and the United States of America. Christensen, Tom og Lægreid, Per og Wise, Lois R.
Tidsskriftsartikkel 2001 Embetsmannsstat eller rettsstat? Den norske debatten om statens karakter på 1800-tallet. Haaland, Torstein
Tidsskriftsartikkel 2001 New Public Management. The effects of contractualism and devolution on political control. Christensen, Tom og Lægreid, Per.
Tidsskriftsartikkel 2002 Kommentar: Er det nok å la ledere lede - eller må de presses? Bruk av eierskap, kontrakter og konkurranse i offentlig tjenesteyting. Sørensen, Rune J.
Tidsskriftsartikkel 2002 Transforming Administrative Policy. Christensen, Tom, Per Lægreid og Lois R. Wise
Tidsskriftsartikkel 2003 Coping with complex leadership roles: The problematic redefinition of Government-owned enterprises. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2003 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Distributed Public Governance in Britain Flinders, Matthew
Tidsskriftsartikkel 2004 Has Devolution Increased Democratic Accountability? Ezzamel, M., Hyndman, N. S., Johnsen, Å., Lapsley, I. & Pallot, J.
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2004 Statlege organisasjonar i Norden : kategoriseringar og kategoriar i teori og praksis Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2004 State employees' unions and administrative reforms: comparisons between Sweden, Norway, Australia and New Zealand. Roness, Paul G.
Tidsskriftsartikkel 2005 Citizens and Consumers – A NPM Dilemma Aberbach, Joel D. & Tom Christensen
Tidsskriftsartikkel 2005 What Does 25 Years of Experience Tell Us About the State of Performance Measurement in Public Policy and Management? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 2005 Den norske sykehusreformen: Mer sentral politisk styring enn fristilling? Lægreid, Per, Ståle Opedal & Inger Marie Stigen
Tidsskriftsartikkel 2007 Choice of Organizational Form Makes a Real Difference": The Impact of Corporatization on Government Agencies in Canada Bilodeau, N., Laurin, C. & Vining, A.
Tidsskriftsartikkel 2007 Improving UK Public Services: A Review of the Evidence Hodgson, Lesley, Catherine M. Farrell & Michael Connolly
Tidsskriftsartikkel 2007 Grounding Governance in Dialogue? Discource, Practice and the Potential for a New Public Sector Organizational Form in Britain Davies, Celia
Tidsskriftsartikkel 2007 The Unintended Effects of Private School Competition Andersen, Simon Calmar & Søren Serritzlew
Tidsskriftsartikkel 2010 Resultatstyringens mytologi : hvorfor bruker forvaltningen mål- og resultatstyring når dette er så omstridt? Johnsen, Åge
Tidsskriftsartikkel 2013 Ble det en bedre organisert stat? Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod
2011 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Jan Kato Fremstad, Mona Naomi Lintvedt, Erik Hornnes, Inger Johanne Sundby og Lisbeth Udland Hanse